Súdno - psychiatrická sekcia

Členovia výboru a dozornej rady Súdno-psychiatrickej sekcie SPsS SLS
(zvolení v zmysle Volebného poriadku SLS dňa 28.11.2014, ZÁPISNICA z ustanovujúceho výboru Súdnopsychiatrickej sekcie SPS pri SLK)

Výsledky volieb do výboru a dozornej rady Sekcie na obdobie 01/2019 - 12/2022 zo dňa 28.12.2018 (dokument 1 a 2) a zápisnica zo zasadnutia novozvoleného výboru dňa 2.2.2019.

VÝBOR

 

predseda:

 

MUDr. Elena Žigová

tel.: +421 911 505 242, mail: zigova@pnpp.sk

 

podpredseda:

 

MUDr. Miroslav Čerňan

tel.: +421 903 262 922, mail: miroslav.cernan@gmail.com

 

vedecký sekretár:

MUDr. Miloš Burič

tel.: +421 907 948 569, mail: milosburic67@gmail.com

 

členovia:

 

MUDr. Jana Bahledová

tel.: +421 903 543 457, mail: barca@stonline.sk

 

MUDr. Ján Uhrin

tel.: +421 903 185 511, mail: uhrin4@gmail.com 

 

DOZORNÁ RADA

predseda:

 

MUDr. Marek Kudláč

 

členovia:

MUDr. Dana Ignjatovičová  

MUDr. Monika Gregorová

 

Akcie

Medzinárodná konferencia súdnej psychiatrie

15.- 17. september 2016, Kongresový hotel Zochova chata

Hlavná téma  podujatia: Rozporné závery v znaleckom posudzovaní - kazuistiky.

Hlavný organizátor podujatia: Súdno-psychiatrická sekcia SPsS SLS, spoluorganizátor Výbor Sekcesoudní psychiatrie Českej Psychiatrickej spoločnosti.

Kontaktná osoba: MUDr. Elena Žigová, predsedníčka výboru Sekcie, GPK SZU pri PN PP v Pezinku, Malacká cesta 63, tel. 0911 505 242, zigova @pnpp.sk


 

Predsedovia sekcie

2010 – trvá MUDr. Elena Žigová
 


posledné voľby: 28.12.2018