Aktuality

Rok zverejnenia:

Kľúčové slovo:

02.12.
2022

Dotazník ECNP School of Neuropsychopharmacology

 Vážení kolegovia,

v mene medzinárodného autorského kolektívu formovaného z účastníkov ECNP School of Neuropsychopharmacology, si vás dovoľujem osloviť s prosbou o vyplnenie internetového dotazníka, ktorého cieľom je zmapovať možnosti farmakologickej liečby a manažment pacientov s ADHD v európskych krajinách.

Dotazník je určený lekárom psychiatrom, detským psychiatrom ale aj neurológom a pediatrom. Napriek tomu, že je v anglickom jazyku, otázky sú pomerne jednoduché a jeho vyplnenie vám zaberie približne 10 minút. Odpovede sú anonymné a budú použité výlučne na výskumné účely.
 
Dotazník je možné vyplniť do konca februára 2023 a nájdete ho na tomto linku:

https://sapienzaneurosci-redcap.it/redcap/surveys/?s=LYPKLW9J7T38PNXA

 
Ďakujeme vopred za vaše odpovede.

Za autorský kolektív,

MUDr. Marcela Šoltýsová