Stanoviská

Žiadosť o stanovisko k výkladu znenia indikačných obmedzení použitia atypických dlhodobo účinkujúcich injekčných preparátov v psychofarmakoterapeutickej praxi v SR

Stanovisko MZ SR k výkladu znenia indikačných obmedzení použitia atypických dlhodobo účinkujúcich injekčných preparátov v psychofarmakoterapeutickej praxi v SR

Pozn.: MZ SR písomne potvrdilo, že stanovisko, ktoré vydali, sa týka všetkých atypických dlhodobo účinkujúcich injekčných preparátov v psychofarmakoterapeutickej praxi, t. j. Risperdal Consta, Xeplion, ZypAdhera a Abilify Maintena.


Stanovisko krajského odborníka MZ SR pre pedopsychiatriu MUDr. Jána Šubu k aktuálnej situácii v pedopsychiatrii


Domáca návštevná služba u psychiatrických pacientov - žiadosť SPsS, odpoveď MZ SR


Komentár SPsS SLS k aktualizácii Národného programu duševného zdravia


Nesúhlasné stanovisko SPsS SLS k Povinnosti prehliadky mŕtvych tiel pre ambulantných špecialistov - aktuálne: Dňa 13.03.2018 parlament opätovne schválil novelu zákona o radiačnej ochrane, ktorá novelizuje aj zákonnú povinnosť prehliadania mŕtvych. Prezident SR ju však opätovne nepodpísal pre pochybnosti o súlade s Ústavou SR.


Stanovisko výboru Slovenskej psychiatrickej spoločnosti SLS k návrhu o redukcii výšky úhrad pre viaceré psychofarmaká


Stanovisko Sociálnej poisťovne k zrušeniu celodenných vychádzok u dočasne práceneschopných pacientov trpiacich depresívnymi poruchami - 13.4.2018

Stanovisko Výboru SPsS SLS k zrušeniu celodenných vychádzok u dočasne práceneschopných pacientov trpiacich depresívnymi poruchami

Odborné usmernenie MZ SR, ktorým sa určuje metodika pre tvorbu a implementáciu štandardných diagnostických postupov a terapeutických postupov


Stanovisko Výboru SPsS SLS k riešeniu fenoménu agresivity v psychiatrických zariadeniach


Stanovisko Výboru Slovenskej psychiatrickej spoločnosti SLS k umiestneniu akútnych lôžok psychiatrickej starostlivosti vo všeobecných nemocniciach.


Stanovisko Výboru SPsS SLS k zabezpečeniu hospitalizácie páchateľa trestného činu, ktorého pobyt na slobode je znalcami hodnotený ako z psychiatrického hľadiska nebezpečný (t. j. spáchal trestný čin pod vplyvom duševnej poruchy).


Informácia Psychiatrickej spoločnosti Slovenskej lekárskej spoločnosti pre pacientov o antidepresívach


Postup pri schvaľovaní žiadosti o garanciu SPsS SLS pre odborné podujatie


Stanovisko Výboru PS SLS k otázkam týkajúcich sa ambulantnej psychiatrickej praxe


Stanovisko Výboru SPsS SLS k zrušeniu vyšetrenia duševného stavu 2 znalcami


Stanovisko výboru SPsS SLS k zmenám zoznamu prioritných chorôb


List od generálneho riaditeľa poisťovne Dôvera (strana1, strana2)


METODICKÝ LIST RACIONÁLNEJ FARMAKOTERAPIE - Racionálna liečba antipsychotikami


METODICKÝ LIST RACIONÁLNEJ FARMAKOTERAPIE - Racionálna liečba depresie


Stanovisko SPsS SLS k Oznamu č. 3 MZ SR o plánovanom prehodnotení úhrad za ŠDL v skupine antidepresív publikovanom na webovej stránke MZ SR, 8.10.2010


Manažment vodičov, ktorí spáchali priestupok alebo trestný čin vedením vozidla pod vplyvom návykovej látky


Stanovisko SPsS SLS k prípadu Hedvigy Žákovej Malinovej


Výzva Ministerstvu zdravotníctva k redukcii psychiatrických lôžok - list MZ SR (strana1, strana2)


Reakcia Výboru SPsS SLS na rozhodnutie kategorizačnej komisie o zmene režimu preskripcie depotných antipsychotík - list MZ SR

Zahraničné a nadnárodné psychiatrické spoločnostiPsychiatrické zariadeniaZaujímavé stránkyPublikácie