Domáce psychiatrické akcie

Program odborných podujatí Slovenskej psychiatrickej spoločnosti SLS

Aktualizované: priebežne

 

Jún 2019

 

Seminár "Krajskí odborníci pozývajú"

           Dátum a miesto konania: 20. 6. 2019 - Bratislava, Hotel Crowne Plaza, začiatok o 15:00 hod.
           Kontaktná osoba: MUDr. Ľubomíra Izáková, PhD.

 

Júl 2019

 

August 2019

 

September 2019

 

Seminár "Krajskí odborníci pozývajú"

            Dátum a miesto konania: 11.9.2019 - Zvolen

            Kontaktná osoba: MUDr. Ján Dúžek

 

XLI. Česko-slovenská (26.Medzinárodná) súdno psychiatrická konferencia   

Dátum a miesto konania: 12.-14.09.2019, Hotel Most Slávy, Trenčianske Teplice

Hlavná téma podujatia: Súdno znalecká psychiatrická expertíza  v občiansko – právnej oblasti; Kazuistické varia

Hlavní organizátori podujatia: Sekcia súdnej psychiatrie SPsS SLS a Sekce soudní psychiatrie PS ČLS JEP

Kontaktná osoba:  MUDr. Miloš Burič, milosburic67@gmail.com  

 

 

18. Česko-slovenský psychiatrický zjazd

 

Dátum a miesto konania: 25.-28.9.2019, Brno

Hlavná téma podujatia: Po stopách česko-slovenskej psychiatrie k budúcnosti

Hlavný organizátor podujatia: Psychiatrická spoločnosť ČLS JEP (ČPS) a Psychiatrická klinika LF MU a FN Brno, spoluorganizátor: Slovenská psychiatrická spoločnosť SLS

 

Október 2019

Dni prof. Vladimíra Novotného v Bojniciach (11.Bojnická AT konferencia)

Dátum a miesto konania: 11.-13.10.2019, Bojnice

Hlavná téma podujatia: Lož v adiktológii

Hlavný organizátor podujatia: Sekcia drogových závislostí SPsS SLS

Kontaktná osoba: MUDr. Miroslav Grohol, miro.grohol@gmail.com

XVI. psychofarmakologické sympózium s medzinárodnou účasťou

Dátum a miesto konania: 17.-19.10.2019, Grandhotel Praha, Tatranská Lomnica

Hlavná téma podujatia:  Limity psychofarmakoterapie

Hlavný organizátor podujatia: Psychofarmakologická sekcia SPsS SLS

Kontaktná osoba: MUDr. Dagmar Breznoščáková, PhD., dagmar.breznoscakova@upjs.sk, 1. psychiatrická klinika, Lekárska fakulta UPJŠ, tr. SNP 1, 040 01 Košice

Etické a ľudsko-právne aspekty dlhodobej liečby závažných duševných porúch IV.

Dátum a miesto konania: 19. október 2019, Grandhotel Praha, Tatranská Lomnica

Hlavná téma podujatia: Etické a ľudsko-právne aspekty dlhodobej liečby závažných duševných porúch

Hlavný organizátor podujatia: Slovenská psychiatrická spoločnosť SLS

Kontaktná osoba: MUDr. Ľubomíra Izáková, PhD., lubomira.izakova@gmail.com

 

November 2019

 

December 2019

 Seminár "Krajskí odborníci pozývajú"

            Dátum a miesto konania: 3.12.2019 - Žilina, Hotel Holiday Inn

            Kontaktná osoba: MUDr. Daniel Ralaus

 


Zobraziť:

2019JANUÁR

POZOR NOVÉ - Psychiatrická sexuológia

14. - 15. január 2019, Psychiatrická klinika LF SZU, Limbova 12, Bratislava

Detaily

FEBRUÁR


MAREC


APRÍL

Vedecko-pracovná schôdza Sexuologickej sekcie SPsS SLS - PROGRAM

16. apríl 2019, Nemocnica Ružinov - riaditeľstvo (zasadačka námestníka), Bratislava

Detaily

MÁJ


JÚN


JÚL

-


AUGUST

-


SEPTEMBER

XLI. Česko- slovenská (26.Medzinárodná) súdno psychiatrická konferencia

12. - 14.9.2019, Hotel Most Slávy, Trenčianske Teplice

Detaily

18. česko-slovenský psychiatrický zjazd

25. - 28. september 2019, Hotel Internacional Brno

Detaily

OKTÓBER


NOVEMBER

-


DECEMBER

-

Zahraničné a nadnárodné psychiatrické spoločnostiPsychiatrické zariadeniaZaujímavé stránkyPublikácie