Aktuality

Rok zverejnenia:

Kľúčové slovo:

04.01.
2023

Prieskum EPA: Diagnostika a liečba traumy 2

Vážení členovia Slovenskej psychiatrickej spoločnosti, milé kolegyne a kolegovia!

Už sme Vás informovali o tom, že Európska psychiatrická spoločnosť (EPA) spustila v poradí tretí prieskum, ktorého cieľom je vybudovať komplexnú databázu informácií o postupoch pri liečbe a diagnostike psychických ochorení z celej Európy.

Predchádzajúce prieskumy, ktoré prebehli v rokoch 2020 a 2021, boli veľmi úspešné s viac ako 900 respondentami zozbieranými z celej Európy, čo viedlo k vypracovaniu a publikovaniu výsledkov v časopise European Psychiatry Journal.

V druhej polovici roka 2022 sa z dôvodu vojny na Ukrajine prieskum zameral na veľmi aktuálnu tému: diagnostiku a liečbu s traumou súvisiacich psychických porúch. Rovnako ako v prípade predchádzajúcich prieskumov, aj v tomto by sme Vás chceli poprosiť o vyplnenie krátkeho dotazníka, ktoré Vám nezaberie viac ako 10 minút. 

S touto prosbou sme Vás už v minulosti oslovovali, svoju výzvu však opakujeme, keďže z každej národnej psychiatrickej spoločnosti potrebuje EPA aspoň 20 vyplnených dotazníkov, aby mohli byť byť dáta z národnej spoločnosti publikované v European Psychiatry Journal. Prosíme všetkých ochotných členov, ktorí dotazník ešte nevyplnili, aby sa o to pokúsili:) 

Ďakujeme za Vašu podporu tejto iniciatívy EPA.

Bližšie informácie o prieskume a link na dotazník nájdete na stránke EPA klinknutím TU. 

 Výbor SPsS SLS