Aktuality

Rok zverejnenia:

Kľúčové slovo:

Ocenenia členov Slovenskej psychiatrickej spoločnosti

Na návrh výboru SPsS SLS udelilo Prezídium SLS čestné členstvo výboru SPsS SLS doc. MUDr. Ľubomíre Izákovej, PhD. na roky 2023-2026.

02.11.
2023

Na návrh výboru SPsS SLS udelilo Prezídium SLS čestné členstvo výboru SPsS SLS doc. MUDr. Ľubomíre Izákovej, PhD. na roky 2023-2026.

Doc. Ľ. Izáková pôsobila počas dvoch ostatných funkčných období Výboru vo funkcií prezidentky SPsS SLS (2015–2022). Ocenenie je uznaním a vďakou za prácu, ktorú v predchádzajúcich rokoch odviedla v prospech rozvoja SPsS a psychiatrie na Slovensku. Je tiež symbolom kontinuity práce a nadväznosti na aktívnu činnosť predchádzajúceho Výboru pod jej vedením.

Na základe zaslaných nominácií rozhodol výbor SPsS SLS o udelení cien SPsS SLS za publikácie za roky 2021 a 2022. Cena sa udeľuje členom Spoločnosti za významnú publikáciu v odbore psychiatria alebo príbuzných odboroch.

Za najlepšiu publikáciu roku 2021 bola vyhlásená práca:

Michal Hajdúk, David L. Penn, Philip D. Harvey, Amy E. Pinkham, 2021. Social cognition, neurocognition, symptomatology, functional competences and outcomes in people with schizophrenia – A network analysis perspective, Journal of Psychiatric Research, 144:8-13. https://doi.org/10.1016/j.jpsychires.2021.09.041.

Za najlepšiu publikáciu roku 2022 bola vyhlásená práca:

Natalia Kascakova, Martina Petrikova, Jana Furstova, Jozef Hasto, Andrea Madarasova Geckova, Peter Tavel, 2022. Associations of childhood trauma with long-term diseases and alcohol and nicotine use disorders in Czech and Slovak representative samples. BMC Public Health, 22:1769. https://doi.org/10.1186/s12889-022-14160-2.

Obe ocenené práce referujú výsledky originálneho emprického výskumu a boli publikované v renomovaných medzinárodných vedeckých časopisoch.

Uvedené ocenenia boli odovzdané dňa 2.11.2023 na 20. Česko-slovenskom psychiatrickom zjade v Brne. Všetkým oceneným gratulujeme!