Výbor SPsS SLS Vás pozýva:

Dôležité termíny

začiatok

konečný termín

Prihlásenie tém sympózií sekcií

15.11.2017

15.1.2018

Prihlásenie aktívnej účasti a zasielanie abstraktov Sekciám

15.1.2018

15.4.2018

Zaslanie sympózií vytvorených Sekciami organizačnému výboru

16.4.2018

30.4.2018

Prihlasovanie e-posterov a zasielanie ich abstraktov

16.4.2018

30.4.2018

Prihlásenie sympózií podporených partnermi podujatia

15.1.2018

30.3.2018

Včasná registrácia

1.1.2018

15.3.2018

Neskorá registrácia

16.3.2018

30.5.2018

Registrácia na mieste

v čase konania podujatia

Bližšie informácie o podujatí budú čoskoro doplnené.

     


XV. Psychofarmakologické sympózium s medzinárodnou účasťou

23. - 25. november 2017, Smolenický zámok, Smolenice

Hlavná téma: Miesto psychofarmakológie vo farmakológii

Bližšie informácie a program podujatia.


Stretnutie sympatizantov Ligy za duševné zdravie, 22.11.2017, Bratislava.

        

Bližšie informácie o mieste stretnutia:

https://www.coworkingcvernovka.skĎakujeme všetkým, ktorí prispeli k príjemnej atmosfére podujatia!

Bližšie informácie o podujatí

Zborník abstraktov

Podujatie technicko-organizačne zabezpečila spoločnosť Berlinawww.berlina.sk


Aktualita

Dovoľujeme si Vás informovať, že prof. MUDr. Ivan Žucha, CSc. bol slávnostne uvedený do Dvorany slávy slovenskej medicíny. Česť jeho pamiatke!

 

 

 

Vážení členovia SPsS SLS, dovoľujeme si Vám pripomenúť povinnosť zaplatiť členský príspevok na rok 2017 a zverejňujeme zoznam členov, ktorí neuhradili členský príspevok a celkovú dlžnú čiastku tak ako nám ich poskytla SLS k 07.09.2017. Za porozumenie ďakujeme!

V prípade, že nemáte zaplatený členský príspevok, nemôžete ďalej využívať výhody svojho členstva (napr. redukcia konferenčných poplatkov, prihlásenie sa do zamknutej časti webovej stránky, nebudú Vám zasielané ani mailové informácie a výzvy, atď.).

Pokiaľ nemáte k dispozícii šek, ktorý začiatkom roku 2017 zasielala všetkým členom SLS, prosíme, aby ste sa obrátili mailom na Oddelenie členskej evidencie SLS (clenska@sls.sk), ktoré Vám oznámi náležitosti platby (číslo účtu, variabilný symbol) a súčasne preverí či disponuje Vašou správnou korešpondenčnou adresou.

Ak ste svoj členský príspevok už uhradili, pošlite nám, prosíme, túto informáciu a potvrdenie o zrealizovanej platbe na vybor.psychiatry@gmail.com. Ďakujeme!

Výbor SPsS SLS


Knižné novinky

J. Pečeňák, V. Kořínková a kol.: Psychofarmakológia.

Bližšie informácie a možnosť objednania si publikácie nájdete tu.

A. Heretik, A. Heretik, jr. a kol.: Klinická psychológia, druhé, prepracované a rozšírené vydanie.

Bližšie informácie a možnosť objednania si publikácie nájdete tu.

Pozrite si ponuku Vydavateľstva PORTÁL so zameraním na duševné zdravie a psychické poruchy.

Vybrané podujatia

Deadline 30. apríl 2016!

NOVINKA - Late Breaking Abstract Submission Deadline: 14. november 2017

5th Annual European Congress on Clinical & Translational Sciences (EUSTM-2017)

Prvá informácia o podujatí na stiahnutie tu.   

 

Viac informácií o podujatí na tu.

 

Zahraničné a nadnárodné psychiatrické spoločnostiPsychiatrické zariadeniaZaujímavé stránkyPublikácie