Aktuality

Rok zverejnenia:

Kľúčové slovo:

10.02.
2016

Podmienky odoberania časopisu Alkoholizmus a drogové závislosti (Protialkoholický obzor)

Vážení členovia Slovenskej psychiatrickej spoločnosti,

venujte prosím pozornosť informáciám o podmienkach odoberania časopisu Alkoholizmus a drogové závislosti (Protialkoholický obzor), ktoré vstúpili do platnosti v r. 2016:

  1. Vydávanie, ako aj distribúciu časopisu zabezpečuje priamo vydavateľstvo Obzor.
  2. Časopis vychádza 4-krát ročne.
  3. Cena jedného čísla časopisu je 2 €. Spolu s poštovnými nákladmi je celoročné predplatné 5 € pre člena a 10 € pre nečlena Sekcie drogových závislostí.

Záujemcovia o časopis môžu zasielať objednávky na predplatné písomne na adresu vydavateľstva:

Obzor, s.r.o.
Špitálska 35
811 08 Bratislava

e-mail: obzor@obzor.sk 

V objednávke je potrebné uviesť: meno a priezvisko, adresu pre doručovanie časopisu, ako aj informáciu, či je objednávateľ členom Sekcie drogových závislostí SPS.

Internetová stránka časopisu uverejňuje plné texty príspevkov s jednoročnou latenciou, abstrakty a obsah čísiel aktuálneho ročníka priebežne. Všetky dostupné texty na stránke sú bez poplatku. Aktuálne informácie nájdete aj na internetovej stránke časopisu http://www.adzpo.sk/index.php/sk/adzpo-informacie-o-predplatnom.

List vedúceho redaktora časopisu členom SPsS a čitateľom časopisu (2016).