Vážení členovia SPsS,

10. október je Svetovým dňom duševného zdravia!

Podľa Svetovej federácie pre duševné zdravie (WFMH) je tento rok jeho mottom "Duševné zdravie pre všetkých - väčšia investícia - lepšia dostupnosť".
Veríme, že sa táto myšlienka bude napĺňať aj na Slovensku.
 
Výbor SPsS realizoval k Svetovému dňu duševného zdravia aj tento rok viacero podujatí, ktorými sa snažil osloviť obyvateľov Slovenska s témami, ktoré sa týkajú nášho odboru. Jednou z nich bol brífing pre novinárov o tom ako písať o duševných poruchách, opätovne sme upozornili na novinársku nezábudku, pretože od vyhlásenia ceny sme nedostali žiadnu nomináciu. Ďalším bola online talkshow "Bezhlavo" pre všetkých, ktorí sa chceli dozvedieť viac o psychiatrickej starostlivosti. Tento rok sme otvorili dvere psychiatrických ambulancií kvôli pandémii virtuálne a navštívili nás skoro 2 tisícky záujemcov.
 

Podujatie podporili naši partneri, ktorým srdečne ďakujeme! 


Kritériá hodnotenia Novinárskej ceny SPsS - zasielanie podnetov

Termín ukončenia nominácií -  30.09.2021.

 


Liga za duševné zdravie, pridružený člen SPsS, oslavuje tohtoročný Svetový deň duševného zdravia aj projektom:


Vážení členovia SPsS, psychiatri a detskí psychiatri,

Ministerstvo zdravotníctva SR v súčasnosti vychádza v ústrety ľuďom, ktorí majú poruchu autistického spektra (PAS). Preukaz PAS, ktorý po novom dostanú, im uľahčí nielen sa identifikovať v kritických situáciách, ale v budúcnosti by im mohli zabezpečiť u lekára, či na úradoch prednostné vyšetrenie a vybavenie. Preukaz vytvorilo MZ SR a vydávať ho budú iba detskí psychiatri a psychiatri.
 
Ako postupovať? Ak ste psychiater alebo detský psychiater, zašlite svoju žiadosť o zaslanie preukazov PAS na adresu pas@health.gov.sk, v predmete správy uveďte „Žiadosť o preukazy PAS“ a v texte napíšte koľko preukazov žiadate zaslať a adresu na ich doručenie. Súčasne Vás chceme požiadať, aby ste 3 mesiace od začiatku vydávania preukazov PAS zaslali spätne MZ SR informáciu, koľko preukazov ste za toto obdobie vydali. Ďakujeme.

Sympózium o reformách v psychiatrii v Európe

V ostatných týždňoch sa veľa hovorí o reforme psychiatrickej starostlivosti na Slovensku. Skutočnosť, že sa dostala do programového vyhlásenia vlády pomerne razantne odštartovalo aktivitu MZ SR smerujúcu k zmenám v našom odbore. Na Slovensku sa o reforme v psychiatrii rozprávame intenzívnejšie už dlhší čas.

Keďže inšpiráciou k tomu ako sa dá psychiatria reformovať, nám môžu byť tie krajiny Európy, v ktorých reforma prebieha či už prebehla, 8. októbra 2020 sme zorganizovali Stretnutie expertov, počas ktorého sme sa reformách dozvedeli viac.

 

Ďakujeme všetkým za účasť,

organizačný tím

 

Dovoľujeme si Vás tiež informovať, že sme vytvorili podstránku, kde budeme zverejňovať príspevky členov SPsS k reforme psychiatrickej starostlivosti.


Dovoľte nám zdieľať s Vami materiály užitočné k manažmentu pandémie COVID-19:


Psychosociálne intervencie pre zdravotníkov počas pandémie COVID-19.

Štandardný operačný postup pre psychiatriu počas pandémie COVID-19 pre ambulantnú starostlivosť - 6/2020

Štandardný operačný postup pre psychiatriu počas pandémie COVID-19 pre ústavnú starostlivosť - 6/2020 

 Informácie Psychiatrickej sekcie UEMS k pandémii COVID-19 


Vážení kolegovia, dovoľujeme si Vás pozvať vyplniť dotazník, ktorého cieľom je preskúmať postoj psychiatrov, detských psychiatrov a lekárov v špecializačnej príprave v psychiatrii a detskej psychiatrii k pacientom a odhaliť vzťah medzi týmto postojom a sociodemografickýcmi údajmi o práci (vyplnenie dotazníka trvá približne 6 minút). Ide o aktivitu vrámci EFPT, údaje budú reprezentovať našu krajinu. Hlavný investigátor pre SR je MUDr. Matúš Virčík, v prípade otázok ho neváhajte kontaktovať.

POZÝVAME VÁS NA PODUJATIA:


 ZMENA TERMÍNU

Jesenné psychofarmakologické sympózium

26. - 28. november 2020

Tatranská Lomnica

 Vážení účastníci, hoci sa z epidemiologických dôvodov posúva termín podujatia, už teraz sa tešíme na stretnutie s Vami!


VIII. Konferencia o biologickej psychiatrii

24. - 26. jún 2021

Kino Fontána Piešťany

 

 

 

Výstup z konferencie Duševné zdravie a zmysluplný život, 5. - 7.9.2019, Bratislava


Útvar hodnoty za peniaze Ministerstva financií SR dňa 19.5.2020 publikoval diskusnú štúdiu Duševné zdravie a verejné financie


Nechodia Vám od nás správy?

Výbor SPsS žiada nových členov SPsS o zaslanie svojej mailovej adresy na vybor.psychiatry@gmail.com, aby mohla s nimi začať prebiehať elektronická komunikácia. Ďakujeme!


Úhrada členského príspevku

UPOZORNENIE: Vážení členovia SPsS SLS, prosíme o úhradu členského príspevku na rok 2020. Tým členom, ktorí členský príspevok neuhradili nemôžeme ďalej poskytovať výhody vyplývajúce z ich členstva. V prípade, že Vám nebol doručený šek, informácie o platbe získate na adrese clenska@sls.sk.

Ďakujeme!

Výhody členstva nájdete tu.


OZNAM

Výbor SPsS ponúka pacientskym organizáciám, príp. iným občianskym zruženiam pre zintenzívnenie vzájomnej spolupráce možnosť stať sa pridruženým členom SPsS. V prípade záujmu nás kontaktujte na mailovej adrese: vybor.psychiatry@gmail.com.


Česká a slovenská psychiatrie

Slovenská psychiatrická spoločnosť SLS oznamuje svojim členom, že majú možnosť požiadať o 50% redukciu z predplatného časopisu Česká a Slovenská psychiatrie (t.j. 260 Kč = 9,60 Eur) v roku 2020.

Objednávky predplatného vybavuje Galén, e-mail: prihonska@galen.cz.

Viac informácií o časopise nájdete na adrese  http://www.cspsychiatr.cz/predplatne.php.

V prípade záväzného záujmu kontaktujte, prosím, redakciu časopisu a uveďte, že ste členom SPsS SLS. SPsS nezabezpečuje kontakt s redakciou časopisu. Potrebné je kontaktovať ju individuálne.


Knižné novinky a odporúčané publikácie

Ponuka Vydavateľstva F so zameraním na psychiatriu a psychológiu.

Ponuka Vydavateľstva PORTÁL so zameraním na duševné zdravie a psychické poruchy.

J. Breza, M. Bernadič, Ž. Mácová (ed.): História Slovenskej lekárskej spoločnosti (História SPsS SLS, str. 162-171 a Sekcie detskej a dorastovej psychiatrie, str. 172-174).

Rajendra KM et al: Child and Adolescent Mental Health a Manual for Medical Officers. To provide care during and after COVID-19 pandemic. 2020


Vybrané podujatia

informácie o ďalších podujatiach sú dostupné v časti Psychiatrické akcie

 

 


Ďakujeme partnerom, ktorí podporujú aktivity SPsS:


 

Zahraničné a nadnárodné psychiatrické spoločnostiPsychiatrické zariadeniaZaujímavé stránkyPublikácie