Zápisnice zasadnutia Výboru a Dozornej rady SPsS SLS 2023

Zápisnica č. 1/2023

zápisnice overili: Dr. B. Vašečková, Dr. J. Dragašek