Vedecko-pracovná schôdza
Gerontopsychiatrickej sekcie SPsS SLS

3.12.2014 Bratislava
so začiatkom o 15.00 hod v posluchárni Psychiatrickej kliniky LFUK a UNB, Mickiewiczova 13, blok H, 3. poschodie
Zmena témy: "Sekundárne demencie"

 

Zahraničné a nadnárodné psychiatrické spoločnostiPsychiatrické zariadeniaZaujímavé stránkyPublikácie