Reforma psychiatrickej starostlivosti

Vážení členovia SPsS, 

podstránka je venovaná plánovanej príprave reformy psychiatrickej starostlivosti, na ktorej by sme chceli spolupracovať s Ministerstvom zdravotníctva SR.

Vzhľadom k tomu, aby sme umožnili prezentovať svoj názor na reformu každému členovi SPsS, rozhodli sme sa zriadiť túto platformu. Budeme na nej uverejňovať Vaše príspevky k reforme. Zástupcovia SPsS, ktorí sú členmi odborných pracovných skupín MZ SR sa priebežne budú oboznamovať so zverejňovanými materiálmi a zvážia ich implementáciu vo svojej práci.  

 

Podmienky zverejnenia materiálu:

  • členstvo v SPsS,
  • zaslanie písomnej formy materiálu vo formáte pdf na adresu: vybor.psychiatry@gmail.com,
  • autor zaslaním materiálu automaticky udeľuje súhlas s jeho zverejnením na webovej stránke www.psychiatry.sk v jej verejne prístupnej časti,
  • prezentované názory sú názormi autora zaslaného materiálu a nie sú oficiálnymi názormi SPsS.

Výbor si vyhradzuje právo na rozhodnutie zaslaný materiál na stránke nezverejniť v prípade nesúhlasu viac ako 50% členov výboru a DR s jeho obsahom alebo ak pôjde o hanlivý obsah.

 

Stanovisko k spolupráci SPsS s ODZ MZ SR zo dňa 01.02.2021 (strana 1, strana 2, strana 3)

Témy reformy psychiatrickej starostlivosti v SR zo dňa 01.02.2021

 

Zoznam príspevkov:

MUDr. Tatiana Magová (09/2020): K reforme.

MUDr. Tatiana Magová (09/2020): Tertský model psychiatrickej starostlivosti - komunitná psychiatria.

MUDr. Tatiana Magová (01/2021): K reforme 2.

MUDr. Tatiana Magová (02/2021): Správy o fungovaní ambulantnej psychiatrie zo Švédska, Nemecka a Holandska 

Zahraničné a nadnárodné psychiatrické spoločnostiPsychiatrické zariadeniaZaujímavé stránkyPublikácie