Jarná vedecko-pracovná schôdza
Psychofarmakologickej sekcie SPsS SLS

24. – 26. apríl 2015, Kúpele Nový Smokovec

Hlavné témy:
Liekové interakcie
Augmentačné postupy v psychofarmakológii

Podujatie je ohodnotené 18 kreditmi SACCME a registrované
v registri odborných podujatí SLK.

 

Aktuality

V. Konferencia o biologickej psychiatrii
11–13. júna 2015, Piešťany, predĺžený deadline do 15.4.2015!

Česko-slovenský psychiatrický zjazd
zasielanie abstraktov, možnosť získania 2 cestovných grantov

Stanovisko Výboru SPsS SLS k zrušeniu
vyšetrenia duševného stavu 2 znalcami


Zahraničné a nadnárodné psychiatrické spoločnostiPsychiatrické zariadeniaZaujímavé stránkyPublikácie