1.  

WHO: Svetový deň zdravia, 7. apríl 2017

Depresia, hovorme o nej.

Rok 2017 je pre psychiatriu vo vzťahu k Svetovej zdravotníckej organizácii zvlášť významný, pretože si pri príležitosti Svetového dňa zdravia, ktorý je pripomenutím si jej založenia, vybrala tému súvisiacu s duševným zdravým.

Viac informácií o aktivitách organizovaných v súvislosti so Svetovým dňom zdravia nájdete na stránkach WHO a Ligy za duševné zdravie.

Tlačová konferencia k Svetovému dňu zdravia sa uskutoční dňa 5. apríla 2017 v priestoroch Ligy za duševné zdravie.


31. marec 2017 - dôležitý dátum pre členov SPsS SLS

Vážení členovia SPsS SLS, prosíme, všimnite si, že 31. marec 2017 je konečným dátumom pre:

  • prihlásenie aktívnej účasti a zaplatenie včasného registračného poplatku na VI. Konferenciu o biologickej psychiatrii,
  • prihlásenie odborných sympózií (nie jednotlivých príspevkov) na 17. Česko-slovenský psychiatrický zjazd,
  • zaplatenie členského príspevku za rok 2017.

Ďakujeme a tešíme sa na spoluprácu a stretnutia!


Výbor SPsS SLS si Vás dovoľuje osloviť s možnosťou poskytnutia 2% (3%) podielu zo zaplatenej dane na fungovanie našej odbornej spoločnosti.

Potrebné údaje:

Obchodné meno: Slovenská lekárska spoločnosť

Právna forma: Občianske združenie

Sídlo: Cukrová 3, 813 22 Bratislava - Staré mesto

IČO: 00178624

Návod na realizáciu nájdete tu :-)

Ďakujeme všetkým, ktorí sa rozhodnú pomôcť SPsS SLS fungovať lepšie a aktívnejšie!


Výbor Slovenskej psychiatrickej spoločnosti SLS Vás pozýva 

  1. na podujatia organizované SPsS a jej Sekciami:

VI. Konferencia biologickej psychiatrie

15. - 17. 6. 2017, Piešťany

Hlavné témy:

  • Psychické poruchy a hormóny - vzájomné súvislosti
  • Varia

Registrácia tu - prihlásenie sympózií aj jednotlivých príspevkov

Pravidlá pre prihlasovanie aktívnej účasti - pozor deadline 31.3.2017!

     Prvá informácia na stiahnutie.


17. Česko - slovenský psychiatrický zjazd

19. - 21. október 2017, Radisson Blu Carlton Hotel, Bratislava

Hlavná téma: Spoločne za zmenami v psychiatrii

Informácie o podujatí.

Prihlasovanie sympózií je otvorené do 31. marca 2017! Na prihlásenie použite iba webový formulár.


Knižné novinky

J. Pečeňák, V. Kořínková a kol.: Psychofarmakológia.

Bližšie informácie a možnosť objednania si publikácie nájdete tu.

A. Heretik, A. Heretik, jr. a kol.: Klinická psychológia, druhé, prepracované a rozšírené vydanie.

Bližšie informácie a možnosť objednania si publikácie nájdete tu.


Vybrané podujatia vo svete

Deadline 30. apríl 2016!

13th World Congress of Biological Psychiatry
18 - 22. June 2017, Copenhagen, Denmark
 

preliminary program na stiahnutie tu

5th Annual European Congress on Clinical & Translational Sciences (EUSTM-2017)

Obezitologický kongres s psychiatrickým sympóziom - bližšie informácie

  

Zahraničné a nadnárodné psychiatrické spoločnostiPsychiatrické zariadeniaZaujímavé stránkyPublikácie