1.  

Výbor SPsS SLS si Vás dovoľuje osloviť s možnosťou poskytnutia 2% (3%) podielu zo zaplatenej dane na fungovanie našej odbornej spoločnosti.

 

Potrebné údaje:

Obchodné meno: Slovenská lekárska spoločnosť

Právna forma: Občianske združenie

Sídlo: Cukrová 3, 813 22 Bratislava - Staré mesto

IČO: 00178624

 

Návod na realizáciu nájdete tu :-)

Ďakujeme!


Výbor Slovenskej psychiatrickej spoločnosti SLS Vás pozýva 

  1. na podujatia organizované SPsS a jej Sekciami:

VI. Konferencia biologickej psychiatrie

15. - 17. 6. 2017, Piešťany

 

Hlavné témy:

  • Psychické poruchy a hormóny - vzájomné súvislosti
  • Varia

Prvá informácia na stiahnutie.

Registrácia tu.

Pravidlá pre prihlasovanie aktívnej účasti - pozor deadline 31.3.2017!

 

 


17. Česko - slovenský psychiatrický zjazd

19. - 21. október 2017, Radisson Blu Carlton Hotel, Bratislava

Hlavná téma: Spoločne za zmenami v psychiatrii

Bližšie informácie nájdete tu.

 

KNIŽNÉ NOVINKY

J. Pečeňák, V. Kořínková a kol.: Psychofarmakológia. Bližšie informácie a možnosť objednania si publikácie nájdete tu.

Súčasne Vás pozývame na odborný seminár "Súčasná psychofarmakológia", ktorý sa uskutoční dňa 2. marca 2017 v Austria Trend Hotel Bratislava. Počas podujatia sa uskutoční aj slávnostný krst publikácie. Viac informácií o podujatí nájdete na http://psychiatria2017.berlina.sk.


A. Heretik, A. Heretik, jr. a kol.: Klinická psychológia, druhé, prepracované a rozšírené vydanie. Bližšie informácie a možnosť objednania si publikácie nájdete tu.

 

 
Vybrané akcie

Deadline 30. apríl 2016!

13th World Congress of Biological Psychiatry
18 - 22. June 2017, Copenhagen, Denmark
 

5th Annual European Congress on Clinical & Translational Sciences (EUSTM-2017)

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Zahraničné a nadnárodné psychiatrické spoločnostiPsychiatrické zariadeniaZaujímavé stránkyPublikácie