Sekcia medicíny závislostí

Členovia výboru a dozornej rady

Výbor
predseda:

MUDr. Boris Bodnár, MBA

CPLDZ Košice, Skladná 2, 040 01 Košice

bodnarb@centrum.sk


zástupca predsedu:

MUDr. Michal Turček, PhD.

Psychiatrická klinika LFUK a UNB, Mickiewiczova 13, 813 69 Bratislava

michal.turcek@gmail.com


vedecký sekretár:

PhDr. Zuzana Kamendy, PhD.

CPLDZ, Hraničná 2, 821 05 Bratislava

buncakova@cpldz.sk


členovia:

MUDr. Ľubomír Okruhlica, CSc.
CPLDZ, Hraničná 2, 821 05 Bratislava
 
MUDr. Miroslav Grohol
Psychiatrické oddelenie NsP Sv. Jakuba, n.o., Bardejov, ul. Sv. Jakuba 21, 08501 Bardejov

Dozorná rada
predseda:

PhDr. Peter Knapík
ODBORNÝ LIEČEBNÝ ÚSTAV PSYCHIATRICKÝ, nezisková organizácia PREDNÁ HORA, Muránska Huta, časť Predná Hora č. 126, 049 01 Muráň

peter.knapik@olup-prednahora.sk

členovia:

PhDr. Vladimír Stanislav, PhD., MPH
ODBORNÝ LIEČEBNÝ ÚSTAV PSYCHIATRICKÝ, nezisková organizácia PREDNÁ HORA, Muránska Huta, časť Predná Hora č. 126, 049 01 Muráň
 
MUDr. Eduard Višňovský
ADDICT spol s r.o., Krčméryho 843/14, 94901 Nitra
 
 

Predsedovia Sekcie drogových závislostí:

1995 – 2004    prof. MUDr.Novotný Vladimír, CSc.
2004 – 2005    MUDr. Mária Martinove, PhD.
2006 – 2014    MUDr. Eduard Višňovský
2014 – 2022    MUDr. Miroslav Grohol
od 12/2022     MUDr. Boris Bodnár, MBA             

Akcie
28.9.–30.9.2018, Bardejovské kúpele
Hlavná téma: Tradícia a inovácia v domácej adiktológii
Vyhodnotenie dotazníkov spokojnosti

12. slovenská a 56. československá AT konferencia
30.9.-2.10.2016, Bardejovské kúpele
Hlavná téma: Špecifiká ambulantných a ústavných foriem liečby závislostí

Dni profesora Vladimíra Novotného v Bojniciach (9. Bojnická AT konferencia)
2.–4. október 2015, Bojnice
Hlavné témy:
  1. 1. Akútne intoxikácie v psychiatrii
  2. 2. Adherencia v liečbe závislostí
  3. 3. Nové drogy a nové závislosti a Varia
Vyhodnotenie dotazníkov spokojnosti

Dni Prof. Vladimíra Novotného (10. Bojnická AT konferencia)
29.9.-1.10.2017, Bojnice
Hlavné témy: 
1. Nové témy v závislostiach
2. Výkony a štandardné postupy v adiktológii
3. Spoluzávislosť
Finálny program podujatia na stiahnutie tu
Vyhodnotenie dotazníkov spokojnosti

posledné voľby: december 2022
 

 

Zahraničné a nadnárodné psychiatrické spoločnostiPsychiatrické zariadeniaZaujímavé stránkyPublikácie