Aktuality

Rok zverejnenia:

Kľúčové slovo:

04.01.
2023

Zákon o obmedzovacích prostriedkoch

Vážené kolegyne a kolegovia!

Zákon o obmedzovacích prostriedkoch, ktorého navrhovateľmi boli poslanci Marek Krajčí, Katarína Hatráková a Miloš Svrček a ktorý Výbor SPsS na jeseň 2022 viackrát pripomienkoval, bol 8.12.2022 schválený poslancami Národnej rady. Jednotlivé zmeny a doplnenia zákona 576/2004 a 578/2004 Z. z. nadobudnú účinnosť 1. marca 2023. Ochranné lôžka je možné ako obmedzovací prostriedok použiť ešte na prechodnú dobu, do 31. decembra 2024, kým sa zrealizujú potrebné kroky, ktoré by mali spriechodniť cestu k ich zrušeniu. Podrobnosti o používaní obmedzovacích prostriedkov, o vedení registra a o vnútornom poriadku budú vydané Ministerstvom zdravotníctva ako všeobecne záväzný právny predpis.

Považujeme za dôležité upozorniť Vás na značné legislatívne zmeny, ktoré sa týkajú oznamovania použitia obmedzovacích prostriedkov, ktoré sú povinnosťou poskytovateľov ústavnej zdravotnej starostlivosti. Konkrétne ide o oznamovanie Ministerstvu zdravotníctva SR, prokurátorovi vykonávajúcemu dozor v zdravotníckom zariadení do 72 hodín od použitia obmedzovacieho prostriedku, do 48 hodín od použitia obmedzovacieho prostriedku osobe, ktorú si pacient určil a do 24 hodín od použitia obmedzovacieho prostriedku osobe uvedenej v § 6 ods. 1 písm. b). Okrem oznamovania prokurátorovi by sa táto oznamovacia povinnosť mala týkať akejkoľvek medicínskej odbornosti, preto považujeme diskusiu o nej, apelovanie na jej racionalizovanie a vstup jednotlivých poskytovateľov zdravotnej starostlivosti do procesu tvorby právneho predpisu, ktorý ich bude regulovať, za nesmierne dôležitý.

Schválené znenie zákona si môžete prezrieť na nasledovnej stránke: https://www.nrsr.sk/web/Dynamic/DocumentPreview.aspx?DocID=522165