Domáce psychiatrické akcie

Program odborných podujatí Slovenskej psychiatrickej spoločnosti SLS

Aktualizované: priebežne

 

 

Január 2019

 

Február 2019

Etické a ľudsko-právne aspekty dlhodobej liečby závažných duševných porúch I.

Dátum a miesto konania: 13.02.2019, Bratislava

Hlavná téma podujatia: Etické a ľudsko-právne aspekty dlhodobej liečby závažných duševných porúch

Hlavný organizátor podujatia: Slovenská psychiatrická spoločnosť SLS

Len pre pozvaných účastníkov

Kontaktná osoba: MUDr. Ľubomíra Izáková, PhD., lubomira.izakova@gmail.com

 

Marec 2019

Etické a ľudsko-právne aspekty dlhodobej liečby závažných duševných porúch II.

Dátum a miesto konania: 27.03.2019, Bratislava

Hlavná téma podujatia: Etické a ľudsko-právne aspekty dlhodobej liečby závažných duševných porúch

Hlavný organizátor podujatia: Slovenská psychiatrická spoločnosť SLS

Len pre pozvaných účastníkov

Kontaktná osoba: MUDr. Ľubomíra Izáková, PhD., luba.izakova@nextra.sk

Hlavolamy v detskej psychiatrii

Dátum a miesto konania: 15.-16.3.2019, Martin

Hlavná téma podujatia: Kazuistiky z pedopsychiatrickej praxe  

Hlavný organizátor podujatia: Sekcia detskej a dorastovej psychiatrie SPsS SLS

Kontaktná osoba: Doc.MUDr. Jana Trebatická, PhD., jana.trebaticka@fmed.uniba.sk

XXIII Guensbergerov deň

 

Dátum a miesto konania: 20. 3. 2019,  Psychiatrická klinika LFUK a UN, Bratislava

Hlavná téma podujatia: Nové trendy v oblasti psychopatologického výskumu, Klasifikácie  duševných porúch (DSM-5 a MKCH-11), Kazuistiky

Hlavný organizátor podujatia: Sekcia psychopatológie SPsS SLS

Kontaktná osoba: Doc. MUDr. Ľubica Forgáčová, PhD., forgacova@ru.unb.sk                        

 

 Apríl 2019

Vedecko-pracovná schôdza Sexuologickej sekcie SPsS SLS

Dátum a miesto konania: 16. 4. 2019, Psychiatrická klinika SZU Bratislava

Hlavná téma podujatia: Budúcnosť slovenskej sexuológie

Hlavný organizátor podujatia: Sexuologická sekcia SPsS SLS

Kontaktná osoba:  MUDr. Barbora Vašečková, PhD., vaseckova@gmail.com

Konferencia Gerontopsychiatrickej sekcie a Sekcie psychiatrov v špecializačnej príprave SPsS SLS

Dátum a miesto konania: 3. 4. 2019, Bratislava

Hlavná téma podujatia: Nové štandardné diagnostické a terapeutické postupy pri psychických poruchách

Hlavný organizátor podujatia: Gerontopsychiatrická sekcia SPsS SLS a Sekcia psychiatrov v špecializačnej príprave SPsS SLS

Kontaktná osoba:  MUDr. Mária Králová, CSc. a MUDr. Mária Matisová, e-mail: maria.kralova@sm.unb .sk a maria.matisova0408@gmail.com

18. Dobrotkov deň

Dátum a miesto konania: 11.4.2019,  začiatok 14:00 v zasadačke VR Filozofickej fakulty UK, 2.poschodie, č.dv. 236, Gondova 2, Bratislava

Hlavný organizátor podujatia: Slovenská psychiatrická spoločnosť, Slovenská psychologická spoločnosť, Katedra psychológie FFUK

Kontaktná osoba: prof. PhDr. Anton Heretik, PhD., anton.heretik@gmail.com

Pozvánka

 

Máj 2019

Terapeutické postupy v denných psychiatrických stacionároch – jar 2019

Dátum a miesto konania: 14.5.2019, Liptovský Mikuláš

Hlavná téma podujatia: Aktualizácia terapeutických postupov v DPS; dlhodobá psychiatrická starostlivosť

Hlavný organizátor podujatia: Psychoterapeutická sekcia SPsS SLS

Kontaktná osoba:  MUDr. Zuzna Janíková, zjanikova11@gmail.com    

Vedecko-pracovná schôdza Sekcie sociálnej psychiatrie SPsS SLS

Dátum a miesto konania: 29.5.2019, Psychiatrická klinika LFUK a UN Bratislava

Hlavná téma podujatia: Nové perspektívy v liečbe a doliečovaní chorých so psychickými poruchami 

Hlavný organizátor podujatia: Sekcia sociálnej psychiatrie SPsS SLS

Kontaktná osoba:  MUDr. Dana Krajčovičová, PhD., krajcovicovamudr@centrum.sk

VII. Konferencia o biologickej psychiatrii

Dátum a miesto konania: 30.5.-1.6.2019, Piešťany

Hlavná téma podujatia: Od neurovied ku klinickej praxi; zvládanie akútnych stavov v psychiatrii; problémy dlhodobej liečby v psychiatrii

Hlavný organizátor podujatia: Sekcia biologickej psychiatrie SPsS SLS

Kontaktná osoba:  MUDr. Lívia Vavrušová, PhD., vavrusova.consulting@gmail.com                      

 

Jún 2019

Etické a ľudsko-právne aspekty dlhodobej liečby závažných duševných porúch III.

Dátum a miesto konania: 21. 6. 2019, Košice

Hlavná téma podujatia: Etické a ľudsko-právne aspekty dlhodobej liečby závažných duševných porúch

Hlavný organizátor podujatia: Slovenská psychiatrická spoločnosť SLS

Kontaktná osoba: MUDr. Ľubomíra Izáková, PhD., lubomira.izakova@gmail.com

 

Júl 2019

 

August 2019

 

September 2019

XLI. Česko-slovenská (26.Medzinárodná) súdno psychiatrická konferencia   

Dátum a miesto konania: 12.-14.09.2019, Hotel Most Slávy, Trenčianske Teplice

Hlavná téma podujatia: Súdno znalecká psychiatrická expertíza  v občiansko – právnej oblasti; Kazuistické varia

Hlavní organizátori podujatia: Sekcia súdnej psychiatrie SPsS SLS a Sekce soudní psychiatrie PS ČLS JEP

Kontaktná osoba:  MUDr. Miloš Burič, milosburic67@gmail.com  

 

 

 

 

18. Česko-slovenský psychiatrický zjazd

 

Dátum a miesto konania: 25.-28.9.2019, Brno

Hlavná téma podujatia: Po stopách česko-slovenskej psychiatrie k budúcnosti

Hlavný organizátor podujatia: Psychiatrická spoločnosť ČLS JEP (ČPS) a Psychiatrická klinika LF MU a FN Brno, spoluorganizátor: Slovenská psychiatrická spoločnosť SLS

 

Október 2019

Etické a ľudsko-právne aspekty dlhodobej liečby závažných duševných porúch IV.

Dátum a miesto konania: október 2019, Žilina

Hlavná téma podujatia: Etické a ľudsko-právne aspekty dlhodobej liečby závažných duševných porúch

Hlavný organizátor podujatia: Slovenská psychiatrická spoločnosť SLS

Kontaktná osoba: MUDr. Ľubomíra Izáková, PhD., lubomira.izakova@gmail.com

Dni prof. Vladimíra Novotného v Bojniciach (11.Bojnická AT konferencia)

Dátum a miesto konania: 11.-13.10.2019, Bojnice

Hlavná téma podujatia: Lož v adiktológii

Hlavný organizátor podujatia: Sekcia drogových závislostí SPsS SLS

Kontaktná osoba: MUDr. Miroslav Grohol, miro.grohol@gmail.com

XVI. psychofarmakologické sympózium s medzinárodnou účasťou

Dátum a miesto konania: 17.-19.10.2019, Grandhotel Praha, Tatranská Lomnica

Hlavná téma podujatia:  Limity psychofarmakoterapie

Hlavný organizátor podujatia: Psychofarmakologická sekcia SPsS SLS

Kontaktná osoba: MUDr. Dagmar Breznoščáková, PhD., dagmar.breznoscakova@upjs.sk, 1. psychiatrická klinika, Lekárska fakulta UPJŠ, tr. SNP 1, 040 01 Košice

 

November 2019

 

December 2019

 

 


Zobraziť:

2019JANUÁR

POZOR NOVÉ - Psychiatrická sexuológia

14. - 15. január 2019, Psychiatrická klinika LF SZU, Limbova 12, Bratislava

Detaily

FEBRUÁR


MAREC


APRÍL


MÁJ


JÚN


JÚL

-


AUGUST

-


SEPTEMBER

XLI. Česko- slovenská (26.Medzinárodná) súdno psychiatrická konferencia

12. - 14.9.2019, Hotel Most Slávy, Trenčianske Teplice

Detaily

18. česko-slovenský psychiatrický zjazd

25. - 28. september 2019, Hotel Internacional Brno

Detaily

OKTÓBER


NOVEMBER

-


DECEMBER

-

Zahraničné a nadnárodné psychiatrické spoločnostiPsychiatrické zariadeniaZaujímavé stránkyPublikácie