Aktuality

Rok zverejnenia:

Kľúčové slovo:

Jesenné psychofarmakologické sympózium 2023

Dovoľujeme si Vás pozvať na Jesenné psychofarmakologické sympózium, ktorého organizátorom je Psychofarmakologická sekcia SPsS SLS

12.10.
2023

 Vážení členovia Slovenskej psychiatrickej spoločnosti, milé kolegyne a kolegovia!

dovoľujeme si Vás pozvať na Jesenné psychofarmakologické sympózium, ktorého organizátormi sú: Psychofarmakologická sekcia SPsS SLS

Konferencia sa bude konať 12. – 14. októbra 2023, v hoteli Chopok, Demänovská dolina.

Koordinátorkou podujatia je: MUDr. Dagmar Breznoščáková, Ph.D.

Možnosť prihlásenia AKTÍVNEJ ÚČASTI do: 31.8.2023


Registrovať sa môžete ONLINE: https://www.jesennesympozium.sk/registracia/

Viac informácií o konferencii nájdete na stránke https://www.jesennesympozium.sk/


Srdečne Vás na túto konferenciu pozývame a prosíme o distribúciu pozvánky na Vašom pracovisku.