Granty a ceny

Slovenská psychiatrická spoločnosť SLS vypisuje pre svojich členov granty na podporu vzdelávania, odborného rastu, výskumnej a publikačnej činnosti a ďalších aktivít.

Komisia na posudzovanie grantov:

Mgr. MUDr. Jozef Dragašek, PhD., MHA (e‑mail: jozef.dragasek@gmail.com)

MUDr. Vanda Valkučáková (e‑mail: vanda.valkucakova@gmail.com)

MUDr. Igor Riečanský, PhD. (e‑mail: igor.riecansky@savba.sk)


Výzva na podávanie žiadostí o grant SPsS SLS - U K O N Č E N Á