Aktuality

Rok zverejnenia:

Kľúčové slovo:

Vyhlásenie Výboru a Dozornej rady SPsS SLS k nadchádzajúcim parlamentným voľbám 2023

Ako odborná spoločnosť združujúca psychiatrov na Slovensku cítime pálčivú potrebu vyjadriť sa k nadchádzajúcim parlamentným voľbám 2023. Pevne veríme, že naše vyjadrenie bude vnímané tak, ako je zamýšľané, teda ako apel na jedny z najvýznamnejších ľudských hodnôt: pravdu, otvorenosť, spoločenskú solidárnosť, toleranciu a nenásilie, ktoré má v našej krajine vybudovanú krásnu, a dúfame, že aj pretrvávajúcu a pretvárajúcu tradíciu.

30.09.
2023

Vážení kolegovia, vážení spoluobčania!

Dianie v spoločnosti – ako sú aktivity a prejavy niektorých politikov, spochybňujúce demokratický režim, a to, ako sú tieto aktivity obyvateľstvom prijímané, napríklad deklarovanie potreby „silnej ruky“, nastolenia akéhosi poriadku, delenie spoločnosti na "nás" a "tých druhých", negatívny postoj k menšinám, spochybňovanie legitimity hlavy štátu a štátnych inštitúcii – svedčí o tom, že sa opäť nachádzame na križovatke dejín, keď je ohrozená sloboda, samotné srdce demokracie.

Apelujeme na všetkých, aby sme neboli informačne naivní, aby sme sa snažili kriticky a racionálne vyhodnocovať lživé a klamlivé vyhlásenia, z ktorých sa stratila pravda a ktorých úlohou je len sugestívne pôsobiť na každého z nás, potenciálnych voličov. Apelujeme na to, aby sme skúmali vyhlásenia politikov v širšom kontexte ich osobnosti a predchádzajúceho pôsobenia, aby sme volili s pokojom a rozvahou. Veľmi nám záleží na budúcom vývoji našej spoločnosti a vyzývame na uvedomelú, zrelú a pritom vo svojej podstate jednoduchú schopnosť odolať podnecovaniu k afektom a k agresii, šíreniu dezinformácií a klamstiev. Pripomíname, že demokracia je združená s tými najlepšími hodnotami pre život, prácu, tvorivosť a oddych práve preto, že znamená slobodu a vytvára najlepšie podmienky pre osobnostný rozvoj, psychické zdravie a šťastie.

S predstavami otvorenej a zdravej spoločnosti hľadíme na našu budúcnosť a nechceme pritom privierať oči. Upozorňujeme, že demokraciu nemožno krájať do nejakých jej menších podôb, že ju možno zachovávať len celú, a ak teraz kráča len na hlinených nohách, ktoré jej možno nesprávnym výsledkom nadchádzajúcich volieb jednoducho zraziť, nedopusťme, aby sa tak stalo.

Výbor a Dozorná rada SPsS SLS

Originál vyhlásenia nájdete tu: Vyhlásenie Výboru a Dozornej rady SPsS SLS k nadchádzajúcim parlamentným voľbám 2023