Občianske združenie Tiky Taky

Tiky Taky, o.z.

Občianske združenie Tiky Taky, o. z. vzniklo v roku 2021 ako združenie zamerané na tímovú spoluprácu v starostlivosti o deti a dospelých s tikmi a Tourettovým syndrómom. V úzkej spolupráci so všetkými zúčastnenými podporujeme včasné odhalenie Tourettovho syndrómu a zvyšujeme povedomie o tejto diagnóze a možnostiach liečby.

5 piliérov činnosti

  • zabezpečenie najaktuálnejších liečebných metód a postupov,
  • kontinuálne vzdelávanie zdravotníckych pracovníkov,
  • poskytovanie informácií a individuálneho poradenstva,
  • sprostredkovanie kontaktov, ktoré sa predmetnou problematikou zaberajú
  • spolupráca s aktérmi (psychiatri, neurológovia, pediatri, psychológovia)

INFORMÁCIE O ZDRUŽENÍ

Názov organizácie: OZ Tiky Taky
Právna forma: Občianske združenie
IČO: 53482620
Sídlo: Svätovojtešská 427/11, 831 03 Bratislava
Registračné číslo: VVS/1-900/90-60536
Registrový úrad: MV SR
Dátum vzniku: 22. 02. 2021
IBAN: SK49 1100 0000 0029 4313 3561
Webové sídlo: www.tiky.sk
Email: info@tiky.sk
Facebook: Tiky Taky

Informačný leták nájdete TU.