Aktuality

Rok zverejnenia:

Kľúčové slovo:

29.08.
2022

Prieskum EPA: Diagnostika a liečba traumy

Vážení členovia Slovenskej psychiatrickej spoločnosti, milé kolegyne a kolegovia!

 

EPA spustila v poradí tretí prieskum, ktorého cieľom je vybudovať komplexnú databázu informácií o postupoch pri liečbe a diagnostike psychických ochorení z celej Európy.

 

Predchádzajúce prieskumy, ktoré prebehli v rokoch 2020 a 2021, boli veľmi úspešné s viac ako 900 respondentami zozbieranými z celej Európy, čo viedlo k vypracovaniu a publikovaniu výsledkov v časopise European Psychiatry Journal.

 

Tento rok sa z dôvodu vojny na Ukrajine prieskum zameriava na veľmi aktuálnu tému: diagnostiku a liečbu s traumou súvisiacich psychických porúch. Rovnako ako v prípade predchádzajúcich prieskumov, aj v tomto by sme Vás chceli poprosiť o vyplnenie krátkeho dotazníka, ktoré Vám nezaberie viac ako 10 minút.

 
Ďakujeme za Vašu podporu tejto iniciatívy EPA.
 
 
Výbor SPsS SLS