Dôležité termíny

začiatok

konečný termín

Prihlásenie tém sympózií sekcií

15.11.2017

15.1.2018

Prihlásenie aktívnej účasti a zasielanie abstraktov Sekciám

15.1.2018

15.4.2018

Zaslanie sympózií vytvorených Sekciami organizačnému výboru

16.4.2018

30.4.2018

Prihlasovanie workshopov a

e-posterov a zasielanie ich abstraktov

15.1.2018

30.4.2018

Prihlásenie sympózií podporených partnermi podujatia

15.1.2018

30.3.2018

Včasná registrácia

1.1.2018

15.3.2018

Neskorá registrácia

16.3.2018

20.6.2018

Registrácia na mieste

v čase konania podujatia

   

Bližšie informácie nájdete po kliknutí na banner:

Podujatie technicko-organizačne zabezpečuje Agentúra KAMI


NOVINKA - zverejnené 15.1.2018!!!

Témy sympózií Sekcií XIII. Slovenského psychiatrického zjazdu

a pokyny pre autorov.

Vzhľadom k tomu, že štruktúra programu Slovenského psychiatrického zjazdu je vytvorená zo sympózií Sekcií SPsS SLS, nie je možné na podujatie prihlásiť samostané sympóziá (okrem sympózií partnerov podujatia). Príspevky, prosíme, prihlasujte k témam, ktoré zverejnili Sekcie. Z nich následne výbory Sekcií zostavia svoj program sympózia. Z nezaradených príspevkov vytvorí sympóziá organizačný výbor podujatia.

Ďakujeme za porozumenie.


Rámcový program XIII. SPZ

Informácia pre partnerov XIII. SPZ


Vážení členovia SPsS SLS,

vzhľadom k tomu, že sa na výbor viacerí z Vás obrátili so žiadosťou o pomoc pri riešení problémov pri zavádzaní elektronického zdravotníctva, rozhodli sme sa:

  • spustiť k téme fórum v časti web stránky prístupnej po prihlásení sa (prístupné len registrovaným členom SPsS SLS),
  • požiadať NCZI o stretnutie zamerané na e-zdravie z pohľadu psychiatrie - kde budeme komunikovať práve témy, získané z fóra.

Z uvedeného dôvodu Vás žiadame o Vaše podnety k e-zdraviu. Súčasne však chceme požiadať o konštruktívne príspevky.

V prípade, že máte uhradené členské príspevky do roku 2017 a Vaše prihlasovacie údaje k stránke nefungujú, zašlite nám mail s požiadavkou o aktiváciu prístupu. Vašu žiadosť sa budeme snažiť urýchlene vybaviť.

Za porozumenie ďakujeme a tešíme sa na spoluprácu!


Vznik Sexuologickej sekcie SPsS SLS

Vážení členovia SPsS SLS, dovoľte nám osloviť Vás s návrhom na vznik novej Sekcie SPsS. Vzhľadom k tomu, že téma sexuológie je aktuálna a v odbore psychiatria sme iniciovali opätovné zriadenie nadstavbového špecializačného odboru sexuológia ako spoločného s ďalšími medicínskymi špecializáciami (detská psychiatria, endokrinológia, gynekológia a pôrodníctvo, urológia), vnímame i potrebu viac a aktívnejšie sa venovať tejto problematike.

Z tohto dôvodu by sme mali záujem zriadiť aj Sekciu s týmto zameraním.

Jednou z podmienok pre vznik novej Sekcie odbornej spoločnosti podľa Stanov SLS je preukázanie záujmu najmenej 30 členov SPsS SLS o členstvo v novovznikajúcej Sekcii. Z tohto dôvodu Vás žiadame, aby ste nám v prípade Vášho záujmu o členstvo v Sexuologickej sekcii zaslali mail na adresu vybor.psychiatry@gmail.com s predmetom Sexuologicka sekcia a uvedením Vášho plného mena s titulmi a adresy.

Ďakujeme,

MUDr. Ivan André, PhD., predseda prípravného výboru
MUDr. ĽUbomíra Izáková, prezident SPsS SLS

Dovoľte nám informovať Vás o dôležitých zmenách zákona o dani z príjmov, ktoré sa týkajú poskytovateľov zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkov a zamestnancov zdravotnej starostlivosti. Informácia na stiahnutie.


Vážení psychiatri spomedzi členov SPsS SLS, prosíme Vás o vyplnenie krátkeho a nenáročného dotazníka: Dotazník pre psychiatrov monitorujúci výskyt syndrómu vyhorenia na Slovensku. Ďakujeme.


Slovenská psychiatrická spoločnosť SLS oznamuje svojim členom, že majú možnosť požiadať o 50% redukciu z predplatného časopisu Česká a Slovenská psychiatrie (t.j. 260 Kč = 9,60 Eur) aj v roku 2018.

Viac informácií o časopise nájdete na adrese  http://www.cspsychiatr.cz/predplatne.php.

V prípade záväzného záujmu kontaktujte, prosím, redakciu časopisu a uveďte, že ste členom SPsS SLS. SPsS nezabezpečuje kontakt s redakciou časopisu. Potrebné je kontaktovať ju individuálne.


Workshop o duševnom zdraví organizovaný Ministerstvom zdravotníctva SR v spolupráci s Trimbos Instituut a SPsS SLS, Smolenický zámok, Smolenice, 23.11.2017


Ďakujeme všetkým, ktorí prispeli k príjemnej atmosfére podujatia!

Bližšie informácie o podujatí

Zborník abstraktov

Podujatie technicko-organizačne zabezpečila spoločnosť Berlina.


 

Všimnite si, prosím, zoznam členov, ktorí neuhradili členský príspevok a celkovú dlžnú čiastku podľa informácií zo SLS k 07.09.2017.

Ak ste svoj členský príspevok neuhradili, zrealizujte platbu a pošlite nám túto informáciu a potvrdenie o zrealizovanej platbe na vybor.psychiatry@gmail.com. Ďakujeme!

Výbor SPsS SLS


Knižné novinky

J. Pečeňák, V. Kořínková a kol.: Psychofarmakológia.

Bližšie informácie a možnosť objednania si publikácie nájdete tu.

A. Heretik, A. Heretik, jr. a kol.: Klinická psychológia, druhé, prepracované a rozšírené vydanie.

Bližšie informácie a možnosť objednania si publikácie nájdete tu.

Ponuka Vydavateľstva F so zameraním na psychiatriu a psychológiu.


Pozrite si ponuku Vydavateľstva PORTÁL so zameraním na duševné zdravie a psychické poruchy.

Vybrané podujatia

Deadline 30. apríl 2016!

 

 

Zahraničné a nadnárodné psychiatrické spoločnostiPsychiatrické zariadeniaZaujímavé stránkyPublikácie