Reforma psychiatrickej starostlivosti

Vážení členovia SPsS, 

podstránka je venovaná plánovanej príprave reformy psychiatrickej starostlivosti, na ktorej by sme chceli spolupracovať s Ministerstvom zdravotníctva SR.

Vzhľadom k tomu, aby sme umožnili prezentovať svoj názor na reformu každému členovi SPsS, rozhodli sme sa zriadiť túto platformu. Budeme na nej uverejňovať Vaše príspevky k reforme. Zástupcovia SPsS, ktorí sú členmi odborných pracovných skupín MZ SR sa priebežne budú oboznamovať so zverejňovanými materiálmi a zvážia ich implementáciu vo svojej práci.  

 

Podmienky zverejnenia materiálu:

  • členstvo v SPsS,
  • zaslanie písomnej formy materiálu vo formáte pdf na adresu: vybor.psychiatry@gmail.com,
  • autor zaslaním materiálu automaticky udeľuje súhlas s jeho zverejnením na webovej stránke www.psychiatry.sk v jej verejne prístupnej časti,
  • prezentované názory sú názormi autora zaslaného materiálu a nie sú oficiálnymi názormi SPsS.

Výbor si vyhradzuje právo na rozhodnutie zaslaný materiál na stránke nezverejniť v prípade nesúhlasu viac ako 50% členov výboru a DR s jeho obsahom alebo ak pôjde o hanlivý obsah.

 

Odborné pracovné skupiny, ktoé spolupracujú s Odborom duševného zdravia MZ SR:

Hlavná OPS pre odbor Psychiatria pre dospelých: 

Peter Šomšák, Adela Fiľarská (kontaktná osoba: adela.filarska@health.gov.sk), Marcela Šoltýsová (ODZ MZ SR), Ivan André, Dagmar Breznoščáková, Ján Dúžek, Miroslav Grohol, Ľubomíra Izáková, Katarína Jandová, Dalibor Janoška, Eva Klimová, Mária Králová, Igor Ondrejka, Ľubomír Okruhlica, Daniel Ralaus, Vanda Valkučáková, Barbora Vašečková, Marek Zelman

Posledné stretnutie 1/2021.

 

Hlavná OPS pre odbor Pedopsychiatria:

Peter Šomšák, Adela Fiľarská, Marcela Šoltýsová (kontaktná osoba: marcela.soltysova@ health.gov.sk) (ODZ MZ SR), Igor Hrtánek, Zuzana Matzová, Igor Ondrejka, Terézia Rosenbergerová, Ján Šuba, Jana Trebatická

 

OPS pre Štandardné operačné postupy pre odbor Psychiatria pre dospelých: 

OPPS pre Štandardné operačné postupy pre odbor Pedopsychiatria: 

OPPS pre ambulantnú psychiatrickú liečbu: Ján Dúžek (duzek.ambulancia@gmail.com)

OPPS pre psychiatrické stacionáre: kontaktná osoba: Daniel Ralaus (ralausdano@hotmail.com)

OPPS pre vzdelávanie: kontaktná osoba: Mária Králová (macula.kocuro@gmail.com)

OPPS pre forenznú psychiatriu, ochranné liečenia a obmedzovacie prostriedky: kontaktná osoba: Marek Zelman (mzelman@gmail.com)

OPPS pre adiktológiu: kontaktná osoba: Miroslav Grohol (miro.grohol@gmail.com)

OPPS pre opatrovníctvo/poručníctvo: kontaktná osoba: Lucia Žlnayová (zlnayova@email.cz)

OPPS pre sexuológiu: kontaktná osoba: Barbora Vašečková (vaseckova@gmail.com)

OPPS pre poruchy príjmu potravy: kontaktná osoba: (mpaulinyova@gmail.com)

OPPS pre poruchy autistického spektra: kontaktná osoba: (terezia.rosenbergerova@gmail.com)

 

Zápisnica zo zasadnutia výboru a DR SPsS č. 1/2021:

Vo vzťahu k spolupráci s ODZ MZ SR výbor SPsS SLS navrhuje:

1. v zmysle Organizačného poriadku MZ SR*, ak má byť SPsS SLS pri realizácii reformy psychiatrickej starostlivosti i starostlivosti o duševné zdravie vzájomne zmysluplne súčinná s ODZ, považuje za nevyhnutné, aby na aktivitách jednotlivých odborných pracovných skupín participovali jej členovia poverení výborom SPsS SLS. Cieľom je, aby mohli poverení členovia SPsS SLS kompetentne prezentovať konsenzuálne odborné stanoviská spoločnosti reprezentujúcej a zastrešujúcej psychiatrov na Slovensku.

2. oboznámenie sa s písomnou formou deklarovanej koncepcie komplexnej reformy psychiatrickej starostlivosti na Slovensku z pohľadu ODZ. Cieľom je jej lepšie porozumenie a zníženie miery prípadných nedorozumení pri realizácii jednotlivých čiastkových procesov predmetnej reformy.

* Organizačný poriadok MZ SR v znení neskorších dodatkov s účinnosťou od 15. januára 2021- Oddelenie duševného zdravia bod 3.: „Pri plnení úloh je (ODZ) súčinný so Slovenskou psychiatrickou spoločnosťou, Slovenskou komorou psychológov, Komisárom pre osoby so zdravotným postihnutím, Komisárom pre deti, odbornou verejnosťou.“

 

Stanovisko k spolupráci SPsS s ODZ MZ SR zo dňa 01.02.2021 (strana 1, strana 2, strana 3)

Témy reformy psychiatrickej starostlivosti v SR zo dňa 01.02.2021

 

Zoznam príspevkov:

MUDr. Tatiana Magová (09/2020): K reforme.

MUDr. Tatiana Magová (09/2020): Tertský model psychiatrickej starostlivosti - komunitná psychiatria.

MUDr. Tatiana Magová (01/2021): K reforme 2.

MUDr. Tatiana Magová (02/2021): Správy o fungovaní ambulantnej psychiatrie zo Švédska, Nemecka a Holandska 

Zahraničné a nadnárodné psychiatrické spoločnostiPsychiatrické zariadeniaZaujímavé stránkyPublikácie