Postup pri schvaľovaní žiadosti

Postup pri schvaľovaní žiadosti

Postup pri schvaľovaní žiadosti o garanciu SPsS SLS pre odborné podujatie:

  • Schválenie termínu odborného podujatia (žiadosť musí obsahovať okrem termínu aj názov odborného podujatia, mená sponzorov, organizátora - koordinátora) (doručenie Výboru najneskôr 2 mesiace pred odborným podujatím).
  • Predloženie programu odborného podujatia, menného zoznamu prednášajúcich a abstraktov prednášok (doručenie Výboru najneskôr 2 mesiace pred odborným podujatím).
  • Schválenie garancie a odborného garanta podujatia (musí byť osobne prítomný na podujatí) - Výbor schvaľuje na základe predložených podkladov. Podpísanie Prihlášky odborného podujatia.
  • Podpísanie Zmluvy o odbornej garancii so SLS.
  • Dodanie slidov prednášok minimálne 24 hod. pred podujatím na adresu: vybor.psychiatry(et)gmail.com.

Podmienka garancie: Odborné podujatie musí byť prístupné pre všetkých členov SPsS SLS.