Termíny zasadnutí výboru

Zasadnutia výboru a DR SPsS v 1. polroku 2023 (realizácia telekonferenčnou alebo prezenčnou formou):

18.01.2023

15.02.2023

15.03.2023

19.04.2023

17.05.2023

09.06.2023 v rámci Konferencie o biologickej psychiatrii (hybridnou formou)

Zahraničné a nadnárodné psychiatrické spoločnostiPsychiatrické zariadeniaZaujímavé stránkyPublikácie