Vážení členovia SPsS,

dňa 9. septembra 2020 sa uskutočnilo Tele-stretnutie expertov II. Realizované bolo vzhľadom k aktuálnej epidemiologickej situácii len telekonferenčnou formou.

Program podujatia:

  • Peter Šomšák, riaditeľ Odboru duševného zdravia MZ SR: Odbor duševného zdravia MZ SR a reforma psychiatrickej starostlivosti.
  • Róbert Babeľa, vedúci Ústavu zdravotníckych disciplín VŠZaSP sv. Alžbety: Ekonomická analýza fungovania denných psychiatrických stacionárov na Slovensku.
  • Panelová diskusia.

Podujatia sa zúčastnilo 54 participantov, ktorí prejavili záujem o spoluprácu na reforme duševného zdravia a psychiatrickej starostlivosti. Ak by ste mali v budúcnosti záujem o účasť na Stretnutí expertov, dajte nám o sebe vedieť zaslaním správy na adresu: vybor.psychiatry@gmail.com.

Dovoľujeme si Vás informovať, že jedným z výstupov podujatia bolo aj zriadenie podstránky, kde budú zverejňované príspevky členov SPsS k reforme psychiatrickej starostlivosti a kde sa budete môcť oboznámiť aj so zoznamom členov odborných pracovných skupín MZ SR, ktoré na reforme pracujú. Vzhľadom k tomu, že ide o prebiehajúci proces, informácie budú pravidelne aktualizované.

 

Tešíme sa na ďalšiu spoluprácu!

výbor SPsS


Dovoľte nám zdieľať s Vami materiály užitočné k manažmentu pandémie COVID-19:


Psychosociálne intervencie pre zdravotníkov vo fáze 1 a 2 pandémie COVID-19.


Klinický manažment suspektných aj potvrdených prípadov pacientov

s COVID-19 v Slovenskej republike

Informácie pre lekárov (ŠPDTP).

Informácie pre pacientov.

Doplnenie číselníka Zoznamu diagnóz MKCH-10 v súvislosti s COVID-19 


Štandardný operačný postup pre psychiatriu počas pandémie COVID-19 pre ambulantnú starostlivosť - NOVÉ - aktualizované 16.6.2020


Štandardný operačný postup pre psychiatriu počas pandémie COVID-19 pre ústavnú starostlivosť - NOVÉ - aktualizované 16.6.2020 


Klinický protokol indikácií testovania metódou PCR na dôkaz SARS-CoV-2 (verzia 9) - aktualizácia zo dňa 19.5.2020


Psychiatry and COVID-19 pandemic in Slovakia (21.5.2020)

 

 Informácie Psychiatrickej sekcie UEMS k pandémii COVID-19

 

 


POZÝVAME VÁS NA PODUJATIA:


 

Jesenné psychofarmakologické sympózium

8. - 10. október 2020

Grandhotel Praha, Tatranská Lomnica

Vážení účastníci, mnohí sa na nás obraciate s otázkami, preto Vás chceme ubezpečiť, že podujatie pripravujeme a tešíme sa na stretnutie s Vami! Bližšie informácie zverejníme čoskoro.


14. slovenská a 59. česko-slovenská AT konferencia

9. - 11.10.2020,
Bardejovské kúpele


VIII. Konferencia o biologickej psychiatrii

24. - 26. jún 2021

Kino Fontána Piešťany

 

 

 

ZRUŠENÁ

 

 


Svetový deň duševného zdravia - 10. október 2020

Liga za duševné zdravie, pridružený člen SPsS, oslavuje tohtoročný Svetový deň duševného zdravia aj projektom:


 

Novinárska cena Slovenskej psychiatrickej spoločnosti za najférovejšie informovanie o samovražednom konaní - vyhlásenie víťaza 10.10.2020. Kritériá hodnotenia Novinárskej ceny SPsS - zasielanie podnetov

Termín ukončenia nominácií -  30.09.2020.

 

Ako vznikala Linka dôvery Nezábudka?Výstup z konferencie Duševné zdravie a zmysluplný život, 5. - 7.9.2019, Bratislava


 

Útvar hodnoty za peniaze Ministerstva financií SR dňa 19.5.2020 publikoval diskusnú štúdiu Duševné zdravie a verejné financie.


Žiadosť občianskeho združenia Equita o spoluprácu pri zabezpečovaní psychiatrickej a psychologickej starostlivosti o ľudí bez domova

 


Nechodia Vám od nás správy?

Výbor SPsS žiada nových členov SPsS o zaslanie svojej mailovej adresy na vybor.psychiatry@gmail.com, aby mohla s nimi začať prebiehať elektronická komunikácia. Ďakujeme!


Úhrada členského príspevku

UPOZORNENIE: Vážení členovia SPsS SLS, prosíme o úhradu členského príspevku na rok 2020. Tým členom, ktorí členský príspevok neuhradili nemôžeme ďalej poskytovať výhody vyplývajúce z ich členstva. V prípade, že Vám nebol doručený šek, informácie o platbe získate na adrese clenska@sls.sk.

Ďakujeme!

Výhody členstva nájdete tu.


OZNAM

Výbor SPsS ponúka pacientskym organizáciám, príp. iným občianskym zruženiam pre zintenzívnenie vzájomnej spolupráce možnosť stať sa pridruženým členom SPsS. V prípade záujmu nás kontaktujte na mailovej adrese: vybor.psychiatry@gmail.com.


Česká a slovenská psychiatrie

Slovenská psychiatrická spoločnosť SLS oznamuje svojim členom, že majú možnosť požiadať o 50% redukciu z predplatného časopisu Česká a Slovenská psychiatrie (t.j. 260 Kč = 9,60 Eur) v roku 2020.

Objednávky predplatného vybavuje Galén, e-mail: prihonska@galen.cz.

Viac informácií o časopise nájdete na adrese  http://www.cspsychiatr.cz/predplatne.php.

V prípade záväzného záujmu kontaktujte, prosím, redakciu časopisu a uveďte, že ste členom SPsS SLS. SPsS nezabezpečuje kontakt s redakciou časopisu. Potrebné je kontaktovať ju individuálne.


Knižné novinky a odporúčané publikácie

J. Pečeňák, V. Kořínková a kol.: PsychofarmakológiaBližšie informácie a možnosť objednania.

A. Heretik, A. Heretik, jr. a kol.: Klinická psychológia, druhé, prepracované a rozšírené vydanie. Bližšie informácie a možnosť objednania.

Ponuka Vydavateľstva F so zameraním na psychiatriu a psychológiu.

Ponuka Vydavateľstva PORTÁL so zameraním na duševné zdravie a psychické poruchy.

J. Breza, M. Bernadič, Ž. Mácová (ed.): História Slovenskej lekárskej spoločnosti (História SPsS SLS, str. 162-171 a Sekcie detskej a dorastovej psychiatrie, str. 172-174).


Vybrané podujatia

informácie o ďalších podujatiach sú dostupné v časti Psychiatrické akcie

 

posun termínu na 4. - 6.10.2020


 

Psychiatrická společnosť ČLS JEP a Česká psychiatrická společnosť

43. soudne psychiatrická konference

23. - 26.9.2020

Parkhotel Pruhonice, Praha

prihláška 

 

 

 

Zahraničné a nadnárodné psychiatrické spoločnostiPsychiatrické zariadeniaZaujímavé stránkyPublikácie