Domáce - iné odborné akcie

Podujatia organizované s garanciou SPsS v roku 2020

MAREC

Kariprazín od teórie k praxi

Dátum konania: 20. - 21. marec 2020

Hlavná téma podujatia: Terapia schizofrénie kariprazínom v klinickej praxi

Hlavný organizátor podujatia: spoločnosť Gedeon Richter

Garant podujatia: Slovenská psychiatrická spoločnosť SLS

 

APRÍL

VII. Slovenský neuropsychiatrický kongres

Hlavný organizátor: Slovenská neuropsychiatrická spoločnosť

Spoluorganizátori: Slovenská psychiatrická spoločnosť, Slovenská neurologická spoločnosť

Odborný garant: Neurologický spolok Kramáre

Hotel Grand Praha, Tatranská Lomnica, 23. - 25. apríl 2020

viac informácií na https://berlina.sk/SK/

 

OKTÓBER

Pohľady do psychiatrie

Dátum a miesto konania: 2. - 3. október 2020, Tatranská Lomnica

Hlavný organizátor podujatia: spoločnosť Lundbeck Slovensko

Garant podujatia: Slovenská psychiatrická spoločnosť SLS

 

Zahraničné a nadnárodné psychiatrické spoločnostiPsychiatrické zariadeniaZaujímavé stránkyPublikácie