Aktuality

Rok zverejnenia:

Kľúčové slovo:

Kondolencia - Alojz Rakús

S hlbokým zármutkom v srdci oznamujeme všetkým kolegom, priateľom a známym, že 27.8.2023 nás naveky opustil MUDr. Alojz Rakús vo veku 76 rokov.

31.08.
2023

Výbor Slovenskej psychiatrickej spoločnosti vyjadruje ľútosť nad odchodom MUDr. Alojza Rakúsa (1947-2023), ktorého úmrtím vyhasol život významnej osobnosti slovenskej psychiatrie s výrazným vplyvom na utváranie psychiatrie i politickej scény na Slovensku nielen v porevolučnom období. Spomíname na neho ako na človeka knihy, intelektuála, ktorý rozumel mnohým oblastiam psychiatrie, psychológie, filozofie, histórie, umenia a antropológie a ktorý sa svojím pôsobením nezmazateľne vtlačil do dejín slovenskej psychiatrie ako vysokoškolský pedagóg, prednosta Psychiatrickej kliniky Slovenskej zdravotníckej univerzity a Fakultnej nemocnice s poliklinikou v Bratislave, dekan Fakulty zdravotníckych špecializovaných štúdií Slovenskej zdravotníckej univerzity, predseda Slovenskej psychiatrickej spoločnosti, ale hlavne ako mimoriadny a inšpiratívny človek, kolega a priateľ. Vyjadrujeme úprimnú sústrasť smútiacej rodine a v úcte sa skláňame pred jeho celoživotným dielom. Česť jeho pamiatke!