Granty a ceny

Slovenská psychiatrická spoločnosť SLS vypisuje 2 druhy grantov:

 

 1. 1. Cestovný grant s maximom 1.000 €
 2. 2. Grant na výskumný projekt/vedeckú, odbornú publikáciu
      pre členov SPsS SLS (hlavný riešiteľ) s maximom 5.000 €

 3. Podmienky pridelenia výskumného/publikačného grantu
  Cestovný grant
  Prihláška o cestovný grant (.doc dokument)
 4.  
 5. Komisia na posudzovanie vedeckých grantov:
 6. MUDr. Mária Králová, PhD., e-mail: maria.kralova@sm.unb.sk - zaslanie žiadosti grantu je potrebné aj na adresu: vybor.psychiatry@gmail.com, adresa: Psychiatrická klinika LFUK a UNB, Mickiewiczova 13, 813 69 Bratislava
 7. MUDr. Jozef Dragašek, PhD.
 8. MUDr. Michal Patarák

  (zaslepený hodnotiteľ: doc. MUDr. Viera Kořínková, CSc.)

 

Zahraničné a nadnárodné psychiatrické spoločnostiPsychiatrické zariadeniaZaujímavé stránkyPublikácie