1.  
Výbor SPsS SLS si Vás dovoľuje osloviť s možnosťou poskytnutia 2% (3%) podielu zo zaplatenej dane na fungovanie našej odbornej spoločnosti.

Potrebné údaje:

Obchodné meno: Slovenská lekárska spoločnosť

Právna forma: Občianske združenie

Sídlo: Cukrová 3, 813 22 Bratislava - Staré mesto

IČO: 00178624

Návod na realizáciu nájdete tu :-)

Ďakujeme všetkým, ktorí sa rozhodnú pomôcť SPsS SLS fungovať lepšie a aktívnejšie!


Výbor Slovenskej psychiatrickej spoločnosti SLS Vás pozýva 

  1. na podujatia organizované SPsS a jej Sekciami:

VI. Konferencia biologickej psychiatrie

15. - 17. 6. 2017, Piešťany

Hlavné témy:

  • Psychické poruchy a hormóny - vzájomné súvislosti
  • Varia

Registrácia

Program podujatia - NOVÉ!

     Prvá informácia na stiahnutie.


17. Česko - slovenský psychiatrický zjazd

19. - 21. október 2017, Radisson Blu Carlton Hotel, Bratislava

Hlavná téma: Spoločne za zmenami v psychiatrii.

Informácie o podujatí.

 

Rámcový program podujatia.

Odborné sympóziá prihlásené k 31.03.2017.

Prihlasovanie príspevkov na 17. Česko-slovenský psychiatrický zjazd bude možné od 18. apríla 2017.

Organizačný výbor si vyhradzuje možnosť rozhodnúť o forme prezentácie prihláseného príspevku (prednáška, poster). Prípadnú zmenu prihlasujúcemu autorovi včas oznámi.


Knižné novinky

J. Pečeňák, V. Kořínková a kol.: Psychofarmakológia.

Bližšie informácie a možnosť objednania si publikácie nájdete tu.

A. Heretik, A. Heretik, jr. a kol.: Klinická psychológia, druhé, prepracované a rozšírené vydanie.

Bližšie informácie a možnosť objednania si publikácie nájdete tu.

Pozirte si ponuku Vydavateľstva PORTÁL so zameraním na duševné zdravie a psychické poruchy.

Vybrané podujatia

Deadline 30. apríl 2016!

13th World Congress of Biological Psychiatry
18 - 22. June 2017, Copenhagen, Denmark
 
BERLÍN, 27. august - 1. september 2017
Konečný termín na prihlásenie sa 5. máj 2017

preliminary program na stiahnutie tu

5th Annual European Congress on Clinical & Translational Sciences (EUSTM-2017)

Obezitologický kongres s psychiatrickým sympóziom - bližšie informácie

 

  

 

 

 

 

 

Zahraničné a nadnárodné psychiatrické spoločnostiPsychiatrické zariadeniaZaujímavé stránkyPublikácie