1.  

Výbor Slovenskej psychiatrickej spoločnosti SLS Vás pozýva 

  1. na podujatia organizované SPsS a jej Sekciami:

VI. Konferencia biologickej psychiatrie

15. - 17. 6. 2017, Piešťany

 Hlavné témy:

  • Psychické poruchy a hormóny - vzájomné súvislosti
  • Varia

Program podujatia

Zborník abstraktov vyšiel ako Suplementum časopisu Slovenský lekár, r. 27 (41), 2017

Ďakujeme účastníkom a partnerom podujatia za ich účasť a tešíme sa na stretnutie v roku 2019!

Organizačný výbor


17. Česko - slovenský psychiatrický zjazd

19. - 21. október 2017, Radisson Blu Carlton Hotel, Bratislava

Hlavná téma: Spoločne za zmenami v psychiatrii.

Informácie o podujatí.

 

Rámcový program podujatia.

Odborné sympóziá prihlásené k 31.03.2017.

Včasná registrácia končí 30.6.2017 (POZOR - NOVINKA: pre 1. autora e-posteru pokračuje do 31.8.2017).

POZOR: Prihlasovanie e-posterov pokračuje do 31. 8. 2017. Prvý autor e-posteru má redukovaný registračný poplatok.

V súčasnosti prebieha zostavovanie odborného programu podujatia.

Organizačný výbor si vyhradzuje možnosť rozhodnúť o forme prezentácie prihláseného príspevku (prednáška, poster). Prípadnú zmenu prihlasujúcemu autorovi včas oznámi.


Konferencia Gerontopsychiatrickej sekcie a Sekcie psychiatrov v špecializačnej príprave SPsS SLS

18. október 2017, Hotel Saffron, Bratislava

Hlavná téma: Organické psychické poruchy

 

Prvá informácia o podujatí.

 

Vedecko-pracovná schôdza Súdno psychiatrickej sekcie

4. november 2017, Fakulta zdravotníctva SZU, Banská Bystrica

Hlavné témy:

  • Postavenie znalca z aspektu subjektívneho a objektívneho akceptovania významnosti znaleckej činnosti. 
  • Varia.

Prihláška k účasti (pasívnej/aktívnej) na stiahnutie: tu

Konečný termín na zasielanie prihlášok: 15.9.2017

Konečný termín na zasielanie abstraktovk: 30.9.2017


XV. Psychofarmakologické sympózium s medzinárodnou účasťou

23. - 25. november 2017, Smolenický zámok, Smolenice

Hlavná téma: Miesto psychofarmakológie vo farmakológii

Bližšie informácie o podujatí.


Vážení členovia SPsS SLS, dovoľujeme si Vám pripomenúť povinnosť zaplatiť členský príspevok na rok 2017 - zoznam členov, ktorí neuhradili členský príspevok a celková dlžná čiastka - ďakujeme!

V prípade, že nemáte zaplatený členský príspevok, nemôžete ďalej využívať výhody svojho členstva (napr. redukcia konferenčných poplatkov, prihlásenie sa do zamknutej časti webovej stránky, nebudú Vám zasielané ani mailové informácie a výzvy, atď.).

Pokiaľ nemáte k dispozícii šek, ktorý začiatkom roku 2017 zasielala všetkým členom SLS, prosíme, aby ste sa obrátili mailom na Oddelenie členskej evidencie SLS (clenska@sls.sk), ktoré Vám oznámi náležitosti platby (číslo účtu, variabilný symbol) a súčasne preverí či disponuje Vašou správnou korešpondenčnou adresou.

Ak ste svoj členský príspevok už uhradili, pošlite nám, prosíme, túto informáciu a potvrdenie o zrealizovanej platbe na vybor.psychiatry@gmail.com. Ďakujeme!

Výbor SPsS SLS


Knižné novinky

J. Pečeňák, V. Kořínková a kol.: Psychofarmakológia.

Bližšie informácie a možnosť objednania si publikácie nájdete tu.

A. Heretik, A. Heretik, jr. a kol.: Klinická psychológia, druhé, prepracované a rozšírené vydanie.

Bližšie informácie a možnosť objednania si publikácie nájdete tu.

Pozirte si ponuku Vydavateľstva PORTÁL so zameraním na duševné zdravie a psychické poruchy.

Vybrané podujatia

Deadline 30. apríl 2016!

13th World Congress of Biological Psychiatry
18 - 22. June 2017, Copenhagen, Denmark
 
BERLÍN, 27. august - 1. september 2017
Konečný termín na prihlásenie sa 5. máj 2017

preliminary program na stiahnutie tu

5th Annual European Congress on Clinical & Translational Sciences (EUSTM-2017)

Prvá informácia o podujatí na stiahnutie tu.

Obezitologický kongres s psychiatrickým sympóziom - bližšie informácie

  

 

 

 

 

 

Zahraničné a nadnárodné psychiatrické spoločnostiPsychiatrické zariadeniaZaujímavé stránkyPublikácie