Tlačové správy UEMS

Press release - október 2016

Výročná správa Psychiatrickej sekcie UEMS 2018

 

OKTÓBER 2018

Workshop: Teach, Learn and Inspire: How to construct a Faculty Development Programme, Bratislava, október 2018

               účastníci workshopu

Správa z Jesenného zasadania Psychiatrickej sekcie UEMS, Bratislava, 24. - 27.10.2018

 

 

prof. Pečeňák počas prednášky v Pezinku

Dr. Izáková, prezidentka SPs SLS a Dr. Torsten Jacobsen, prezident PS UEMS

spoločná fotografia delegátov a členov výboru PS UEMS

 

Valné zhromaždenie PS UEMS v Bratislave

členovia jednej z pracovných skupín PS UEMS

 

Zahraničné a nadnárodné psychiatrické spoločnostiPsychiatrické zariadeniaZaujímavé stránkyPublikácie