Členstvo v SPS SLS

Výhody členstva v SPsS SLS

 • možnosť aktívneho zapojenia sa do rozvoja psychiatrie a zdravotníctva na Slovensku
 • podpora kontinuálneho – ďalšieho sústavného vzdelávania členov SPsS SLS
 • redukovanie registračného príspevku na podujatia organizované SPsS SLS
 • možnosť požiadať o finančný grant a ďalšie podporné aktivity SPsS SLS
 • možnosť požiadať o zvýhodnené predplatné časopisu Česká a Slovenská psychiatrie
 • možnosť požiadať o podporu vlastného výskumu formou zaslania hromadného dotazníka členom SPsS SLS (ide o nefinančný grant SPsS SLS, preto sa od autora vyžaduje túto skutočnosť uviesť pri akejkoľvek prezentácii výsledkov výskumu a oznámiť ju aj výboru SPsS SLS)
 • prístup k aktuálnym informáciám o dianí v SPsS SLS
 • možnosť zapojiť sa do diskusného fóra na aktuálne témy
 • zasielanie informácií o dianí v SPsS SLS do vlastnej mailovej schránky

 

Výška členského príspevku v roku 2018

 • členský príspevok člena SPsS SLS: 50 €/rok (z toho 34 € pripadá SPsS, zvyšok SLS)
 • členský príspevok člena sekcie SPsS SLS na 5 €/rok
 • výnimky: nepracujúci dôchodcovia, čerpanie materskej a rodičovskej dovolenky a študenti - členské príspevky zostávajú nezmenené

Výška členského poplatku v roku 2018 zostáva nezmenená oproti roku 2017.

V prípade, že nemáte zaplatený členský príspevok, nemôžete ďalej využívať výhody svojho členstva (napr. redukcia konferenčných poplatkov, prihlásenie sa do zamknutej časti webovej stránky, nebudú Vám zasielané ani mailové informácie a výzvy, atď.).

Pokiaľ nemáte k dispozícii šek, ktorý začiatkom roku 2018 zasielala všetkým členom SLS, prosíme, aby ste sa obrátili mailom na Oddelenie členskej evidencie SLS (clenska@sls.sk), ktoré Vám oznámi náležitosti platby (číslo účtu, variabilný symbol) a súčasne preverí či disponuje Vašou správnou korešpondenčnou adresou.

 

Ako sa prihlásiť?

prihláška za riadneho člena SPsS SLS

vyplnenú prihlášku pošlite na mailovú adresu horvathova@sls.sk

 

V prípade akýchkoľvek nejasností nás môžete kontaktovať mailom:

Dana Lasičková, e-mail: dana.lasickova@gmail.com

Zahraničné a nadnárodné psychiatrické spoločnostiPsychiatrické zariadeniaZaujímavé stránkyPublikácie