Vedecko-pracovná schôdza
Gerontopsychiatrickej sekcie SPsS SLS

3.12.2014 Bratislava
so začiatkom o 15.00 hod v posluchárni Psychiatrickej kliniky LFUK a UNB, Mickiewiczova 13, blok H, 3. poschodie
Zmena témy: "Sekundárne demencie"

 

Aktuality

23rd European Congress of Psychiatry
VÝZVA !!! prihlasovanie pracovných abstraktov s možnosťou získať 2 cestovné granty zo strany SPsS SLS

Edukačný projekt pre mladých psychiatrov
Výzva!!! PROGRAM december 2014

WFSBP Educational Grant


Zahraničné a nadnárodné psychiatrické spoločnostiPsychiatrické zariadeniaZaujímavé stránkyPublikácie