Granty a ceny

Slovenská psychiatrická spoločnosť SLS vypisuje pre svojich členov 2 druhy grantov:

1. Cestovný grant s maximom 1.000 €

2. Grant na výskumný projekt/vedeckú, odbornú publikáciu
    pre členov SPsS SLS (hlavný riešiteľ) s maximom 2.500 €

Podmienky pridelenia výskumného/publikačného grantu
Cestovný grant

Komisia na posudzovanie grantov:

Mgr. MUDr. Jozef Dragašek, PhD., MHA (e‑mail: jozef.dragasek@gmail.com)

MUDr. Vanda Valkučáková (e‑mail: vanda.valkucakova@gmail.com)

MUDr. Igor Riečanský, PhD. (e‑mail: igor.riecansky@savba.sk)