Domáce psychiatrické akcie

Program odborných podujatí Slovenskej psychiatrickej spoločnosti SLS

Aktualizované: priebežne 

 

JANUÁR

63. Česko-slovenská psychofarmakologická konferencia

Dátum a miesto konania: 13.-17.1.2021, Priessnitzovy léčebné lázně Jeseník

Hlavná téma podujatia: Križovatky psychofarmakológie   

Hlavný organizátor podujatia: Česká neuropsychofarmakologická společnost, z.s.

Spoluorganizátor: Slovenská psychiatrická spoločnosť SLS

 

 

FEBRUÁR

Psychofarmakologické sympózium

Dátum a miesto konania: 4.-5.2.2021 (kombinovaná prezenčná a on-line forma)

Hlavná téma podujatia: „Keď sa v liečbe nedarí / Umenie liečiť“    

Hlavný organizátor podujatia: Psychofarmakologická sekcia SPsS SLS

Kontaktná osoba: MUDr. Dagmar Breznoščáková, Ph.D., dagmar.breznoscakova@upjs.sk

 

MAREC

XXV. Guensbergerov deň

 

Dátum a miesto konania: 17.3.2021, Psychiatrická klinika LFUK a UN, Bratislava

Hlavná téma podujatia: Nové trendy v oblasti psychopatologického výskumu, Klasifikácie  duševných porúch (DSM-5 a MKCH-11), Kazuistiky

Hlavný organizátor podujatia: Sekcia psychopatológie SPsS SLS

Kontaktná osoba: doc. MUDr. Ľubica Forgáčová, PhD., forgacova@ru.unb.sk   

 

APRÍL

20. Dobrotkov deň

Dátum a miesto konania: 15.4.2021, (kombinovaná prezenčná a on-line forma)

Hlavná téma podujatia: Forenzná psychológia a psychiatria

Hlavný organizátor podujatia: Slovenská psychiatrická spoločnosť SLS, Katedra psychológie FiF UK Bratislava

Kontaktná osoba: prof. PhDr. Anton Heretik, PhD., anton.heretik@gmail.com

 

14. slovenská a 59. československá AT konferencia

Dátum a miesto konania: 16.-18.4.2021, Bardejovské kúpele

Hlavný organizátor podujatia: Sekcia drogových závislostí SPsS SLS

Kontaktná osoba: MUDr. Miroslav Grohol, miro.grohol@gmail.com

 

MÁJ

Traumatizácia v detstve a zdravie v dospelosti

Dátum a miesto konania: 25.5.2021, kino Lumiére, Bratislava

Hlavná téma podujatia: Formy traumatizácie v detstve, súvislosti s psychickým a somatickým zdravím v dospelosti, výsledky z výskumov traumatizácie v detstve v súvislosti so zdravím, prejavy traumatizácie u detí, prejavy komplexnej posttraumatickej poruchy u dospelých, možnosti prevencie a liečby, diskusia o súčasnom stave ochrany detí pred násilím

Hlavný organizátor podujatia: Psychoterapeutická sekcia SPsS SLS

Kontaktná osoba: MUDr. Natália Kaščáková, nkascakova@gmail.com

 

JÚN

VIII. Konferencia o biologickej psychiatrii

Dátum a miesto konania: 24.-26.6.2021, Piešťany 

Hlavný organizátor podujatia: Sekcia biologickej psychiatrie SPsS SLS 

Kontaktná osoba: MUDr. Lívia Vavrušová, PhD., vavrusova.consulting@gmail.com

 

JÚL

AUGUST

SEPTEMBER

Aktuálne problémy v pedopsychiatrii

Dátum a miesto konania: 17.9.2021 (webinár)

Hlavný organizátor podujatia: Sekcia detskej a dorastovej psychiatrie SPsS SLS

Garant podujatia: MUDr. Ján Šuba, MPH, Sekcia detskej a dorastovej psychiatrie SPsS SLS, subajan2009@gmail.com

 

XIV. Slovenský psychiatrický zjazd, XXV. Kongres Slovenskej lekárskej spoločnosti, 19. Česko-slovenský psychiatrický zjazd

Dátum a miesto konania: 22.-25.9.2021, Radisson Blu Carlton Hotel, Bratislava

Hlavné témy podujatia:

      Psychiatria za hranicami paradigmy

      Česká a slovenská psychiatrická starostlivosť vo svetle štandardov a reforiem

Hlavný organizátor podujatia: Slovenská psychiatrická spoločnosť SLS

Spoluorganizátor: Psychiatrická společnost ČLS JEP

Kontaktná osoba: MUDr. Ľubomíra Izáková, PhD., vybor.psychiatry@gmail.com

 

OKTÓBER

NOVEMBER

Hlavolamy v detskej psychiatrii

Dátum a miesto konania: 11.-12.11.2021, hotel Turiec, Martin

Hlavná téma podujatia: Kazuistiky v detskej psychiatrii   

Hlavný organizátor podujatia: Sekcia detskej a dorastovej psychiatrie SPsS SLS

 

DECEMBER


Zobraziť:

2021JANUÁR

-


FEBRUÁR


MAREC

-


APRÍL

20. Dobrotkov deň - PROGRAM

15. apríl 2021, Filozofická fakulta UK, Gondova 2, Bratislava

Detaily

MÁJ

Traumatizácia v detstve a zdravie v dospelosti

25. máj 2021, Kino Lumiere Bratislava

Detaily

XXV. Guensbergerov deň - posun termínu

26. máj 2021, Psychiatrická klinika LFUK a UN Bratislava

Detaily

JÚN


JÚL

-


AUGUST

-


SEPTEMBER


OKTÓBER

-


NOVEMBER

Hlavolamy v detskej psychiatrii

11. - 12. november 2020, Hotel Turiec, Martin

Detaily

DECEMBER

-

Zahraničné a nadnárodné psychiatrické spoločnostiPsychiatrické zariadeniaZaujímavé stránkyPublikácie