Aktuality

Rok zverejnenia:

Kľúčové slovo:

05.10.
2022

Udelenie Pamätnej medaily Spolku slovenských lekárov v Bratislave

 

Vážení členovia Slovenskej psychiatrickej spoločnosti, milé kolegyne a kolegovia!

Na slávnostnej pracovnej schôdzi Spolku slovenských lekárov v Bratislave, ktorá sa uskutočnila dňa 3.10.2022 v priestoroch Lekárskej fakulty Univerzity Komenského, bola prof. MUDr. Jánovi Pečeňákovi PhD. udelená Pamätná medaila k 100. výročiu vzniku Spolku. Výbor Spolku slovenských lekárov v Bratislave tým ocenil prínos prof. Pečeňáka pre rozvoj činnosti Spolku, obzvlášť jeho dlhoročnú aktívnu prácu pri organizovaní pravidelných odborných večerov.

 

Srdečne gratulujeme!