Aktuality

Rok zverejnenia:

Kľúčové slovo:

Výzva na podávanie žiadostí o granty SPsS SLS

Slovenská psychiatrická spoločnosť SLS vypisuje pre svojich členov granty na podporu vzdelávania, odborného rastu, výskumnej a publikačnej činnosti a ďalších aktivít.

09.02.
2024

Výzva na podávanie žiadostí o cestovný grant (uzávierka 15.3.2024)

Výzva na podávanie žiadostí o publikačný grant (uzávierka 15.3.2024)

Výzva na podávanie žiadostí o podporu účasti na XVI. slovenskom psychiatrickom zjazde (uzávierka 15.3.2024)


Viac informácií o podmienkach udelenia grantu nájdete TU.