Domáce - iné odborné akcie

Podujatia organizované s garanciou SPsS v roku 2019

SEPTEMBER

Medzinárodná konferencia Duševné zdravie a zmysluplný život

Hotel Carlton, Bratislava, 5. - 7.9.2019

Viac informácií na: www.mhbratislava.sk/

 

OKTÓBER

Sympózium Nové terapeutické výzvy liečby depresie

11.-12.10.2019, Hotel Grand, Jasná

podujatie dporené edukačným grantom spol. Angelini

Zahraničné a nadnárodné psychiatrické spoločnostiPsychiatrické zariadeniaZaujímavé stránkyPublikácie