Aktuality

Rok zverejnenia:

Kľúčové slovo:

Kondolencia - Martin Somora

16.11.
2023

Správou o náhlom a tragickom úmrtí nášho cteného, milého a múdreho kolegu MUDr. Martina Somoru sme bolestne zaskočení a zasiahnutí. Nevieme nájsť priliehavé slová, ktoré by vyjadrili náš smútok, žiaľ a ostatné pocity, ktoré sa v nás k tejto udalosti viažu. Martin Somora bol skvelým a dobrodružným človekom, popredným odborníkom v oblasti medicíny závislostí, riaditeľom banskobystrického Centra pre liečbu drogových závislostí a členom výboru Slovenskej psychiatrickej spoločnosti. Týmto mu vyjadrujeme úctu a vďaku za jeho prácu, i ľútosť nad jeho odchodom...

V slovenskej psychiatrii bude veľmi chýbať!