Dvorana slávy slovenskej medicíny

Dvorana slávy slovenskej medicíny je projekt, ktorého cieľom je popularizácia popredných osobností slovenskej medicíny, ktoré významnou mierou prispeli k budovaniu slovenskej medicíny, medicínskeho školstva a vzdelávania, k zvyšovaniu odbornej úrovne poskytovanej zdravotnej starostlivosti u nás, šíreniu dobrého mena slovenskej medicíny doma a v zahraničí a ktoré sa zaslúžili o vznik a rozvoj Slovenskej lekárskej spoločnosti.

 

Do Dvorany slávy slovenskej medicíny boli od roku 2013 uvedené viaceré osobnosti.

Z osobností psychiatrickej spoločnosti bol do Dvorany slávy ako prvý uvedený prof. MUDr. Vlastislav Zikmund, DrSc. Jeho slávnostné uvedenie sprevádzala aj výstava jeho umeleckej tvorby.

Členovia SPsS SLS sa na XII. Slovenskom psychiatrickom zjazde v Košiciach v roku 2016 v tajnom hlasovaní rozhodli o nominácii prof. MUDr. Ivana Žuchu. Pre SPsS SLS je významným ocenením, že Prezídium SLS prijalo túto nomináciu a prof. Žucha bol slávnostne do Dvorany slávy slovenskej medicíny uvedený dňa 19. septembra 2017.

 

Prezídium SLS schválilo nomináciu SPsS a prof. MUDr. Vladimíra Novotného, CSc. uvedie do Dvorany slány pri príležitosti 10. výročia jeho úmrtia.