Aktuality

Rok zverejnenia:

Kľúčové slovo:

Knižná publikácia: Reprodukčné a sexuálne práva

V týchto dňoch sa na knižný trh dostáva kniha Reprodukčné a sexuálne práva, prvá komplexná publikácia na túto tému na Slovensku, určená pre odbornú aj laickú verejnosť. V čase, keď na Slovensku vidíme neustálu snahu obmedzovať interrupcie, predpisovať slobodnú vôľu pri využití metód asistovanej reprodukcie či využívania metód antikoncepcie.

02.02.
2024

V týchto dňoch sa na knižný trh dostáva kniha Reprodukčné a sexuálne práva, prvá komplexná publikácia na túto tému na Slovensku, určená pre odbornú aj laickú verejnosť. V čase, keď na Slovensku vidíme neustálu snahu obmedzovať interrupcie, predpisovať slobodnú vôľu pri využití metód asistovanej reprodukcie či využívania metód antikoncepcie. To je podľa autorského kolektívu odborníkov z oblasti práva a medicíny zjavná tendencia k zasahovaniu do osobnej voľby a preferencií v sexuálnom a rodinnom živote. Autorský tím sa touto publikáciou pokúsil prispieť odborným pohľadom na problematiku reprodukcie a práv s ňou súvisiacich, ako aj sexuálnych práv v širšom význame. Tragický vražedný útok pred Teplárňou v októbri 2022, ale aj neustále pokusy meniť legislatívu nie smerom k zrovnoprávneniu osôb LGBTI+, ale naopak k sťaženiu ich života, sú totiž obrazom spoločnosti, ktorá sa stáva čoraz netolerantnejšou.

Publikácia sa zameriava na transrodových ľudí, ženské zdravie a ochranu maloletých. Rieši zaujímavé diskurzy na tému cisárskeho rezu na žiadosť pacientiek, pôrodného plánu, domácich pôrodov či histórie a praxe sterilizácií. Ponúka okrem toho aj pohľad na vývoj dejín sexuality, sexualitu menšín i manažment ochrany sexuálneho zdravia.

„Z medicínskeho hľadiska je primárnym cieľom ochrániť reprodukčné zdravie žien. V rôznych kontextoch problematiky je to všeobecne snaha o zníženie rizík retranzícií, využívanie správnej a čo najmenej invazívnej antikoncepcie a foriem interrupcie. Vždy musíme postupovať výhradne odborne a empaticky, aby náš prístup smeroval k ochrane života a zdravia pacientov,“ hovorí spoluautor, gynekológ Erik Dosedla.

„Spolupráca 6- členného autorského tímu trvala takmer rok, čo odráža viacero faktorov. Je tu zrejmý medziodborový prístup, pričom je treba zladiť štýl a formu písania, ako aj pracovnú vyťaženosť a klinickú i ambulantnú prax viacerých autorov. Okrem toho, legislatívna situácia pokiaľ ide o usmernenia, štandardný postup pri tranzíciách sa menili a bolo treba aktualizovať aj samotný text,“ spomína ďalšia spoluautorka, právnička Erdősová a dodáva: „V oblasti reprodukčných práv a citlivých otázok sexuálneho zdravia nám stále chýba potrebná osveta. Pri tvorbe sme vnímali aj množstvo konšpirácií, popierania vedeckých faktov a politizovania týchto tém. Po prečítaní našej publikácie sa čitatelia v tejto problematike zorientujú, no je isté, že sme nepokryli všetky otázky a diskutované problémy praxe.“

Autorský kolektív je zložený z lekárov, popredných odborníkov v oblasti gynekológie, psychiatrie-sexuológie, psychologičky, ale aj právnikov, ktorí sa týmto témam dlhodobo venujú a vnímajú ich cez prizmu garancie základných práv a slobôd jednotlivca a záväzkov Slovenskej republiky v oblasti medzinárodného práva. Citlivé a vysoko odborné témy sú napriek tomu podané zrozumiteľne a čitateľsky prijateľnou formou, aby publikácia plnila aj vzdelávací a osvetový cieľ. Okrem toho by mala vyplniť vákuum na knižnom trhu, pokiaľ ide o viacodborový prístup k témam, ktoré sa zo svojej podstaty dotýkajú rôznych oblastí. Výhradne odborný prístup autorov, ktorí pôsobia v klinickej praxi a sú zároveň z akademického prostredia nielen zvyšuje celkovú úroveň publikácie, ale ju aj zbavuje zbytočných hodnotových, ideologických, či politických zaťažení.

Kniha, ktorá vychádza vo vydavateľstve odbornej literatúry Wolters Kluwer SR, je určená pre lekárov, právnikov, psychológov, študentov medicíny, práva, sociálnej práce, psychológie, terénnych pracovníkov, zákonodarcov a politikov, učiteľov ale aj pre širokú verejnosť, teda všetkých, ktorých táto dôležitá téma zaujíma.

Stručné informácie o knihe a autoroch nájdete TU.

Dostupná v e-shope na odkaze: https://obchod.wolterskluwer.sk/sk/reprodukcne-a-sexualne-prava.p6335.html