Výzva pre členov SPsS SLS na zaslanie mailovej adresy!

Správa o činnosti výboru SPsS SLS11. Jún 2015 (.pdf dokument)

Vzhľadom k finančnej náročnosti plánujeme v čo najkratšom čase
previesť ťažisko našej komunikácie s členmi spoločnosti
na elektronickú formu, t.j. na mailovú komunikáciu.

 

Zahraničné a nadnárodné psychiatrické spoločnostiPsychiatrické zariadeniaZaujímavé stránkyPublikácie