Termíny zasadnutí výboru

Zasadnutia výboru a DR SPsS v 2. polroku 2022 (realizácia telekonferenčnou alebo prezenčnou formou):

25.06.2022

30.06.2022

21.09.2022

12.10.2022

09.11.2022

14.12.2022

Zahraničné a nadnárodné psychiatrické spoločnostiPsychiatrické zariadeniaZaujímavé stránkyPublikácie