Aktuality

Rok zverejnenia:

Kľúčové slovo:

Slovenská psychiatrická spoločnosť a Ministerstvo zdravotníctva SR podpísali memorandum o spolupráci

pri realizácii reformy psychiatrickej starostlivosti.

06.02.
2023