Dôležité termíny

začiatok

konečný termín

Prihlásenie tém sympózií sekcií

15.11.2017

15.1.2018

Prihlásenie aktívnej účasti a zasielanie abstraktov Sekciám

15.1.2018

15.4.2018

Zaslanie sympózií vytvorených Sekciami organizačnému výboru

16.4.2018

30.4.2018

Prihlasovanie workshopov a

e-posterov a zasielanie ich abstraktov

15.1.2018

30.4.2018

Prihlasovanie sympózií podporených partnermi podujatia
 
15.1.2018 30.3.2018

Zaslanie anotácií sympózií podporených partnermi podujatia

30.3.2018

30.4.2018

Včasná registrácia

1.1.2018

15.3.2018

Neskorá registrácia

16.3.2018

20.6.2018

Registrácia na mieste

v čase konania podujatia

   

Bližšie informácie nájdete po kliknutí na banner:

Podujatie technicko-organizačne zabezpečuje Agentúra KAMI


NOVINKA - zverejnené 3.5.2018!!!

Vážení účastníci XIII. Slovenského psychiatrického zjazdu!

Po nahlásení sympózií Sekcií SPsS SLS zostali v programe podujatia ešte posledné voľné miesta. V prípade, že by ste mali záujem na zjazde odprezentovať svoj príspevok – prednášku, elektronický poster – ktorý súvisí s hlavnou témou „Psychiatria 21. storočia“, a doteraz ste ho neprihlásili, zašlite nám, prosíme, svoju prihlášku s abstraktom na adresu vybor.psychiatry@gmail.com podľa inštrukcií, ktoré nájdete na webovej stránke http://www.kongres-kami.sk/psychiatry/ najneskôr do 13.5.2018.


         Voľby do výboru a dozornej rady SPsS SLS

Vážení členovia SPsS SLS, počas XIII. Slovenského psychiatrického zjazdu sa uskutočnia jednokolové priame voľby do výboru a dozornej rady SPsS SLS.

Zo skúseností z minulých rokov vieme, že ak voľby prebiehajú počas odborného podujatia, zúčastní sa na nich najviac hlasujúcich členov. Korešpondenčné voľby mávajú oveľa nižšiu účasť. Z tohto dôvodu sme sa rozhodli zrealizovať ich počas zjazdu, ktorý spravidla navštevuje približne 500 účastníkov, z nich väčšina členov našej spoločnosti.

Hlasovať bude možné počas dní 21.-22.6.2018.

V súčasnosti pripravujeme zoznam kandidátov. V prípade, že ste členom SPsS SLS a prajete si do výboru alebo dozornej rady kandidovať, prosíme o zaslanie žiadosti mailom označeným ako VOLBY na mailovú adresu: vybor.psychiatry@gmail.com najneskôr do 31.5.2018.

V správe uveďte:

meno a priezvisko s titulmi

pracovisko

odpovede na otázky:

1.    Čo považujete za prioritné riešiť v oblasti psychiatrie?

2.    Čo z toho považujete za prioritné, aby riešila SPsS SLS?

3.    Na riešení čoho by ste sa chceli podieľať; Akým prínosom bude Vaše pôsobenie pri riešení Vami uvedených priorít?

Po zostavení zoznamu kandidátov budú hlasovací lístok a pokyny k voľbám zverejnené v uzamknutej časti našej webovej stránky, ktorá je dostupná len členom spoločnosti.

V prípade akýchkoľvek otázok, ktoré sa týkajú volieb, nás kontaktujte na mailovej adrese vybor.psychiatry@gmail.com, správu označte OTAZKA K VOLBAM.


Témy sympózií Sekcií XIII. Slovenského psychiatrického zjazdu


Rámcový program XIII. SPZ - up-date 18.03.2018 - organizačný výbor si aj naďalej vyhradzuje právo realizovať zmeny v pripravovanom programe podujatia

Informácia pre partnerov XIII. SPZ


Vážení členovia SPsS SLS,

vzhľadom k tomu, že sa na výbor viacerí z Vás obrátili so žiadosťou o pomoc pri riešení problémov pri zavádzaní elektronického zdravotníctva, rozhodli sme sa:

  • spustiť k téme fórum v časti web stránky prístupnej po prihlásení sa (prístupné len registrovaným členom SPsS SLS),
  • požiadať NCZI o stretnutie zamerané na e-zdravie z pohľadu psychiatrie - kde budeme komunikovať práve témy, získané z fóra.

Z uvedeného dôvodu Vás žiadame o Vaše podnety k e-zdraviu. Súčasne však chceme požiadať o konštruktívne príspevky.

V prípade, že máte uhradené členské príspevky do roku 2017 a Vaše prihlasovacie údaje k stránke nefungujú, zašlite nám mail s požiadavkou o aktiváciu prístupu. Vašu žiadosť sa budeme snažiť urýchlene vybaviť.

Za porozumenie ďakujeme a tešíme sa na spoluprácu!


Vážení členovia SPsS SLS, dovoľte nám Vás upozorniť, že v týchto dňoch sú doručované vyúčtovania základných členských príspevkov na rok 2018 so splatnosťou do 31.03.2018.

Výhody členstva nájdete tu.

Prosíme, nezabudnite si včas uhradiť členské. Ďakujeme!


Vznik Sexuologickej sekcie SPsS SLS

Vážení členovia SPsS SLS, dovoľte nám osloviť Vás s návrhom na vznik novej Sekcie SPsS. Vzhľadom k tomu, že téma sexuológie je aktuálna a v odbore psychiatria sme iniciovali opätovné zriadenie nadstavbového špecializačného odboru sexuológia ako spoločného s ďalšími medicínskymi špecializáciami (detská psychiatria, endokrinológia, gynekológia a pôrodníctvo, urológia), vnímame i potrebu viac a aktívnejšie sa venovať tejto problematike.

Z tohto dôvodu by sme mali záujem zriadiť aj Sekciu s týmto zameraním.

Jednou z podmienok pre vznik novej Sekcie odbornej spoločnosti podľa Stanov SLS je preukázanie záujmu najmenej 30 členov SPsS SLS o členstvo v novovznikajúcej Sekcii. Z tohto dôvodu Vás žiadame, aby ste nám v prípade Vášho záujmu o členstvo v Sexuologickej sekcii zaslali mail na adresu vybor.psychiatry@gmail.com s predmetom Sexuologicka sekcia a uvedením Vášho plného mena s titulmi a adresy.

Ďakujeme,

MUDr. Ivan André, PhD., predseda prípravného výboru
MUDr. ĽUbomíra Izáková, prezident SPsS SLS

Dovoľte nám informovať Vás o dôležitých zmenách zákona o dani z príjmov, ktoré sa týkajú poskytovateľov zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkov a zamestnancov zdravotnej starostlivosti. Informácia na stiahnutie.


Vážení členovia SPsS SLS, prosíme Vás o vyplnenie krátkych a nenáročných dotazníkov:

Dotazník pre psychiatrov monitorujúci výskyt syndrómu vyhorenia na Slovensku.

Dotazník monitorujúci užívanie psychostimulancií vrátane psychostimulačných liekov u lekárov rôznych odborov na Slovensku.

Obidva dotazníky sú anonymné a ich vyplnenie je dobrovoľné.

Ďakujeme za spoluprácu!


Slovenská psychiatrická spoločnosť SLS oznamuje svojim členom, že majú možnosť požiadať o 50% redukciu z predplatného časopisu Česká a Slovenská psychiatrie (t.j. 260 Kč = 9,60 Eur) aj v roku 2018.

Viac informácií o časopise nájdete na adrese  http://www.cspsychiatr.cz/predplatne.php.

V prípade záväzného záujmu kontaktujte, prosím, redakciu časopisu a uveďte, že ste členom SPsS SLS. SPsS nezabezpečuje kontakt s redakciou časopisu. Potrebné je kontaktovať ju individuálne.


Výbor SPsS SLS si Vám dovoľuje oznámiť smutnú správu:

vo veku nedožitých 102 rokov nás navždy opustil prof. MUDr. Ferdinand Knobloch, FRCP, CSc.

Česť jeho pamiatke!

Informáciu o jeho odchode, ale najmä výnimočnosti si môžete prečítať tu.

Workshop o duševnom zdraví organizovaný Ministerstvom zdravotníctva SR v spolupráci s Trimbos Instituut a SPsS SLS, Smolenický zámok, Smolenice, 23.11.2017


Ďakujeme všetkým, ktorí prispeli k príjemnej atmosfére podujatia!

Bližšie informácie o podujatí

Zborník abstraktov

Podujatie technicko-organizačne zabezpečila spoločnosť Berlina.

 

Všimnite si, prosím, zoznam členov, ktorí neuhradili členský príspevok a celkovú dlžnú čiastku podľa informácií zo SLS k 07.09.2017.

Ak ste svoj členský príspevok neuhradili, zrealizujte platbu a pošlite nám túto informáciu a potvrdenie o zrealizovanej platbe na vybor.psychiatry@gmail.com. Ďakujeme!

Výbor SPsS SLS


Knižné novinky

J. Pečeňák, V. Kořínková a kol.: Psychofarmakológia.

Bližšie informácie a možnosť objednania si publikácie nájdete tu.

A. Heretik, A. Heretik, jr. a kol.: Klinická psychológia, druhé, prepracované a rozšírené vydanie.

Bližšie informácie a možnosť objednania si publikácie nájdete tu.

Ponuka Vydavateľstva F so zameraním na psychiatriu a psychológiu.


Pozrite si ponuku Vydavateľstva PORTÁL so zameraním na duševné zdravie a psychické poruchy.

Vydavateľstvo PORTÁL pozýva na seminár venovaný tretej vlne v KBT s prof. Jánom Praškom a doc. Milošom Šlepeckým, ktorý sa uskutoční 23. apríla 2018, registrácia do 31.03.2018. Blžšie informácie.


Vybrané podujatia

Deadline 30. apríl 2016!

Registrácia tu.


POZOR - možnosť absolvovať vzdelávací kurz!

3rd session of the IACAPAP MOOC - "Essentials of child and adolescent psychiatry across the world"

will begin the 7th of May.

Registration and certification are free.


EPA 2018 Summer School
“ABCs of Psychotherapy”
6-9 September 2018
Strasbourg (FRANCE)

 
 

 

 

Zahraničné a nadnárodné psychiatrické spoločnostiPsychiatrické zariadeniaZaujímavé stránkyPublikácie