Aktuality

Rok zverejnenia:

Kľúčové slovo:

Odovzdanie novinárskej ceny Nezábudka

Cenu získala redaktorka Zuzana Vitková z Denníka N.

02.12.
2022

Vážení členovia Slovenskej psychiatrickej spoločnosti, milé kolegyne a kolegovia!

30.11.2022 odovzdal prezident Slovenskej psychiatrickej spoločnosti Michal Patarák novinársku cenu Nezábudka pani redaktorke Zuzane Vitkovej z Denníka N. V spoločnom rozhovore sa zhodli na potrebe šírenia osvety o psychických poruchách a psychickom zdraví, dôležitosti senzitívneho a čo najodbornejšieho informovania verejnosti o týchto témach a na zásadnej úlohe médií a novinárov pre šírenie destigmatizácie. Odovzdanie ceny sprostredkovala spoločnosť Seesame.

Výbor SPsS SLS