Výbor Slovenskej psychiatrickej spoločnosti SLS

si Vás dovoľuje informovať, že prof. MUDr. Ivan Žucha, CSc. bol slávnostne uvedený do Dvorany slávy slovenskej medicíny. Česť jeho pamiatke!


Výbor Slovenskej psychiatrickej spoločnosti SLS Vás pozýva 

  1. na podujatia organizované SPsS a jej Sekciami:

17. Česko - slovenský psychiatrický zjazd

19. - 21. október 2017, Radisson Blu Carlton Hotel, Bratislava

Hlavná téma: Spoločne za zmenami v psychiatrii.

Bližšie informácie o podujatí.

Rámcový program podujatia - aktualizovaný 24.07.2017

Program podujatia - NOVINKA (upravené 31.7.2017)

POZOR: šablóna na vytvorenie elektronického posteru

 

Organizačný výbor si vyhradzuje možnosť realizovať nevyhnutné zmeny v programe.


Konferencia Gerontopsychiatrickej sekcie a Sekcie psychiatrov v špecializačnej príprave SPsS SLS

18. október 2017, Hotel Saffron, Bratislava

Hlavná téma: Organické psychické poruchy

 

Prvá informácia o podujatí.

Bližšie informácie o podujatí.

Registrácia na podujatie.

Predbežný program podujatia.

V druhej časti konferencie sa uskutoční paralelné podujatie - Workshop pre mladých psychiatrov zameraný na prezentáciu vlastných príspevkov, vedenie sympózia a odbornej diskusie.

Vedecko-pracovná schôdza Súdno psychiatrickej sekcie

4. november 2017, Fakulta zdravotníctva SZU, Banská Bystrica

Hlavné témy:

  • Postavenie znalca z aspektu subjektívneho a objektívneho akceptovania významnosti znaleckej činnosti. 
  • Varia.

Prihláška k účasti (pasívnej/aktívnej)

Konečný termín na zasielanie prihlášok a abstraktov: 30.9.2017


XV. Psychofarmakologické sympózium s medzinárodnou účasťou

23. - 25. november 2017, Smolenický zámok, Smolenice

Hlavná téma: Miesto psychofarmakológie vo farmakológii

Bližšie informácie o podujatí.

 

 

Vážení členovia SPsS SLS, dovoľujeme si Vám pripomenúť povinnosť zaplatiť členský príspevok na rok 2017 a zverejňujeme zoznam členov, ktorí neuhradili členský príspevok a celkovú dlžnú čiastku tak ako nám ich poskytla SLS k 07.09.2017. Za porozumenie ďakujeme!

V prípade, že nemáte zaplatený členský príspevok, nemôžete ďalej využívať výhody svojho členstva (napr. redukcia konferenčných poplatkov, prihlásenie sa do zamknutej časti webovej stránky, nebudú Vám zasielané ani mailové informácie a výzvy, atď.).

Pokiaľ nemáte k dispozícii šek, ktorý začiatkom roku 2017 zasielala všetkým členom SLS, prosíme, aby ste sa obrátili mailom na Oddelenie členskej evidencie SLS (clenska@sls.sk), ktoré Vám oznámi náležitosti platby (číslo účtu, variabilný symbol) a súčasne preverí či disponuje Vašou správnou korešpondenčnou adresou.

Ak ste svoj členský príspevok už uhradili, pošlite nám, prosíme, túto informáciu a potvrdenie o zrealizovanej platbe na vybor.psychiatry@gmail.com. Ďakujeme!

Výbor SPsS SLS


Knižné novinky

J. Pečeňák, V. Kořínková a kol.: Psychofarmakológia.

Bližšie informácie a možnosť objednania si publikácie nájdete tu.

A. Heretik, A. Heretik, jr. a kol.: Klinická psychológia, druhé, prepracované a rozšírené vydanie.

Bližšie informácie a možnosť objednania si publikácie nájdete tu.

Pozrite si ponuku Vydavateľstva PORTÁL so zameraním na duševné zdravie a psychické poruchy.

Vybrané podujatia

Deadline 30. apríl 2016!

prihlasovanie aktívnej účasti je predĺžené do 26.9.2017

5th Annual European Congress on Clinical & Translational Sciences (EUSTM-2017)

Prvá informácia o podujatí na stiahnutie tu.

Obezitologický kongres s psychiatrickým sympóziom - bližšie informácie

  

 

 

 

 

 

 

Zahraničné a nadnárodné psychiatrické spoločnostiPsychiatrické zariadeniaZaujímavé stránkyPublikácie