Sekcia detskej a dorastovej psychiatrie

Členovia výboru a dozornej rady Sekcie detskej a dorastovej psychiatrie SPsS SLS

predseda:

MUDr. Zuzana Matzová, PhD.
Klinika detskej psychiatrie LFUK a DFNsP, Limbova 1, 833 040 Bratislava
e-mail: zuzana.matzova@gmail.com

 

I. podpredseda:

doc. MUDr. Igor Ondrejka, PhD.
Psychiatrická klinika JLF UK a UNM, Kollárová 2, 036 59 Martin
e-mail: igor.ondrejka@uniba.sk

 

II. podpredseda:

doc. MUDr. Jana Trebatická, PhD.
Klinika detskej psychiatrie LFUK a DFNsP, Limbova 1, 833 040 Bratislava
e-mail: jana.trebaticka@uniba.sk

členovia:

MUDr. Terézia Rosenbergerová
1. Psychiatrická klinika UN LP a LP UPJŠ, Trieda SNP 1, 040 11 Košice
MUDr. Ján Šuba, MPH
Klinika detskej psychiatrie LFUK a NÚDCH, Limbová 1, 833 040 Bratislava
MUDr. PhDr. Igor Hrtánek, PhD.
Psychiatrická klinika JLF UK a UNM, Kollárová 2, 036 59 Martin
MUDr. František Böhmer, MPH
Klinika detskej psychiatrie LFUK a NÚDCH, Limbová 1, 833 040 Bratislava

dozorná rada:

 

predseda:

MUDr. Eva Katrlíková
Klinika detskej psychiatrie LFUK a NÚDCH, Limbová 1, 833 040 Bratislava

e-mail: eva.katrlikova@nudch.eu

 

 

členovia:

MUDr. Elena Činčurová
Klinika detskej psychiatrie LFUK a NÚDCH, Limbová 1, 833 040 Bratislava
MUDr. Anna Surovcová
Klinika detskej psychiatrie LFUK a NÚDCH, Limbová 1, 833 040 Bratislava

 

Dokumenty

  1. Vyhlásenie výboru Sekcie detskej a adolescentnej psychiatrie k "syndrómu zavrhnutého rodiča". (pdf.dokument)
  2. Prehľad vedecko pracovných schôdzí Sekcie detskej a dorastovej psychiatrie. (pdf.dokument)
  3. Problémy súčasnej pedopsychiatrie II. (MS Word dokument)
  4. Aktivity Sekcie detskej a dorastovej psychiatrie v rokoch 1971-2015 (pdf.dokument)
  5. Slávnostný seminár na tému "Eseje detskej psychiatrie" pri príležitosti životného jubilea doc. MUDr. Igora Škodáčka, CSc., 5. máj 2016 (program podujatia)

Predsedovia sekcie detskej a dorastovej psychiatrie

2000 – 2016    MUDr. Ján Šuba, MPH.

2016 – 2019   doc. MUDr. Jana Trebatická, PhD.

od 12/2019    MUDr. Zuzana Matzová, PhD.


posledné voľby: 12/2019

 

Zahraničné a nadnárodné psychiatrické spoločnostiPsychiatrické zariadeniaZaujímavé stránkyPublikácie