Vitajte na Psychiatry.sk!

Slovenská psychiatrická spoločnosť ako organizačná zložka Slovenskej lekárskej spoločnosti je občianskym združením, ktoré je v prvom rade dobrovoľnou a politicky nezávislou organizáciou, združujúcou medicínskych odborníkov z najmä radov psychiatrov a príbuzných odborov.

V súčasnosti združuje skoro 600 členov a tvorí ju 11 odborných sekcií.

VIAC

Aktuality

13.-15. jún 2024, Doubletree by Hilton, Košice

27.05.
2024

Výsledky retrospektívnej observačnej štúdie, vykonanej v 3 škandinávskych krajinách, naznačujú zvýšené riziko neurovývinových porúch (neurodevelopmental disorders, NDD) u detí (vo veku 0 až 11 rokov) narodených mužom, ktorí sa liečili valproátom v monoterapii 3 mesiace pred počatím v porovnaní s deťmi narodenými mužom liečeným lamotrigínom alebo levetiracetamom v monoterapii. Vzhľadom na obmedzenia štúdie je toto riziko možné, ale nie potvrdené.

Slovenská psychiatrická spoločnosť SLS vypisuje pre svojich členov granty na podporu vzdelávania, odborného rastu, výskumnej a publikačnej činnosti a ďalších aktivít.

Ministerstvo zdravotníctva SR povoľuje použitie 10 000 balení lieku Rivotril cheplapharm tbl 60x2mg a 10 000 balení lieku Rivotril cheplapharm tbl 30x2mg v indikácii krátkodobá alebo udržiavacia liečba panickej poruchy pre potreby zdravotníckych zariadení v SR. Platnosť povolenia od 1.1.2024 do 30.6.2024 pre 60 kusové balenia a od 5.2.2024 do 31.7.2024 pre 30 kusové balenia.

VŠETKY AKTUALITY