XI. Slovenský psychiatrický zjazd

12. - 15. júna 2014,
Radisson BLU Carlton Hotel, Bratislava

Slovenská Psychiatrická Spoločnosť SLS

Hlavné témy:

Prevencia a profylaxia v psychiatrii
Hraničná porucha osobnosti
Zriedkavé poruchy v psychiatrii
Vária

 

Aktuality

XXXVII. česko-slovenská (22.mezinárodní) soudně psychiatrická konference
17.9.-20.9.2014, Všemina

Voľby SPsS
Finálna informácia a zápisnice

23rd European Congress of Psychiatry
Vienna, Austria 28-31 March 2015


Zahraničné a nadnárodné psychiatrické spoločnostiPsychiatrické zariadeniaZaujímavé stránkyPublikácie