Aktuality

Rok zverejnenia:

Kľúčové slovo:

16.11.
2023

Odovzdanie novinárskej ceny Nezábudka 2023

Odovzdanie novinárskej ceny Nezábudka 2023

16.11.2023 prezident SPsS Michal Patarák odovzdal pani redaktorke Veronike Folentovej z Denníka N cenu Nezábudka za rok 2023 za senzitívne, vyvážené a zodpovedné informovanie o psychiatrii, psychických poruchách a psychickom zdraví. Na spoločnom stretnutí, ktoré sprostredkovala spoločnosť Seesame, spolu hovorili o vzťahoch žurnalistiky a psychiatrie, o náročnosti novinárskeho povolania v súčasnom období a o podnetoch na nové reportáže z prostredia psychiatrie. Sama o potrebe kvalitnej žurnalistiky napísala: „Treba vyvážiť, čo sa deje v parlamente, kde sa bežne oponenti označujú psychiatrickými diagnózami. A treba aj vyvážiť médiá, ktoré stále z liečenia závislostí alebo riešenia duševných problémov robia necitlivo senzácie.“