Aktuality

Rok zverejnenia:

Kľúčové slovo:

30.11.
2021

Kalendár podujatí SLS 2022 - konečný termín 20.11.2021!

Dovoľujeme si požiadať výbory sekcií a členov SPsS SLS, ktorí majú záujem v roku 2022 organizovať odborné podujatie a zaradiť ho do Kalendára podujatí SLS 2022 o preštudovanie a následné vyplnenie požadovaného dokumentu:

 

Registračný formulár Kalendár podujatí SLS 2022

Metodické pokyny pre organizáciu CME podujatí platné od 01.01.2016

Registračný formulár (tlačivo na vyplnenie)

Deadline na vyplnenie formulára je 20.11.2021.

Vyplnený formulár zasielajte na adresu vybor.psychiatry@gmail.com (nie priamo na SLS!)