Srdečne Vás pozývame:

VII. Konferencia o biologickej psychiatrii

30.5. - 1.6.2019

Kino Fontána Piešťany

 organizátor: Sekcia biologickej psychiatrie

 

UPOZORNENIE: posunutie termínu zasielania abstraktov a prihlášok k aktívnej účasti do 31.3.2019.GERONTOPSYCHIATRIA

A MLADÍ PSYCHIATRI

3.4.2019

 Falkensteiner Hotel Bratislava

organizátor: Gerontopsychiatrická sekcia a

Sekcia psychiatrov v špecializačnej príprave


XLI česko-slovenská (26. medzinárodná) súdno psychiatrická konferencia

12. - 14. 9. 2019

Hotel Most Slávy, Trenčianske Teplice

organizátor: Súdno - psychiatrická sekcia

  prihláška na stiahnutie

 

Bližšie informácie o podujatí, ktoré spoluorganizuje SPsS SLS.

Webová stránka podujatia.


1. informácia o podujatí


Vážení členovia SPsS SLS,

dovoľujeme si Vás informovať, že dňa 25.05.2018 nadobudol platnosť nový zákon č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a Všeobecné nariadenie Európskeho parlamentu a Rady EÚ č. 216/679 z 27. 04. 2016 (GDPR) o ochrane osobných údajov.

V súlade s cit. zákonom a GDPR Vás žiadame o aktualizáciu súhlasu so spracovaním osobných údajov, kde Vás prosíme, aby ste v ňom čitateľne doplnili Vaše aktuálne osobné údaje, podpísali ho a podľa možnosti ho obratom zaslali na adresu: SLS, Cukrová 3, 813 21 Bratislava.

Správnosť osobných údajov, ktoré vedieme na Vašej osobnej karte, si môžete skontrolovať na stránke: www.sls.sk/home pod Vašim prihlasovacím heslom, ktorý je Vám zasielaný raz ročne s vyúčtovaním základných členských príspevkov.

Zákon o ochrane osobných údajov je zverejnený aj na webovej stránke SLS (www.sls.sk).

Súhlas, ktorý zašlete SLS slúži aj pre možnosť pokračovať v našej komunikácii v budúcnosti prostredníctvom mailov s cieľom informovať Vás o dianí v spoločnosti, novinkách, atď.

Veríme, že si nájdete chvíľu a vyplníte tento dôležitý dokument.


Úhrada členského príspevku

Podľa informácií, ktoré nám poskytla SLS, máme v roku 2018 evidovaných až 154 neplatičov. Členom SPsS SLS, ktorí nemajú uhradený členský príspevok nemôžeme ďalej poskytovať výhody vyplývajúce z ich členstva.

Ak ste svoj členský príspevok doteraz neuhradili, prosíme, aby ste zrealizovali platbu (viac informácií získate na adrese clenska@sls.sk), poslali nám túto informáciu a potvrdenie o zrealizovanej platbe na vybor.psychiatry@gmail.com. Ďakujeme!

Výhody členstva nájdete tu.


Česká a slovenská psychiatrie

Slovenská psychiatrická spoločnosť SLS oznamuje svojim členom, že majú možnosť požiadať o 50% redukciu z predplatného časopisu Česká a Slovenská psychiatrie (t.j. 260 Kč = 9,60 Eur) aj v roku 2019.

Objednávky predplatného vybavuje Galén, e-mail: prihonska@galen.cz.

Viac informácií o časopise nájdete na adrese  http://www.cspsychiatr.cz/predplatne.php.

V prípade záväzného záujmu kontaktujte, prosím, redakciu časopisu a uveďte, že ste členom SPsS SLS. SPsS nezabezpečuje kontakt s redakciou časopisu. Potrebné je kontaktovať ju individuálne.


Knižné novinky a odporúčané publikácie

J. Pečeňák, V. Kořínková a kol.: PsychofarmakológiaBližšie informácie a možnosť objednania.

A. Heretik, A. Heretik, jr. a kol.: Klinická psychológia, druhé, prepracované a rozšírené vydanie. Bližšie informácie a možnosť objednania.

Ponuka Vydavateľstva F so zameraním na psychiatriu a psychológiu.

Ponuka Vydavateľstva PORTÁL so zameraním na duševné zdravie a psychické poruchy.


Vybrané podujatia

informácie o ďalších podujatiach sú dostupné v časti Psychiatrické akcie

Deadline 30. apríl 2016!

Sekcia biologickej psychiatrie SPsS SLS ponúka pre aktívnych účastníkov podujatia cestovný grant - žiadosť, prosíme, zašlite na mailovú adresu: vybor.psychiatry@gmail.com
 
 
 

 

 

Zahraničné a nadnárodné psychiatrické spoločnostiPsychiatrické zariadeniaZaujímavé stránkyPublikácie