Výbor SPsS SLS Vás pozýva:

Dôležité termíny

začiatok

konečný termín

Prihlásenie tém sympózií sekcií

15.11.2017

15.1.2018

Prihlásenie aktívnej účasti a zasielanie abstraktov Sekciám

15.1.2018

15.4.2018

Zaslanie sympózií vytvorených Sekciami organizačnému výboru

16.4.2018

30.4.2018

Prihlasovanie e-posterov a zasielanie ich abstraktov

16.4.2018

30.4.2018

Prihlásenie sympózií podporených partnermi podujatia

15.1.2018

30.3.2018

Včasná registrácia

1.1.2018

15.3.2018

Neskorá registrácia

16.3.2018

30.5.2018

Registrácia na mieste

v čase konania podujatia

   

 

Bližšie informácie nájdete po kliknutí na banner:


Stretnutie sympatizantov Ligy za duševné zdravie, 29. januára 2018, 17:00 hod., Bratislava

Bližšie informácie o podujatí čoskoro doplníme.

  


Slovenská psychiatrická spoločnosť SLS oznamuje svojim členom, že majú možnosť požiadať o 50% redukciu z predplatného časopisu Česká a Slovenská psychiatrie (t.j. 260 Kč = 9,60 Eur) aj v roku 2018.

Viac informácií o časopise nájdete na adrese  http://www.cspsychiatr.cz/predplatne.php.

V prípade záväzného záujmu kontaktujte, prosím, redakciu časopisu a uveďte, že ste členom SPsS SLS. SPsS nezabezpečuje kontakt s redakciou časopisu. Potrebné je kontaktovať ju individuálne.


Ďakujeme všetkým, ktorí prispeli k príjemnej atmosfére podujatia!

Bližšie informácie o podujatí

Zborník abstraktov

Podujatie technicko-organizačne zabezpečila spoločnosť Berlinawww.berlina.sk


 

Všimnite si, prosím, zoznam členov, ktorí neuhradili členský príspevok a celkovú dlžnú čiastku podľa informácií zo SLS k 07.09.2017.

Ak ste svoj členský príspevok neuhradili, zrealizujte platbu a pošlite nám túto informáciu a potvrdenie o zrealizovanej platbe na vybor.psychiatry@gmail.com. Ďakujeme!

Výbor SPsS SLS


Knižné novinky

J. Pečeňák, V. Kořínková a kol.: Psychofarmakológia.

Bližšie informácie a možnosť objednania si publikácie nájdete tu.

A. Heretik, A. Heretik, jr. a kol.: Klinická psychológia, druhé, prepracované a rozšírené vydanie.

Bližšie informácie a možnosť objednania si publikácie nájdete tu.

Pozrite si ponuku Vydavateľstva PORTÁL so zameraním na duševné zdravie a psychické poruchy.

Vybrané podujatia

Deadline 30. apríl 2016!

 

Zahraničné a nadnárodné psychiatrické spoločnostiPsychiatrické zariadeniaZaujímavé stránkyPublikácie