Aktuality

Rok zverejnenia:

Kľúčové slovo:

Novinárska cena Nezábudka 2023

Po našom starostlivom výbere a zhodnotení sme radi, že Vás môžeme informovať o tom, že Nezábudku za rok 2023 vyhrala pani redaktorka Veronika Folentová za svoj článok zo 17. februára 2023: Ako 14-ročná čakala na miesto v nemocnici tak dlho, až sa pokúsila zabiť. Detská psychiatria kolabuje.

16.10.
2023

 Vážení členovia Slovenskej psychiatrickej spoločnosti, milé kolegyne a kolegovia!

Novinárska cena Nezábudka je ocenenie Slovenskej psychiatrickej spoločnosti SLS založené na senzitívnom, vyváženom a zodpovednom informovaní médií o psychickom zdraví, psychických poruchách, psychiatrii a ľuďoch trpiacich psychickými problémami a suicidálnym správaním.

Po našom starostlivom výbere a zhodnotení sme radi, že Vás môžeme informovať o tom, že Nezábudku za rok 2023 vyhrala pani redaktorka Veronika Folentová za svoj článok zo 17. februára 2023: Ako 14-ročná čakala na miesto v nemocnici tak dlho, až sa pokúsila zabiť. Detská psychiatria kolabuje (dennikn.sk).

Ide o článok o detskej psychiatrii, ktorý obsahuje kombináciu príbehu osôb trpiacich psychickou poruchou, rozhovorov s detskými psychiatrami, snahy o informovaní o kritickom až kolabujúcom stave detskej psychiatrie na Slovenku, a na dôvažok, s apelmi, ako by bolo možné situáciu riešiť a konkrétnymi radami, kde v prípade detí a adolescentov hľadať pomoc.

Z článku a z výherkyne ceny sa veľmi tešíme, zároveň však, žiaľ, musíme konštatovať, že kvalita a úroveň informovania verejnosti o psychických poruchách a ich prejavoch či liečbe na Slovensku z nášho pohľadu za posledný rok v porovnaní s tým predchádzajúcim poklesla.

Výbor SPsS SLS