Psychiatrické zariadenia

Psychiatrická klinika SZU
FNsP Bratislava
Ružinovská 6
Bratislava 826 06
pracovisko Ružinov

 
Dept. of Psychiatry
Ružinovská 6
826 06 Bratislava
Psychiatrická klinika
FN a LF UK
Mickiewiczova 13
813 69 BRATISLAVA

 
Psychiatrická klinika JLF UK a MFN
Kollárova 2
036 59 MARTIN
Psychiatrická klinika FNsP
Trieda SNP 1
040 66 KOŠICE

Klinika detskej psychiatrie LFUK a DFNsP
Limbova 1
833 04 Bratislava

 

Psychiatrická nemocnica P. Pinela
Malacká 63
902 18 Pezinok

 
Psychiatrická nemocnica
951 35 Veľké Zálužie
Psychiatrická nemocnica
Slákovičova 5
081 63 Prešov

 
Psychiatrická nemocnica
071 01 Michalovce - Stráňany
Psychiatrická liečebňa
Pinelová 759
908 73 Veľké Leváre

 
Psychiatrická nemocnica
935 61 Hronovce
Psychiatrická liečebňa
922 31 Sokolovce
 
Psychiatrická nemocnica
ul. Osl. armády 234/139
967 12 Kremnica
 
Psychiatrická liečebňa
038 52 Sučany

 
Detská psychiatrická liečebňa
076 03 Hráň
Psychiatrická liečebňa
Gemerská ul.
049 11 Plešivec

 
Odborný liečebný ústav psychiatrický
049 01 Predná Hora pri Muráni
Psychiatrické oddelenie NsP
949 01 Nitra
Psychiatrické oddelenie NsP
Hodská 38
9240 22 Galanta
 
Psychiatrické oddelenie NsP
Legionárska 28
911 01 Trenčín

 
Psychiatrické oddelenie NsP
Slovenská 11 A
940 01 Nové Zámky
Psychiatrické oddelenie NsP
Šrobárova 1
979 01 Rimavská Sobota

 
Psychiatrické oddelenie NsP
962 01 Sliač
Psychiatrické oddelenie NsP
Nemocničná 2
972 01 Bojnice

 
Psychiatrické oddelenie F.D.R.
974 01 Banská Bystrica
Psychiatrické oddelenie NsP
V. Spanyola 43
012 07 Žilina
Psychiatrické oddelenie NsP
Palúčanská 29
031 01 Liptovský Mikuláš

 

Psychiatrické oddelenie NsP
018 41 Dubnica nad Váhom
Psychiatrické oddelenie NsP
Sv. Jakuba 21
085 76 Bardejov
 
Psychiatrické oddelenie NsP
SNP 76
075 08 Trebišov

 
Psychiatrické oddelenie NsP
Probsterova 12
054 01 Levča
Psychiatrické oddelenie NsP
Rastislavoova 43
041 90 Košice
 
Psychiatrické oddelenie: 24/B
Drgová 1
911 96 Trenčín
Psychiatrické oddelenie
PS-7
920 41 Leopoldov
Poštový úrad 1
Psychiatrické oddelenie
Ústav Zboru väzenskej a justičnej stráže
Priečinok c/12
040 00 Košice
 
Psychiatrické oddelenie
Vojenská nemocnica
034 00 Ružomberok
Psychiatrické oddelenie
Vojenská nemocnica
Cesta na Červený most
Bratislava
 
Psychiatrické oddelenie NsP
Špitálska 1
048 74 Rožňava

 
Psychiatrické oddelenie NsP
022 16 Čadca
Psychiatrické oddelenie NsP
Petržalka
Antolská 11
851 07 Bratislava

 
CPLDZ
Hraničná 2
821 05 Bratislava
Psychiatrické centrum Praha
Ústavní 91
181 03 Praha 8 Bohnice
Česká republika
 
Psychiatrická klinika
1. LF UK a VFN
Ke Karlovu 11
128 08 Praha 2
Česká republika
 
LF Univerzity Karlovy
Psychiatrická klinika
Šimkova 870
500 38 Hradec Králové
Česká republika
 

 

Zahraničné a nadnárodné psychiatrické spoločnostiPsychiatrické zariadeniaZaujímavé stránkyPublikácie