Aktuality

Rok zverejnenia:

Kľúčové slovo:

20. Česko-Slovenský psychiatrický sjezd

02.11.2023 do 04.11.2023 v Hotel International, Brno.

06.02.
2023

Česká psychiatrická společnosť a SPsS SLS Vás pozývajú na 20. Česko-Slovenský psychiatrický sjezdktorý sa bude konať od 02.11.2023 do 04.11.2023 v Hotel International, Brno.

Viac informácií TU.