Jarná vedecko-pracovná schôdza
Psychofarmakologickej sekcie SPsS SLS

24. – 26. apríl 2015, Kúpele Nový Smokovec

Hlavné témy:
Liekové interakcie
Augmentačné postupy v psychofarmakológii

Podujatie je ohodnotené 18 kreditmi SACCME.

 

Zahraničné a nadnárodné psychiatrické spoločnostiPsychiatrické zariadeniaZaujímavé stránkyPublikácie