Aktuality

Rok zverejnenia:

Kľúčové slovo:

Tlačová správa k Svetovému dňu duševného zdravia

10.10.
2023

Tlačová správa Ministerstva zdravotníctva SR, hlavnej odborníčky MZ SR pre psychiatriu a prezidenta SPsS SLS k Svetovému dňu duševného zdravia: 

Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky (gov.sk)