Aktuality

Rok zverejnenia:

Kľúčové slovo:

Stanovisko SPsS po zrušení Štandardného postupu manažmentu starostlivosti o osoby s transsexualizmom

Vyhlásenie Výboru Slovenskej psychiatrickej spoločnosti po zrušení Štandardného postupu pre diagnostiku a komplexný manažment zdravotnej starostlivosti o dospelú osobu s transsexualizmom.

03.04.
2024

Ministerstvo zdravotníctva SR dňa 2.4.2024 zverejnilo bez predchádzajúcej diskusie s  odbornou spoločnosťou, že s účinnosťou od 3.4.2024 ruší Štandardný postup pre diagnostiku a komplexný manažment zdravotnej starostlivosti o dospelú osobu s transsexualizmom. Zároveň priznáva, že sa „plne stotožňuje s odborným obsahom tohto štandardného postupu“ a ako dôvod zrušenia udáva „značný etický a celospoločenský dopad“. Je veľkým paradoxom, že MZ SR ruší z čisto nemedicínskych dôvodov štandardný postup, s ktorým sa v odbornej rovine plne stotožňuje. Situácia, keď odborná klinická prax podlieha rozhodnutiam na základe zástupných dôvodov, vytvára nebezpečný precedens s ďalekosiahlymi dôsledkami.

Týmto rozhodnutím ministerstvo neguje dlhoročnú spoluprácu s odbornými spoločnosťami a odborníkmi, ktorí sa podieľali na vypracovaní Štandardného postupu práve na základe jeho požiadavky.

Zároveň nás a našich kolegov stavia do situácie, kedy musíme prehodnotiť charakter a zmysel našej ďalšej bilaterálnej spolupráce. Pokiaľ odbornosť, skúsenosti a vedomosti nie sú od nás požadovaným vkladom a nie sú brané do úvahy, nevidíme ako výbor SPsS SLS priestor na ďalšiu zmysluplnú spoluprácu s MZ SR.

Veríme, že MZ SR nájde spôsob riešenia medzirezortných problémov bez potreby rušenia odborných postupov reflektujúcich medicínu založenú na dôkazoch v záujme poskytovania zdravotnej starostlivosti de lege artis.

Výbor SPsS SLS

link na dokument TU.