Sekcia detskej a dorastovej psychiatrie

Členovia výboru a dozornej rady Sekcie detskej a dorastovej psychiatrie SPsS SLS

predseda:

MUDr. Jana Trebatická, PhD.
Klinika detskej psychiatrie LFUK a DFNsP, Limbova 1, 833 040 Bratislava,
e-mail: jana.trebaticka@fmed.uniba.sk


I. podpredseda:

Doc. MUDr. Igor Ondrejka, PhD.
Psychiatrická klinika JLF UK a UNM, Kollárová 2, 036 59 Martin


II. podpredseda:

MUDr. Terézia Rosenbergerová
1.Psychiatrická klinika UN LP a LP UPJŠ, Trieda SNP 1, 040 11 Košice


členovia:

MUDr. Zuzana Matzová
Klinika detskej psychiatrie LFUK a DFNsP, Limbova 1, 833 040 Bratislava
 
MUDr. Veronika Rumanová
Detská psychiatrická ambulancia, Bottova 1, 974 01 Banská Bystrica
 
MUDr. Ján Šuba, MPH
Klinika detskej psychiatrie LFUK a DFNsP, Limbova 1, 833 040 Bratislava
 
doc. MUDr. Ingrid Tonhajzerová, PhD.
Jesseniova Lekárska fakulta UK, Martin

dozorná rada:

MUDr. Eva Garajová
Pedopsychiatrická a psychiatrická nešt.ambulancia, Štefana Králika 26/1,
971 01 Prievidza

MUDr. Dagmar Guttenová
VIA SPES s.r.o., psychiatrická ambulancia, Divadelná 4, Zvolen
 
MUDr. Alena Vávrová
FNsP, Detské psychiatrické oddelenie, Špitálska 6, 949 01 Nitra 


AKCIE

Názov podujatia: Slávnostný seminár Eseje detskej psychiatrie.
Dátum: 5. máj 2016
Miesto konania: DFNsP Bratislava
Program podujatia.

Dokumenty

  1. Vyhlásenie výboru Sekcie detskej a adolescentnej psychiatrie k "syndrómu zavrhnutého rodiča". (pdf.dokument)
  2. Prehľad vedecko pracovných schôdzí Sekcie detskej a dorastovej psychiatrie. (pdf.dokument)
  3. Problémy súčasnej pedopsychiatrie II. (MS Word dokument)
  4. Aktivity Sekcie detskej a dorastovej psychiatrie v rokoch 1971-2015 (pdf.dokument)
  5. Slávnostný seminár na tému "Eseje detskej psychiatrie" pri príležitosti životného jubilea doc. MUDr. Igora Škodáčka, CSc., 5. máj 2016 (program podujatia)

Predsedovia sekcie detskej a dorastovej psychiatrie

2000 – 02/2016    MUDr. Ján Šuba, MPH.

od 01/2016          MUDr. Jana Trebatická, PhD.


Zoznam členov Sekcie detskej a dorastovej psychiatrie SPsS SLS. 


posledné voľby: 05.01.2016

 

Zahraničné a nadnárodné psychiatrické spoločnostiPsychiatrické zariadeniaZaujímavé stránkyPublikácie