Domáce - iné odborné akcie

OKTÓBER

Progres v terapii schizofrénie

Dátum konania: 2. - 3.10.2020.

Miesto konania: Hotel Lomnica Vysoké Tatry

Hlavný organizátor podujatia: spoločnosť Gedeon Richter

Garant podujatia: Slovenská psychiatrická spoločnosť SLS

Zahraničné a nadnárodné psychiatrické spoločnostiPsychiatrické zariadeniaZaujímavé stránkyPublikácie