11. slovenská
a 54. československá
AT konferencia


3. - 5. októbra 2014,
Hotel Sitno, Vyhne

 

Aktuality

11. slovenská a 54. československá AT konferencia
3.- 5.október 2014, Hotel Sitno, Vyhne

Korešpondenčné voľby do výboru a DR
Súdno-psychiatrickej sekcie SPS SLS

METODICKÝ LIST RACIONÁLNEJ FARMAKOTERAPIE
Racionálna liečba antipsychotikami


Zahraničné a nadnárodné psychiatrické spoločnostiPsychiatrické zariadeniaZaujímavé stránkyPublikácie