Aktuality

Rok zverejnenia:

Kľúčové slovo:

Karta CME

26.10.
2016

Vážení členovia SPsS SLS, milí kolegovia,

výbor SPsS SLS sa rozhodol svojim členom uľahčiť registráciu kreditov za účasť na podujatiach sústavného vzdelávania Slovenskou lekárskou komorou a poskytnúť im návod na vybavenie si karty CME. Karta CME, ktorú vydáva SLK, slúži na elektronické zaznamenanie účasti na vzdelávacom podujatí a automatické pridelenie kreditov CME.

 

Karta CME bola vydaná pri registrácii v SLK každému členovi (registrovanému, platiacemu).

 

V prípade, že ju vlastníte, chceme Vás požiadať, aby ste ju nosili so sebou na vzdelávacie podujatia, organizované SPsS SLS a organizátor zabezpečí snímacie zariadenie.

 

V prípade, že kartu CME nemáte, sú dve možnosti:

1.    Karta Vám nebola z nejakého dôvodu doručená (napr. zmena adresy).

Či SLK registruje, že Vám karta CME nebola doručená, je možné zistiť na Odbore registrácie SLK a oni Vám ju opätovne doručia.

 

2.    Kartu ste stratili. V tomto prípade môžete požiadať o vydanie duplicitnej karty.

 

Kontakt na SLK, kde je možné zaslaním mailu preveriť, či karta CME nebola doručená, alebo požiadať o vydanie duplicitnej karty CME: registerslk@lekom.sk, register@lekom.sk. Nezabudnite uviesť, či ste platiacim alebo registrovaným členom SLK, svoje meno a priezvisko, registračné číslo SLK a svoju aktuálnu adresu.

 

 

Informácie o vydaní duplicitnej karty nájdete na webe na www.lekom.sk povinnosti lekára zo zákona  -  členstvo v SLK  príspevky a poplatky - členské príspevky a ostatné poplatky

POPLATOK ZA DUPLIKÁT KARTY CME

platiaci člen SLK

3,50 €

VS: registračné číslo       

ŠS: 7575

nečlen – registrovaný člen SLK

10,00 €

VS: registračné číslo       

ŠS: 7575


Číslo účtu, na ktoré sa platia poplatky je IBAN SK28 0200 0000 0021 5462 4456 (VÚB).

 

Po zaplatení poplatku a zaslaní dokladu o uhradení platby obdržíte dočasnú laminovanú kartu. Pri najbližšej personalizácii pevných kariet (jar nasledujúceho roka) Vám plastovnú (riadnu) kartu SLK automaticky zašle.