TEŠÍME SA NA STRETNUTIE S VAMI

Bližšie informácie o podujatí

Skrátený program podujatia

Program podujatia

Podujatie technicko-organizačne zabezpečuje spoločnosť Berlinawww.berlina.sk


Aktualita

Dovoľujeme si Vás informovať, že prof. MUDr. Ivan Žucha, CSc. bol slávnostne uvedený do Dvorany slávy slovenskej medicíny. Česť jeho pamiatke!


Výbor Slovenskej psychiatrickej spoločnosti SLS Vás pozýva 

  1. na podujatia organizované jej Sekciami:

Konferencia Gerontopsychiatrickej sekcie a Sekcie psychiatrov v špecializačnej príprave SPsS SLS

18. október 2017, Hotel Saffron, Bratislava

Hlavná téma: Organické psychické poruchy

 

Prvá informácia o podujatí.

Bližšie informácie o podujatí.

Registrácia na podujatie - bude možná aj na mieste podujatia

NOVÉ - program podujatia

V druhej časti konferencie sa uskutoční paralelné podujatie - Workshop pre mladých psychiatrov zameraný na prezentáciu vlastných príspevkov, vedenie sympózia a odbornej diskusie.
Viac informácií o podujatí a registrácia na podujatie (nebude možná na mieste). Počet miest je obmedzený - POZOR - poponáhľajte sa - voľné sú posledné miesta!

Vedecko-pracovná schôdza Súdno psychiatrickej sekcie

4. november 2017, Fakulta zdravotníctva SZU, Banská Bystrica

Hlavné témy:

  • Postavenie znalca z aspektu subjektívneho a objektívneho akceptovania významnosti znaleckej činnosti. 
  • Varia.

Prihláška k účasti (pasívnej/aktívnej)

Konečný termín na zasielanie prihlášok a abstraktov: 30.9.2017


XV. Psychofarmakologické sympózium s medzinárodnou účasťou

23. - 25. november 2017, Smolenický zámok, Smolenice

Hlavná téma: Miesto psychofarmakológie vo farmakológii

Bližšie informácie o podujatí.

 

 

Vážení členovia SPsS SLS, dovoľujeme si Vám pripomenúť povinnosť zaplatiť členský príspevok na rok 2017 a zverejňujeme zoznam členov, ktorí neuhradili členský príspevok a celkovú dlžnú čiastku tak ako nám ich poskytla SLS k 07.09.2017. Za porozumenie ďakujeme!

V prípade, že nemáte zaplatený členský príspevok, nemôžete ďalej využívať výhody svojho členstva (napr. redukcia konferenčných poplatkov, prihlásenie sa do zamknutej časti webovej stránky, nebudú Vám zasielané ani mailové informácie a výzvy, atď.).

Pokiaľ nemáte k dispozícii šek, ktorý začiatkom roku 2017 zasielala všetkým členom SLS, prosíme, aby ste sa obrátili mailom na Oddelenie členskej evidencie SLS (clenska@sls.sk), ktoré Vám oznámi náležitosti platby (číslo účtu, variabilný symbol) a súčasne preverí či disponuje Vašou správnou korešpondenčnou adresou.

Ak ste svoj členský príspevok už uhradili, pošlite nám, prosíme, túto informáciu a potvrdenie o zrealizovanej platbe na vybor.psychiatry@gmail.com. Ďakujeme!

Výbor SPsS SLS


Knižné novinky

J. Pečeňák, V. Kořínková a kol.: Psychofarmakológia.

Bližšie informácie a možnosť objednania si publikácie nájdete tu.

A. Heretik, A. Heretik, jr. a kol.: Klinická psychológia, druhé, prepracované a rozšírené vydanie.

Bližšie informácie a možnosť objednania si publikácie nájdete tu.

Pozrite si ponuku Vydavateľstva PORTÁL so zameraním na duševné zdravie a psychické poruchy.

Vybrané podujatia

Deadline 30. apríl 2016!

NOVINKA - prihlasovanie aktívnej účasti je predĺžené do 9.10.2017

5th Annual European Congress on Clinical & Translational Sciences (EUSTM-2017)

Prvá informácia o podujatí na stiahnutie tu.   

 

Viac informácií o podujatí na tu.

 

Zahraničné a nadnárodné psychiatrické spoločnostiPsychiatrické zariadeniaZaujímavé stránkyPublikácie