Novinárska cena Nezábudka

Novinárska cena Nezábudka je ocenenie Slovenskej psychiatrickej spoločnosti SLS založené na senzitívnom, vyváženom a zodpovednom informovaní médií o samovraždách.

Prvá Nezábudka bola udelená v roku 2021 redaktorke Lucii Čížovej za článok portálu Dobré noviny o fungovaní linky pomoci počas pandémie COVID-19.

Druhému oceneniu predchádzalo voľnejšie hodnotenie, najmä vzhľadom na charakter nominácií, ktoré k nám prišli a boli koncipované širšie, teda ako články o psychickom zdraví alebo psychiatrii všeobecne, s destigmatizačným potenciálom, nielen o samovraždách a suicidologickej téme.

Rozhodli sme sa preto upustiť od pôvodných kritérií a cenu začali vnímať ako možnosť ohodnotiť autora s príspevkom so širším destigmatizačným alebo osvetovým záberom. Najväčší počet hlasov v roku 2022 získala pani Zuzana Vitková z Denníka N za rozhovor s profesorom Normanom Sartoriusom, s titulom Bežná populácia pácha viac trestných činov.

Po našom starostlivom výbere a zhodnotení sme radi, že Vás môžeme informovať o tom, že Nezábudku za rok 2023 vyhrala pani redaktorka Veronika Folentová z redakcie Denník N za svoj článok: Ako 14-ročná čakala na miesto v nemocnici tak dlho, až sa pokúsila zabiť. Detská psychiatria kolabuje.

V udeľovaní Novinárskej ceny Nezábudka plánujeme pokračovať, s tým, že sa do rozhodovania o nej budeme snažiť vložiť čo najviac novinárskych foriem, i tých menej tradičných, respektíve nových, ako sú video rozhovory alebo podcasty.