Vitajte na Psychiatry.sk!

Slovenská psychiatrická spoločnosť ako organizačná zložka Slovenskej lekárskej spoločnosti je občianskym združením, ktoré je v prvom rade dobrovoľnou a politicky nezávislou organizáciou, združujúcou medicínskych odborníkov z najmä radov psychiatrov a príbuzných odborov.

V súčasnosti združuje skoro 600 členov a tvorí ju 11 odborných sekcií.

VIAC

Aktuality

Pozývame Vás na XIV. Lábadyho sexuologické dni, v termíne 20. – 21.10. 2023, HOTEL MIKÁDO, Nitra.

Dovoľujeme si Vás pozvať na Jesenné psychofarmakologické sympózium, ktorého organizátorom je Psychofarmakologická sekcia SPsS SLS

Ako odborná spoločnosť združujúca psychiatrov na Slovensku cítime pálčivú potrebu vyjadriť sa k nadchádzajúcim parlamentným voľbám 2023. Pevne veríme, že naše vyjadrenie bude vnímané tak, ako je zamýšľané, teda ako apel na jedny z najvýznamnejších ľudských hodnôt: pravdu, otvorenosť, spoločenskú solidárnosť, toleranciu a nenásilie, ktoré má v našej krajine vybudovanú krásnu, a dúfame, že aj pretrvávajúcu a pretvárajúcu tradíciu.

Prezident Slovenskej psychiatrickej spoločnosti, Michal Patarák, sa na pozvanie Martina Beňucha, riaditeľa Kúpeľov Sliač, 11.9.2023 zúčastnil v prostredí týchto kúpeľov interdisciplinárneho podujatia „Vízia slovenského kúpeľníctva“.

S hlbokým zármutkom v srdci oznamujeme všetkým kolegom, priateľom a známym, že 27.8.2023 nás naveky opustil MUDr. Alojz Rakús vo veku 76 rokov.

VŠETKY AKTUALITY