Vážení členovia SPsS, registrácia na podujatie sa končí už 22.9.2021.

Podujatie sa nebude nahrávané, účasť na ňom bude možná len v reálnom čase jeho konania.

Veríme, že nás podporíte Vašou účasťou!

organizačný výbor


Prezidentka SPsS k súčasnej situácii v psychiatrii...

prevzaté so súhlasom Vydavateľstva Solen, www.solen.sk, Psychiatria pre prax, 2021;22(2)


 Blahoželáme!

Prezídium SLS schválilo návrh Slovenskej psychiatrickej spoločnosti, o.z. SLS na udelenie Guothovej ceny SLS pre členov SPsS MUDr. Matúša Virčíka, PN Michalovce a MUDr. Miroslavu Palušnú, PN FNsP Prešov, ktorá im bola odovzdaná na podujatí XI. Dvorana slávy popredných osobností slovenskej medicíny dňa 21.9.2021 v Bratislave. Obaja ocenení aktívne pracujú v destigmatizačných kampaniach a na popularizácii nášho odboru ako zakladatelia No more stigma, n.o., ktorá je pridruženým členom SPsS.

SPss a REFORMA PSYCHIATRICKEJ STAROSTLIVOSTI

Slovenská psychiatrická spoločnosť podporuje reformu psychiatrickej starostlivosti. Téme sa dlhodobo aktívne venuje a vyvíja snahy o naštartovanie reformných zmien. Aj jej pričinením sa duševné zdravie stalo pre Vládu SR prioritou a je snaha ho reformovať a podporiť. Vníma, že je to náročný a zodpovedný proces, ktorého chce byť súčasťou.

Ďalšie informácie sú v časti stránky Reforma psychiatrickej starostlivosti a Stretnutia expertov.

Tiež má záujem byť súčasťou multirezortného tímu, ktorý sa bude venovať komplexnej reforme starostlivosti o duševné zdravie. Primárne ju však bude riešiť Rada vlády SR pre duševné zdravie, kde sú zastúpené rôzne rezorty a v rámci rezortu zdravotníctva aj viacerí špecialisti, nielen psychiatri a klinickí psychológovia.

Ak máte chuť pridať sa k odbornej pracovnej skupine pre tvorbu reformy, kontaktujte nás mailom: vybor.psychiatry@gmail.com, tešíme sa na Vás!


World Psychiatric Association / European Psychiatric Association Expert Working Group: Recommendations regarding psychiatric care in Slovakia, 20.5.2021


Dôležitá informácia!

MZ SR akreditovalo špecializačný študijný program v špecializačnom odbore SEXUOLÓGIA na SZU ako nadstavbové vzdelávanie pre psychiatrov, urológov, gynekológov a pôrodníkov, endokrinológov a dermatovenerológov.

O zaradenie do špecializačného študijného programu je možné požiadať na SZU už teraz, najneskôr však do 30.9.2021 (zaradenie sa realizuje 1.10.2021). Bližšie informácie k zaradeniu do špecializačného štúdia sú dostupné na webových stránkach SZU.


Japanese Society of Psychiatry and Neurology Fellowship Award

šanca pre mladých psychiatrov zúčastniť sa kongresu v Japonsku, 118th annual meeting of the JSPN, 16. - 18. jún 2022

konečný termín na zaslanie žiadosti: 24.9.2021


Pozývame Vás vyplniť dotazník o starostlivosti o duševné zdravie, ktorý je v roku 2021 zameraný na "decision-making styles" a je z dieľne Európskej psychiatrickej spoločnosti.

Dotazník je určený psychiatrom, vypĺňanie zaberie max. 10 minút.


10. október je Svetovým dňom duševného zdravia!

Výbor SPsS realizoval k Svetovému dňu duševného zdravia v roku 2020 viacero podujatí. Jedným z nich bol brífing pre novinárov o tom ako písať o duševných poruchách, opätovne sme upozornili na novinársku nezábudku, pretože od vyhlásenia ceny sme nedostali žiadnu nomináciu.
Ďalšími boli online talkshow "Bezhlavo" a "Bez depresie" pre všetkých, ktorí sa chceli dozvedieť viac o psychiatrickej starostlivosti. Tento rok sme napriek pandémii otvorili virtuálne dvere psychiatrických ambulancií pre tisícky záujemcov.
Podujatia podporili naši partneri, ktorým srdečne ďakujeme! 


Kritériá hodnotenia Novinárskej ceny SPsS - zasielanie podnetov

Termín ukončenia nominácií -  30.09.2021.


Prezidentka Zuzana Čaputová sa zaujíma o duševné zdravie. Na svojom profile na Facebooku zverejnila záznam z videokonferencie o duševnom zdraví počas pandémie a o tom ako sa oň starať.


Postup pri vydávaní preukazu PAS

Ak ste psychiater alebo detský psychiater, zašlite svoju žiadosť o zaslanie preukazov PAS na adresu pas@health.gov.sk, v predmete správy uveďte „Žiadosť o preukazy PAS“ a v texte napíšte koľko preukazov žiadate zaslať a adresu na ich doručenie. Bližšie informácie nájdte v uzamknutej časti webovej stránky (Preukazy PAS), ktorá je dostupná iba členom SPsS po prihlásení sa.

Dovoľte nám zdieľať s Vami materiály užitočné k manažmentu pandémie COVID-19:


Psychosociálne intervencie pre zdravotníkov počas pandémie COVID-19.

Štandardný operačný postup pre psychiatriu počas pandémie COVID-19 pre ústavnú starostlivosť - 6/2020 

Štandardný operačný postup pre ambulantnú starostlivosť psychiatrie a detskej psychiatrie počas pandémie COVID-19, Ver. č. 3/2020/02.11.2020

 Informácie Psychiatrickej sekcie UEMS k pandémii COVID-19 

 

POZÝVAME VÁS NA PODUJATIA:

64. česko-slovenská psychofarmakologická konference, 12. - 16.1.2022, Mariánske Lázne

 


Nechodia Vám od nás správy?

Výbor SPsS žiada nových členov SPsS o zaslanie svojej mailovej adresy na vybor.psychiatry@gmail.com, aby mohla s nimi začať prebiehať elektronická komunikácia (v správe uveďte aj svoje celé meno a pracovisko). Ďakujeme!


Úhrada členského príspevku

UPOZORNENIE: Vážení členovia SPsS SLS, prosíme o úhradu členského príspevku na rok 2021. Tým členom, ktorí členský príspevok neuhradili nemôžeme ďalej poskytovať výhody vyplývajúce z ich členstva. V prípade, že Vám nebol doručený šek, informácie o platbe získate na adrese clenska@sls.sk.

Ďakujeme!

Výhody členstva nájdete tu.


OZNAM

Výbor SPsS ponúka pacientskym organizáciám, príp. iným občianskym zruženiam pre zintenzívnenie vzájomnej spolupráce možnosť stať sa pridruženým členom SPsS. V prípade záujmu nás kontaktujte na mailovej adrese: vybor.psychiatry@gmail.com.


Česká a slovenská psychiatrie

Slovenská psychiatrická spoločnosť SLS oznamuje svojim členom, že majú možnosť požiadať o 50% redukciu z predplatného časopisu Česká a Slovenská psychiatrie (t.j. 260 Kč = 9,60 Eur) v roku 2021.

Objednávky predplatného vybavuje Galén, e-mail: prihonska@galen.cz.

Viac informácií o časopise nájdete na adrese  http://www.cspsychiatr.cz/predplatne.php.

V prípade záväzného záujmu kontaktujte, prosím, redakciu časopisu a uveďte, že ste členom SPsS SLS. SPsS nezabezpečuje kontakt s redakciou časopisu. Potrebné je kontaktovať ju individuálne.


Knižné novinky a odporúčané publikácie

Ponuka Vydavateľstva F so zameraním na psychiatriu a psychológiu.

Ponuka Vydavateľstva PORTÁL so zameraním na duševné zdravie a psychické poruchy.

J. Breza, M. Bernadič, Ž. Mácová (ed.): História Slovenskej lekárskej spoločnosti (História SPsS SLS, str. 162-171 a Sekcie detskej a dorastovej psychiatrie, str. 172-174).

Rajendra KM et al: Child and Adolescent Mental Health a Manual for Medical Officers. To provide care during and after COVID-19 pandemic. 2020


Vybrané podujatia

informácie o ďalších podujatiach sú dostupné v časti Psychiatrické akcie


Ďakujeme partnerom, ktorí podporujú aktivity SPsS:


 

Zahraničné a nadnárodné psychiatrické spoločnostiPsychiatrické zariadeniaZaujímavé stránkyPublikácie