Sekcia detskej a dorastovej psychiatrie

Členovia výboru a dozornej rady Sekcie detskej a dorastovej psychiatrie SPsS SLS

PREDSEDA

MUDr. Zuzana Matzová, PhD. (e-mail: zuzana.matzova@gmail.com)
Klinika detskej psychiatrie LFUK a NÚDCH, Limbova 1, 833 40 Bratislava

I. PODPREDSEDA

doc. MUDr. Igor Ondrejka, PhD. (e-mail: igor.ondrejka@uniba.sk)
Psychiatrická klinika JLF UK a UNM, Kollárová 2, 036 59 Martin, 

II. PODPREDSEDA

doc. MUDr. Jana Trebatická, PhD. (e-mail: jana.trebaticka@uniba.sk)
Klinika detskej psychiatrie LFUK a NÚDCH, Limbova 1, 833 40 Bratislava

ČLENOVIA

MUDr. Terézia Rosenbergerová
1. Psychiatrická klinika UN LP a LP UPJŠ, Trieda SNP 1, 040 11 Košice

MUDr. Ján Šuba, MPH
Klinika detskej psychiatrie LFUK a NÚDCH, Limbová 1, 833 40 Bratislava

MUDr. PhDr. Igor Hrtánek, PhD.
Psychiatrická klinika JLF UK a UNM, Kollárová 2, 036 59 Martin

MUDr. František Böhmer, MPH
Klinika detskej psychiatrie LFUK a NÚDCH, Limbová 1, 833 40 Bratislava

DOZORNÁ RADA

PREDSEDA

MUDr. Eva Katrlíková (e-mail: eva.katrlikova@nudch.eu)
Klinika detskej psychiatrie LFUK a NÚDCH, Limbová 1, 833 40 Bratislava

ČLENOVIA

MUDr. Elena Činčurová
Klinika detskej psychiatrie LFUK a NÚDCH, Limbová 1, 833 40 Bratislava

MUDr. Anna Surovcová
Klinika detskej psychiatrie LFUK a NÚDCH, Limbová 1, 833 40 Bratislava

Dokumenty

Vyhlásenie výboru Sekcie detskej a adolescentnej psychiatrie k "syndrómu zavrhnutého rodiča". (pdf.dokument)

  1. Prehľad vedecko pracovných schôdzí Sekcie detskej a dorastovej psychiatrie. (pdf.dokument)
  2. Problémy súčasnej pedopsychiatrie II. (MS Word dokument)
  3. Aktivity Sekcie detskej a dorastovej psychiatrie v rokoch 1971-2015 (pdf.dokument)
  4. Slávnostný seminár na tému "Eseje detskej psychiatrie" pri príležitosti životného jubilea doc. MUDr. Igora Škodáčka, CSc., 5. máj 2016 (program podujatia)

Predsedovia sekcie detskej a dorastovej psychiatrie

2000 – 2016    MUDr. Ján Šuba, MPH.

2016 – 2019   doc. MUDr. Jana Trebatická, PhD.

od 12/2019    MUDr. Zuzana Matzová, PhD.


posledné voľby: 12/2019