Domáce - iné odborné akcie

Podujatia organizované s garanciou SPsS v roku 2019

JÚN

10. 6. 2019, Malá akadémia 2019, spol. Janssen

 

OKTÓBER

11. - 12. 10. 2019, Nové terapeutické výzvy liečby depresie, spol. Angelini

 

Zahraničné a nadnárodné psychiatrické spoločnostiPsychiatrické zariadeniaZaujímavé stránkyPublikácie