Psychoterapeutická sekcia

Výbor

predseda:

MUDr. Zuzana Janíková (e-mail: zjanikova11@gmail.com)
Liptovská Nemocnica s poliklinikou, Palúčanská 25, Liptovský Mikuláš


členovia:

MUDr. Jana Vránová
MUDr. Natália Kaščáková, PhD.
MUDr. Boris Čech, PhD.
Mgr. Barbora Kuchárová, PhD., MPH


Dozorná rada

predseda:

doc. MUDr. Ľubica Forgáčová, PhD.


členovia:

MUDr. Dana Krajčovičová, PhD.
MUDr. Soňa Belanská


Predsedovia Psychoterapeutickej sekcie

2007 – 2013     MUDr. Jana Vránová
od 10/2015      MUDr. Zuzana Janíková


posledné voľby:  január 2024