Aktuality

Rok zverejnenia:

Kľúčové slovo:

Vízia slovenského kúpeľníctva

Prezident Slovenskej psychiatrickej spoločnosti, Michal Patarák, sa na pozvanie Martina Beňucha, riaditeľa Kúpeľov Sliač, 11.9.2023 zúčastnil v prostredí týchto kúpeľov interdisciplinárneho podujatia „Vízia slovenského kúpeľníctva“.

19.09.
2023

Prezident Slovenskej psychiatrickej spoločnosti, Michal Patarák, sa na pozvanie Martina Beňucha, riaditeľa Kúpeľov Sliač, 11.9.2023 zúčastnil v prostredí týchto kúpeľov interdisciplinárneho podujatia „Vízia slovenského kúpeľníctva“.

V panelovej diskusii spolu s ďalšími hosťami hovoril o význame kúpeľnej liečby v celostnej medicíne a v starostlivosti o psychické zdravie. Doktor Patarák zdôraznil, že kúpeľná liečebná starostlivosť o osoby so psychickými poruchami by mala byť integrálnou súčasťou ich liečby a že je nutné, aby sa zvýšila jej dostupnosť. Pripomenul list pani docentky Izákovej a Výboru Slovenskej psychiatrickej spoločnosti adresovaný na MZ SR z júla 2022, ktorým argumentačne podporili potrebu zvýšenia dostupnosti kúpeľnej liečby pre pacientov s vybranými psychickými poruchami najmä zmenou z kategórie B na kategóriu A s vyššou úhradou liečebného pobytu od zdravotných poisťovní, ako aj potrebu prioritne sa venovať psychickému zdraviu, ktoré by podľa neho malo jednoznačne figurovať v programovom vyhlásení novej vlády po septembrových voľbách.