Súdno - psychiatrická sekcia

Výbor a dozorná rada Súdno-psychiatrickej sekcie SPsS SLS
2023 - 2026

Výbor

PREDSEDA:

MUDr. Marek Zelman (email: mzelman@gmail.com)
Psychiatrická nemocnica Hronovce, Dr. Jána Zelenyáka 65, 935 61 Hronovce


PODPREDSEDA:

MUDr. JUDr. Ján Uhrín, MHA (email: jan.uhrin@unlp.sk)
II. psychiatrická klinika, Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice, Rastislavova 43, 040 01 Košice


VEDECKÝ SEKRETÁR:

MUDr. Miloš Burič
Psychiatrické centrum, s.r.o., Štefánikova 14, 071 01 Michalovce


ČLENOVIA:

Doc. MUDr. Ľubomíra Izáková
MUDr. Elena Žigová


Dozorná rada

PREDSEDA:

MUDr. Zuzana Krajňáková  (email: krajnacka44@gmail.com)
Psychiatrická ambulancia Moldava nad Bodvou, Československej armády 1088/35, 045 01 Moldava nad Bodvou


ČLENOVIA:

MUDr. Miroslav Čerňan
MUDr. Viktor Segeda ml.


Predsedovia sekcie:

2023 - trvá MUDr. Marek Zelman
2010 - 2023 MUDr. Elena Žigová


Posledné voľby Sekcie: 12/2022