Sekcia medicíny závislostí

Členovia výboru a dozornej rady

Výbor

predseda:

MUDr. Boris Bodnár, MBA
CPLDZ Košice, Skladná 2, 040 01 Košice
bodnarb@centrum.sk


zástupca predsedu:

MUDr. Michal Turček, PhD.
Psychiatrická klinika LFUK a UNB, Mickiewiczova 13, 813 69 Bratislava
michal.turcek@gmail.com


vedecký sekretár:

PhDr. Zuzana Kamendy, PhD.
CPLDZ, Hraničná 2, 821 05 Bratislava
buncakova@cpldz.sk


členovia:

MUDr. Ľubomír Okruhlica, CSc.
CPLDZ, Hraničná 2, 821 05 Bratislava
okruhlica@cpldz.sk

MUDr. Miroslav Grohol
Psychiatrické oddelenie NsP Sv. Jakuba, n.o., Bardejov, ul. Sv. Jakuba 21, 08501 Bardejov
miro.grohol@gmail.com


Dozorná rada

predseda:

PhDr. Peter Knapík
ODBORNÝ LIEČEBNÝ ÚSTAV PSYCHIATRICKÝ, nezisková organizácia PREDNÁ HORA, Muránska Huta, časť Predná Hora č. 126, 049 01 Muráň

peter.knapik@olup-prednahora.sk

členovia:

PhDr. Vladimír Stanislav, PhD., MPH
ODBORNÝ LIEČEBNÝ ÚSTAV PSYCHIATRICKÝ, nezisková organizácia PREDNÁ HORA, Muránska Huta, časť Predná Hora č. 126, 049 01 Muráň
 
MUDr. Eduard Višňovský
ADDICT spol s r.o., Krčméryho 843/14, 94901 Nitra
 
 

Predsedovia Sekcie drogových závislostí:

1995 – 2004    prof. MUDr.Novotný Vladimír, CSc.
 
 
2004 – 2005    MUDr. Mária Martinove, PhD.
2006 – 2014    MUDr. Eduard Višňovský
2014 – 2022    MUDr. Miroslav Grohol
od 12/2022     MUDr. Boris Bodnár, MBA             
 
 

Akcie

 

 

 

28.9.–30.9.2018, Bardejovské kúpele
 
Hlavná téma: Tradícia a inovácia v domácej adiktológii

12. slovenská a 56. československá AT konferencia
30.9.-2.10.2016, Bardejovské kúpele
Hlavná téma: Špecifiká ambulantných a ústavných foriem liečby závislostí
 

2.–4. október 2015, Bojnice
Hlavné témy:
 
  1. 1. Akútne intoxikácie v psychiatrii
  2. 2. Adherencia v liečbe závislostí
  3. 3. Nové drogy a nové závislosti a Varia
 

Dni Prof. Vladimíra Novotného (10. Bojnická AT konferencia)
29.9.-1.10.2017, Bojnice
Hlavné témy: 
1. Nové témy v závislostiach
2. Výkony a štandardné postupy v adiktológii
3. Spoluzávislosť
Finálny program podujatia na stiahnutie tu

posledné voľby: december 2022