Sekcia psychopatológie

Členovia výboru a dozornej rady Sekcie psychopatológie SPsS SLS 

predseda:

doc. MUDr. Ľubica Forgáčová, PhD.
Psychiatrická klinika LF SZU, UNB Ružinov, Ružinovská 6, 826 06 Bratislava, 
 

vedecký sekretár:

MUDr. Ivan André, PhD., MHA
Psychiatrická ambulancia Nemocnica sv. Michala Bratislava,
 

členovia:

MUDr. Mária Králová, CSc.
MUDr. Zuzana Pálešová
MUDr. Ludvik Nábělek, PhD.
 

dozorná rada:

predseda:

MUDr. Jozef Radzo

členovia:

MUDr. Kristína Trebulová
MUDr. Andrea Heretiková Marsalová

 


Zriadenie Sekcie psychopatológie (.doc dokument)

Správa o činnosti Sekcie psychopatológie (.doc dokument)


Akcie

XX. Guensbergerov deň, 23. marec 2016, Bratislava
XIX. Guensbergerov deň, 18. marec 2015, Bratislava


Predsedovia Sekcie psychopatológie

2011 – 2015   doc. MUDr. Ľubica Forgáčová, PhD.

2016 – 2020   doc. MUDr. Ľubica Forgáčová, PhD.

od 02/2020    doc. MUDr. Ľubica Forgáčová, PhD.


posledné voľby: 02/2020 (volebné obdobie 2020 - 2024)