Vážení členovia SPsS SLS

srdečne Vás pozývame na

VII. Konferenciu o biologickej psychiatrii

30.5. - 1.6.2019

Kino Fontána Piešťany

 

Tešíme sa na stretnutie!


Správa z 
Jesenného zasadania Psychiatrickej sekcie UEMS, Bratislava, 24. - 27.10.2018.

Svetový deň duševného zdravia - 10. október 2018

bol venovaný duševným poruchám v detskom veku.

Pedopsychiatria na Slovensku v súčasnosti bojuje s mnohými problémami. Prečítajte si článok MUDr. Jána Šubu, CSc. o jej aktuálnej situácii.

Vážení členovia SPsS SLS

srdečne Vás pozývame na podujatie

Sekcie detskej a dorastovej psychiatrie

HLAVOLAMY V DETSKEJ PSYCHIATRII

15. - 16.3.2019

Hotel Turiec, Martin

Pozvánka a bližšie informácie


Bližšie informácie o podujatí, ktoré spoluorganizuje SPsS SLS.

Webová stránka podujatia.


Vážení členovia SPsS SLS,

dovoľujeme si Vás informovať, že dňa 25.05.2018 nadobudol platnosť nový zákon č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a Všeobecné nariadenie Európskeho parlamentu a Rady EÚ č. 216/679 z 27. 04. 2016 (GDPR) o ochrane osobných údajov.

V súlade s cit. zákonom a GDPR Vás žiadame o aktualizáciu súhlasu so spracovaním osobných údajov, kde Vás prosíme, aby ste v ňom čitateľne doplnili Vaše aktuálne osobné údaje, podpísali ho a podľa možnosti ho obratom zaslali na adresu: SLS, Cukrová 3, 813 21 Bratislava.

Správnosť osobných údajov, ktoré vedieme na Vašej osobnej karte, si môžete skontrolovať na stránke: www.sls.sk/home pod Vašim prihlasovacím heslom, ktorý je Vám zasielaný raz ročne s vyúčtovaním základných členských príspevkov.

Zákon o ochrane osobných údajov je zverejnený aj na webovej stránke SLS (www.sls.sk).

Súhlas, ktorý zašlete SLS slúži aj pre možnosť pokračovať v našej komunikácii v budúcnosti prostredníctvom mailov s cieľom informovať Vás o dianí v spoločnosti, novinkách, atď.

Veríme, že si nájdete chvíľu a vyplníte tento dôležitý dokument.


Úhrada členského príspevku za rok 2018

Podľa informácií, ktoré nám poskytla SLS, máme v roku 2018 evidovaných až 154 neplatičov. Členom SPsS SLS, ktorí nemajú uhradený členský príspevok nemôžeme ďalej poskytovať výhody vyplývajúce z ich členstva.

Ak ste svoj členský príspevok doteraz neuhradili, prosíme, aby ste zrealizovali platbu (viac informácií získate na adrese clenska@sls.sk), poslali nám túto informáciu a potvrdenie o zrealizovanej platbe na vybor.psychiatry@gmail.com. Ďakujeme!

Výhody členstva nájdete tu.


Rozšírenie / ukončenie členstva v SPsS SLS a jej Sekciách

V prípade záujmu stať sa členom SPsS SLS alebo jej Sekcie, resp. toto členstvo ukončiť, zašlite Členskej evidencii SLS žiadosť o rozšírenie / ukončenie členstva (tlačivá sú dostupné na webovej stránke SLS – www.sls.sk).

Vyplnené žiadosti je potrebné zaslať na ďalšie spracovanie SLS (clenska@sls.sk).


Dovoľte nám informovať Vás o dôležitých zmenách zákona o dani z príjmov, ktoré sa týkajú poskytovateľov zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkov a zamestnancov zdravotnej starostlivosti. Informácia na stiahnutie.


Slovenská psychiatrická spoločnosť SLS oznamuje svojim členom, že majú možnosť požiadať o 50% redukciu z predplatného časopisu Česká a Slovenská psychiatrie (t.j. 260 Kč = 9,60 Eur) aj v roku 2018 a 2019.

Objednávky predplatného vybavuje Galén, e-mail: prihonska@galen.cz.

Viac informácií o časopise nájdete na adrese  http://www.cspsychiatr.cz/predplatne.php.

V prípade záväzného záujmu kontaktujte, prosím, redakciu časopisu a uveďte, že ste členom SPsS SLS. SPsS nezabezpečuje kontakt s redakciou časopisu. Potrebné je kontaktovať ju individuálne.


Knižné novinky

J. Pečeňák, V. Kořínková a kol.: PsychofarmakológiaBližšie informácie a možnosť objednania.

A. Heretik, A. Heretik, jr. a kol.: Klinická psychológia, druhé, prepracované a rozšírené vydanie. Bližšie informácie a možnosť objednania.

Ponuka Vydavateľstva F so zameraním na psychiatriu a psychológiu.

Ponuka Vydavateľstva PORTÁL so zameraním na duševné zdravie a psychické poruchy.


Vybrané podujatia

Deadline 30. apríl 2016!

Sekcia biologickej psychiatrie SPsS SLS ponúka pre aktívnych účastníkov podujatia cestovný grant - žiadosť, prosíme, zašlite na mailovú adresu: vybor.psychiatry@gmail.com
 
 

 

 

Zahraničné a nadnárodné psychiatrické spoločnostiPsychiatrické zariadeniaZaujímavé stránkyPublikácie