Projekt SPOLUTVORBA

Milé záujemkyne a milí záujemci o systém starostlivosti o duševné zdravie!

Cieľom projektu je sformulovať, čo samotní pacienti, ľudia so skúsenosťou s psychickou poruchou, prípadne ich blízki, očakávajú od systému starostlivosti o duševné zdravie.

Stretnutia sú organizované systémom „zdola-hore“. Na prvých štyroch boli ľudia so skúsenosťou a príbuzní. Až na piate stretnutie pozývali aj odborníkov.

Viac informácií o projekte nájdete na stránkach súkromného blogu o psychiatrickej reforme TU.