Vážení členovia SPsS,

vzhľadom k pandémii sme sa rozhodli naše tradičné podujatie presunúť do online priestoru a zrealizujeme ho aj v redukovanej forme. Urobíme však všetko preto, aby sme ho pripravili odborne zaujímavo tak, aby bolo pre nás všetkých príjemným a obohacujúcicm zážitkom.

Ďakujeme za pochopenie a veríme, že nás podporíte Vašou účasťou!

organizačný výbor


Otvorený list zástupcom Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky vo veci poskytovania zdravotnej starostlivosti transrodovým osobám zo dňa 31.3.2021 


Prezentácia z podujatia „O reforme v psychiatrii", ktoré sa uskutočnilo dňa 18.2.2021, bola zverejnená v časti webovej stránky Stretnutia expertov.

Ďakujeme všetkým za účasť a podnetnú diskusiu!

Zároveň pozývame členov k spolupráci na koncepcii reformy psychiatrickej starostlivosti. Dajte nám o sebe vedieť prostredníctvom e-mailu na adrese: vybor.psychiatry@gmail.com.


Od 15.2.2021 bola pre psychiatrov zrušená dispenzarizácia pacientov s duševnými poruchami.

Táto povinnosť bola zrušená vyhláškou MZ SR 62/2021 Z. z. s účinnosťou od 15.02.2021, ktorou sa mení vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 127/2014 Z. z., ktorou sa ustanovuje zoznam chorôb, pri ktorých sa poskytuje poistencovi verejného zdravotného poistenia dispenzarizácia, frekvencia vyšetrení a poskytovatelia zdravotnej starostlivosti vykonávajúci dispenzarizáciu." 


Správa o aktivitách SPsS v roku 2020


Vážení členovia SPsS,

10. október je Svetovým dňom duševného zdravia!

Podľa Svetovej federácie pre duševné zdravie (WFMH) je tento rok jeho mottom "Duševné zdravie pre všetkých - väčšia investícia - lepšia dostupnosť".
Veríme, že sa táto myšlienka bude napĺňať aj na Slovensku.
 
Výbor SPsS realizoval k Svetovému dňu duševného zdravia aj tento rok viacero podujatí, ktorými sa snažil osloviť obyvateľov Slovenska s témami, ktoré sa týkajú nášho odboru. Jednou z nich bol brífing pre novinárov o tom ako písať o duševných poruchách, opätovne sme upozornili na novinársku nezábudku, pretože od vyhlásenia ceny sme nedostali žiadnu nomináciu.
Ďalšími boli online talkshow "Bezhlavo" a "Bez depresie" pre všetkých, ktorí sa chceli dozvedieť viac o psychiatrickej starostlivosti. Tento rok sme napriek pandémii otvorili virtuálne dvere psychiatrických ambulancií pre tisícky záujemcov. Ak máte záujem pozrieť si talkshow, stačí, ak kliknete na názov.
 

Podujatia podporili naši partneri, ktorým srdečne ďakujeme! 


Kritériá hodnotenia Novinárskej ceny SPsS - zasielanie podnetov

Termín ukončenia nominácií -  30.09.2021.

 


Prezidentka Zuzana Čaputová sa zaujíma o duševné zdravie. Na svojom profile na Facebooku zverejnila záznam z videokonferencie o duševnom zdraví počas pandémie a o tom ako sa oň starať.


Vážení členovia SPsS, psychiatri a detskí psychiatri,

Ministerstvo zdravotníctva SR v súčasnosti vychádza v ústrety ľuďom, ktorí majú poruchu autistického spektra (PAS). Preukaz PAS, ktorý po novom dostanú, im uľahčí nielen sa identifikovať v kritických situáciách, ale v budúcnosti by im mohli zabezpečiť u lekára, či na úradoch prednostné vyšetrenie a vybavenie. Preukaz vytvorilo MZ SR a vydávať ho budú iba detskí psychiatri a psychiatri.
 
Ako postupovať? Ak ste psychiater alebo detský psychiater, zašlite svoju žiadosť o zaslanie preukazov PAS na adresu pas@health.gov.sk, v predmete správy uveďte „Žiadosť o preukazy PAS“ a v texte napíšte koľko preukazov žiadate zaslať a adresu na ich doručenie. Bližšie informácie nájdte v uzamknutej časti webovej stránky (Preukazy PAS), ktorá je dostupná iba členom SPsS po prihlásení sa.

Dovoľte nám zdieľať s Vami materiály užitočné k manažmentu pandémie COVID-19:


Psychosociálne intervencie pre zdravotníkov počas pandémie COVID-19.

Štandardný operačný postup pre psychiatriu počas pandémie COVID-19 pre ústavnú starostlivosť - 6/2020 

Štandardný operačný postup pre ambulantnú starostlivosť psychiatrie a detskej psychiatrie počas pandémie COVID-19, Ver. č. 3/2020/02.11.2020

 Informácie Psychiatrickej sekcie UEMS k pandémii COVID-19 


Vážení kolegovia, dovoľujeme si Vás pozvať vyplniť dotazník, ktorého cieľom je preskúmať postoj psychiatrov, detských psychiatrov a lekárov v špecializačnej príprave v psychiatrii a detskej psychiatrii k pacientom a odhaliť vzťah medzi týmto postojom a sociodemografickýcmi údajmi o práci (vyplnenie dotazníka trvá približne 6 minút). Ide o aktivitu vrámci EFPT, údaje budú reprezentovať našu krajinu. Hlavný investigátor pre SR je MUDr. Matúš Virčík, v prípade otázok ho neváhajte kontaktovať.

POZÝVAME VÁS NA PODUJATIA:

Pozvánka na podujatie - prihlásenie abstraktov do 10. mája 2021


VIII. Konferencia o biologickej psychiatrii

24. - 26. jún 2021

Kino Fontána Piešťany

 

 


Výstup z konferencie Duševné zdravie a zmysluplný život, 5. - 7.9.2019, Bratislava


Útvar hodnoty za peniaze Ministerstva financií SR dňa 19.5.2020 publikoval diskusnú štúdiu Duševné zdravie a verejné financie


Nechodia Vám od nás správy?

Výbor SPsS žiada nových členov SPsS o zaslanie svojej mailovej adresy na vybor.psychiatry@gmail.com, aby mohla s nimi začať prebiehať elektronická komunikácia (v správe uveďte aj svoje celé meno a pracovisko). Ďakujeme!


Úhrada členského príspevku

UPOZORNENIE: Vážení členovia SPsS SLS, prosíme o úhradu členského príspevku na rok 2020. Tým členom, ktorí členský príspevok neuhradili nemôžeme ďalej poskytovať výhody vyplývajúce z ich členstva. V prípade, že Vám nebol doručený šek, informácie o platbe získate na adrese clenska@sls.sk.

Ďakujeme!

Výhody členstva nájdete tu.


OZNAM

Výbor SPsS ponúka pacientskym organizáciám, príp. iným občianskym zruženiam pre zintenzívnenie vzájomnej spolupráce možnosť stať sa pridruženým členom SPsS. V prípade záujmu nás kontaktujte na mailovej adrese: vybor.psychiatry@gmail.com.


Česká a slovenská psychiatrie

Slovenská psychiatrická spoločnosť SLS oznamuje svojim členom, že majú možnosť požiadať o 50% redukciu z predplatného časopisu Česká a Slovenská psychiatrie (t.j. 260 Kč = 9,60 Eur) v roku 2021.

Objednávky predplatného vybavuje Galén, e-mail: prihonska@galen.cz.

Viac informácií o časopise nájdete na adrese  http://www.cspsychiatr.cz/predplatne.php.

V prípade záväzného záujmu kontaktujte, prosím, redakciu časopisu a uveďte, že ste členom SPsS SLS. SPsS nezabezpečuje kontakt s redakciou časopisu. Potrebné je kontaktovať ju individuálne.


Knižné novinky a odporúčané publikácie

Ponuka Vydavateľstva F so zameraním na psychiatriu a psychológiu.

Ponuka Vydavateľstva PORTÁL so zameraním na duševné zdravie a psychické poruchy.

J. Breza, M. Bernadič, Ž. Mácová (ed.): História Slovenskej lekárskej spoločnosti (História SPsS SLS, str. 162-171 a Sekcie detskej a dorastovej psychiatrie, str. 172-174).

Rajendra KM et al: Child and Adolescent Mental Health a Manual for Medical Officers. To provide care during and after COVID-19 pandemic. 2020


Vybrané podujatia

informácie o ďalších podujatiach sú dostupné v časti Psychiatrické akcie

 

 

 


Ďakujeme partnerom, ktorí podporujú aktivity SPsS:


 

Zahraničné a nadnárodné psychiatrické spoločnostiPsychiatrické zariadeniaZaujímavé stránkyPublikácie