Stanovisko Stanovisko Slovenskej psychiatrickej spoločnosti k Odbornému usmerneniu Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky na zjednotenie postupov poskytovania zdravotnej starostlivosti ku zmene pohlavia pred vydaním lekárskeho posudku o zmene pohlavia osoby (Vestník MZ SR, čiastka 18-20, ročník 70, dňa 6.4.2022)


Psychiatrická - psychologická - psychoterapeutická pomoc pre Ukrajinu

dôležité linky pre odborníkov pre pomoc utečencom

Linky prvej pomoci pre utečencov z Ukrajiny v ukrajinskom jazyku:

Národná linka na podporu duševného zdravia, MZ SR: 0800 193 193 (leták v ukrajinskom jazyku)

Linka dôvery Nezábudka, Liga za duševné zdravie: 0800 222 450

Krízová linka pomoci, IPčko: 0800 500 888

Ako pristupovať k vojnovým utečencom z Ukrajiny

Rady pre doborvoľníkov, ktorí pomáhajú vojnovým utečencom z Ukrajiny


Registrácia dobrovoľnej pomoci zdravotníkov prostredníctvom formulára Európskej psychiatrickej asociácie


Finančná podpora pre Ukrajinu koordinovaná Európskou psychiatrickou asociáciou: okrem opatrení, ktoré už boli prijaté v rámci „EPA Network of Solidarity for Ukraine”, teraz EPA povzbudzuje národné psychiatrické spoločnosti, aby prejavili svoju solidaritu a prispeli do „Fund for Ukraine“, ktorý vytvorila na pomoc našim ukrajinským kolegom a Ukrajincom s problémami duševného zdravia. Finančné prostriedky sa používajú napríklad pre zabezpečenie liekov na základe identifikácie ich nedostatku v rôznych lokalitách Ukrajiny. Akcia je koordinovaná s Ukrajinskou psychiatrickou spoločnosťou a Ministerstvom zdravotníctva Ukrajiny.


Webináre pre zdravotníkov pre pomoc utečencom, v angličtine:

Mental Health and Psychosocial Support (MHPSS) in Emergencieshttps://openwho.org/courses/mental-health-and-psychosocial-support-in-emergencies/

Ensuring Quality in Psychological Support (EQUIP) platform for trainers and supervisors (kurz zameraný na praktické zručnosti): https://www.who.int/news-room/feature-stories/detail/who-and-unicef-release-equip-a-new-platform-to-increase-quality-of-psychological-support#.YkVqNsWmIJw.linkedin

 

Webináre organizované Európskou psychiatrickou asociáciou "HELP FOR HELPERS": záujemcovia, ktorí sú ochotní podieľať sa na preklade vytvoreného nástroja pomoci do slovenčiny, prihláste sa mailom: vybor.psychiatry@gmail.com.


Od 1.1.2022 je účinná nová Koncepcia zdravotnej starostlivosti v odbore psychiatria a od 1.3.2022 aj Koncepcia zdravotnej starostlivosti v odbore detská psychiatria. Všetkým členom SPsS, ktorí sa podieľali na ich príprave úprimne ďakujeme!


Výbor Slovenskej psychiatrickej spoločnosti sformuloval

Princípy reformy psychiatrickej starostlivosti na Slovensku

 Ak máte chuť pridať sa k odbornej pracovnej skupine pre tvorbu reformy, kontaktujte nás mailom: vybor.psychiatry@gmail.com, tešíme sa na Vás!


Koncepcia humanizácie ústavnej zdravotnej starostlivosti v odbore psychiatria bola zverenená vo Vestníku MZ SR 9-17, 70, 22.3.2022.

Oddelenie MPPS MZ SR vytvára pracovnú skupinu a pozýva poskytovateľov ÚZS k spolupráci na príprave realizácie humanizácie ÚZS pri plnení Plánu obnovy a odolnosti. V prípade záujmu zašlite mail na adresy: katarina.kohylova@health.gov.sk alebo zuzana.kuranova@health.gov.sk.


 

 

Bližšie informácie o podujatí nájdte po kliknutí na banner.


Priame voľby do výboru a do dozornej rady Slovenskej psychiatrickej spoločnosti na nasledujúce štvorročné funkčné obdobie od 25.06.2022 do 24.06.2026

Registrácia kandidátov do výboru a do DR SPsS: do 20.4.2022.
Konečný termín dodania písomného súhlasu a vyplneného dotazníka jednotlivých kandidátov: 30.4.2022.
Zverejnenie mien kandidátov a ich krátkeho predstavenia sa v časti SPS SLS o nás - Voľby 2022: 4.5.2022 (dostupné len pre členov SPsS).

Konanie volieb: priame voľby sa budú konať na zhromaždení členov dňa 23.6.2022 o 9:00 hod., volebné lístky bude možné odovzdať v dňoch 23.6.2022 od 9:00 do 17:00 hod. a 24.6.2022 od 9:00 do 12:00 hod. v priestore registrácie účastníkov podujatia v Hoteli Radisson BLU Carlton počas XV. Slovenského psychiatrického zjazdu. Výbor odbornej spoločnosti zároveň vyhlásil aj korešpondenčný spôsob volieb pre tých členov odbornej spoločnosti, ktorí sa nezúčastnia XV. Slovenského psychiatrického zjazdu a tým ani priamych volieb. Členovia, ktorí sa zúčastnia korešpondenčného spôsobu volieb si vyžiadajú Pokyny o spôsobe hlasovania a Hlasovací lístok zo Sekretariátu SLS od JUDr. Márii Mistríkovej a to od 15.05.2022 – 06.06.2022 mailom na adrese: mistrikova@sls.sk. Hlasovací lístok musí byť na sekretariát SLS doručený najneskôr do 23.06.2022.

Bližšie informácie k voľbám, vrátane navrhovaných kandidátov, ich predstavení sa a zoznamu členov SPsS sú zverejnené pre členov SPsS po prihlásení sa na webovej stránke v časti: SPS – o nás – Voľby 2022.


Prezidentka SPsS k súčasnej situácii v psychiatrii...

prevzaté so súhlasom Vydavateľstva Solen, www.solen.sk, Psychiatria pre prax, 2021;22(2)


 Nesúhlasné stanovisko výboru SPsS k vypusteniu návrhu na zriadenie CPČ Špecifické psychoterapeutické intervencie z návrhu Nariadenia vlády SR, 17.2.2022.


World Psychiatric Association / European Psychiatric Association Expert Working Group: Recommendations regarding psychiatric care in Slovakia, 20.5.2021


Výzva výboru SS FBLR k "Long Covid" zo dňa 19.1.2022


10. október je Svetovým dňom duševného zdravia!

SPsS oslávila Svetový deň duševného zdravia v roku 2021 viacerými podujatiami. Okrem brífingu pre novinárov, kde sme odovzdali Novinársku nezábudku za rok 2020 redaktorke Lucii Čížovej z Dobrých novín, sme diskutovali v online talkshow na tému Bezhlavo - Bezrozdielov, pretože duševné zdravie je pre všetkých a každý z nás k nemu potrebuje poznať cestu. Pani redaktorke srdečne blahoželáme a zároveň sa obraciame na jej kolegov, aby aj oni podporovali tento projekt a uchádzali sa o získanie ocenenia v ďalšom roku.

Partneri podujatia: No more stigma Slovensko, Seesame

Podujatie podporili: Johnson & Johnson, divízia Janssen, Angelini Pharma, Gedeon Richter Slovakia, Biogen Slovakia, Lundbeck Slovensko, Schwabe Slovakia

Kritériá hodnotenia Novinárskej ceny SPsS - zasielanie podnetov: vybor.psychiatry@gmail.com. Termín ukončenia nominácií za rok 2021 -  30.09.2022


Dôležitá informácia!

MZ SR akreditovalo špecializačný študijný program v špecializačnom odbore SEXUOLÓGIA na SZU ako nadstavbové vzdelávanie pre psychiatrov, urológov, gynekológov a pôrodníkov, endokrinológov a dermatovenerológov. Bližšie informácie o podmienkach zaradenia.


 

 POZÝVAME VÁS NA PODUJATIA:

 

 

 

Nechodia Vám od nás správy?

Výbor SPsS žiada členov SPsS o zaslanie svojej mailovej adresy na vybor.psychiatry@gmail.com, aby mohla s nimi začať prebiehať elektronická komunikácia (v správe uveďte aj svoje celé meno a pracovisko). Ďakujeme!


Úhrada členského príspevku

UPOZORNENIE: Vážení členovia SPsS SLS, prosíme o úhradu členského príspevku na rok 2022. Tým členom, ktorí členský príspevok neuhradili nemôžeme ďalej poskytovať výhody vyplývajúce z ich členstva. V prípade, že Vám nebol doručený šek, informácie o platbe získate na adrese clenska@sls.sk. Ďakujeme!

Výhody členstva nájdete tu.


Česká a slovenská psychiatrie

Slovenská psychiatrická spoločnosť SLS oznamuje svojim členom, že majú možnosť požiadať o 50% redukciu z predplatného časopisu Česká a Slovenská psychiatrie aj v roku 2022.


Knižné novinky a odporúčané publikácie

R. Kachler: Môj smútok Ťa nájde - e-kniha, 2021 (preklad M. Šefránek, s podporou spol. Lundbeck Slovensko)

Ponuka Vydavateľstva F so zameraním na psychiatriu a psychológiu.

Ponuka Vydavateľstva PORTÁL so zameraním na duševné zdravie a psychické poruchy.

J. Breza, M. Bernadič, Ž. Mácová (ed.): História Slovenskej lekárskej spoločnosti (História SPsS SLS, str. 162-171 a Sekcie detskej a dorastovej psychiatrie, str. 172-174).

Rajendra KM et al: Child and Adolescent Mental Health a Manual for Medical Officers to provide care during and after COVID-19 pandemic. 2020.

Zahraničné a nadnárodné psychiatrické spoločnostiPsychiatrické zariadeniaZaujímavé stránkyPublikácie