23rd European Congress of Psychiatry

Vienna, Austria 28-31 March 2015

Prihlasovanie pracovných abstraktov na EPA- 23rdEuropean Congress of Psychiatry vo Viedni, 28-31.3.2015 s možnosťou získať dva cestovné granty zo strany SPsS SLS.

Deadline je predĺžený do 06.01.2015.

 

Aktuality

23rd European Congress of Psychiatry
VÝZVA !!! prihlasovanie pracovných abstraktov s možnosťou získať 2 cestovné granty zo strany SPsS SLS

Edukačný projekt pre mladých psychiatrov
Výzva!!! PROGRAM december 2014

WFSBP Educational Grant


Zahraničné a nadnárodné psychiatrické spoločnostiPsychiatrické zariadeniaZaujímavé stránkyPublikácie