Sexuologická sekcia

Prezídium SLS na svojom zasadnutí dňa 29.05.2018 schválilo žiadosť Slovenskej psychiatrickej spoločnosti o vytvorenie Sexuologickej sekcie.

V prípade Vášho záujmu o členstvo v tejto novej sekcii, zašlite Členskej evidencii SLS žiadosť o rozšírenie Vášho členstva. Ak nie ste členom SPsS SLS, je potrebné, aby ste najskôr vyplnili prihlášku za riadneho člena, v ktorej súčasne uvediete aj záujem o členstvo v Sexuologickej sekcii. Všetky tlačivá sú dostupné na webovej stránke SLS – www.sls.sk.

Vyplnené žiadosti je potrebné zaslať na ďalšie spracovanie SLS (clenska@sls.sk).

Zoznam členov Sexuologickej sekcie SPsS SLS nájdete TU.


Členovia výboru a dozornej rady Sexuologickej sekcie

volebné obdobie: 11/2022 - 11/2026

VÝBOR

PREDSEDA

MUDr. Barbora Vašečková, PhD., Bratislava (mail: vaseckova@gmail.com)

PODPREDSEDA

MUDr. Mária Matisová, Bratislava

VEDECKÝ SEKRETÁR

PhDr. Katarína Jandová, PhD., Bratislava (mail: katarina.jandova@kr.unb.sk)

ČLENOVIA

MUDr. Michal Patarák, Banská Bystrica

Mgr. Jana Štefániková, PhD., Bratislava


DOZORNÁ RADA

PREDSEDA

Mgr. MUDr. Jozef Dragašek, PhD., MHA (e‑mail: jozef.dragasek@gmail.com)

ČLENOVIA

Mgr. Štefan Vanko, PhD., Bratislava

MUDr. Veronika Režnáková, Bratislava